Despre noul sistem fiscal din 2016. Cei care nu îşi declară corect veniturile vor fi penalizaţi suplimentar

0
593

Contribuabilii care nu îşi declară corect veniturile vor fi taxaţi suplimentar de anul viitor, fiind obligaţi să plătească o penalitate de nedeclarare. Măsura este cuprinsă în Noul Cod de procedură fiscală, care se va aplica de la 1 ianuarie 2016. De asemenea, noile dispoziţii urmează să modifice şi nivelul actual al dobînzilor şi penalităţilor de întîrziere.

Noul Cod fiscal şi noul Cod de procedură fiscală au trecut, recent, de votul Camerei Deputaţilor, încheindu-şi astfel parcursul legislativ în Parlament. Documentele mai trebuie doar promulgate de Preşedintele României şi publicate în Monitorul Oficial pentru a deveni aplicabile.
Penalitatea de nedeclarare va ajunge la 100%, dacă sumele datorate statului provin din evaziune fiscală. Conform Noului Cod de procedură fiscală, penalitatea de nedeclarare este o obligaţie fiscală accesorie reprezentînd sancţiunea pentru nedeclararea sau subdeclararea, în declaraţii de impunere, a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale. Concret, pentru obligaţiile fiscale principale, nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, contribuabilul/plătitorul va datora, din 2016, o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începînd cu ziua imediat următoare scadenţei şi pînă la data stingerii sumei datorate inclusiv.
Penalitatea nu va fi stabilită de organele fiscale, dacă aceasta este mai mică de 50 lei, în schimb, penalitatea de nedeclarare s-ar putea majora cu 100% în cazul în care obligaţiile fiscale principale au rezultat ca urmare a săvîrşirii unor fapte de evaziune fiscală, constatate de organele judiciare.
Noul Cod de procedură fiscală mai prevede că penalitatea de nedeclarare ar putea fi redusă, la cererea contribuabilului/plătitorului, cu 75%, dacă obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizie se sting prin plată sau compensare sau sînt eşalonate la plată, în condiţiile legii. În acest caz, reducerea se va acorda la finalizarea eşalonării la plată.
Atenţie! Aplicarea penalităţii de nedeclarare NU va înlătura obligaţia de plată a dobînzilor şi penalităţilor de întîrziere. Noul Cod de procedură fiscală stabileşte şi situaţiile în care nu se va percepe penalitatea de nedeclarare dacă obligaţiile fiscale principale nedeclarate de contribuabil/plătitor şi stabilite de organele de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, rezultă din aplicarea unor prevederi ale legislaţiei fiscale, de către contribuabil/plătitor, potrivit interpretării organului fiscal cuprinsă în norme, instrucţiuni, circulare sau opinii.
Începînd cu 2016, dobînda de întîrziere ar putea fi redusă de la 0,03%, cît este în prezent, la 0,02%, pentru fiecare zi de întîrziere.
Atenţie! Noul Cod de procedură fiscală, aplicabil de la 1 ianuarie 2016, include un nivel de 1% al majorărilor de întîrziere pe lună sau fracţiune de lună, în cazul obligaţiilor fiscale administrate de organele fiscale locale, faţă de 2% în prezent. Această valoare corespunde unui nivel anual de 12% pe an.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.