Despre raportările contabile la 30 iunie 2015

0
517

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României nr. 509/09.07.2015, a fost publicat OMFP nr. 773 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 se aplică:
• persoanelor cărora le sînt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, şi care, în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei
• societăţilor cărora le sînt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sînt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin OMFP nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei
• operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic
• subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinînd Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, care verifică încadrarea în plafonul cifrei de afaceri pe baza indicatorilor determinaţi conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2014.
Raportările contabile la 30 iunie 2015 se depun, pînă cel tîrziu la data de 17 august 2015, la organul fiscal teritorial sau se transmit prin poştă, prin scrisoare cu valoare declarată, în format hîrtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro.
Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2015, conţinînd formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de MFP, care este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale MFP sau poate fi descărcat de la adresa www.mfinante.ro.
Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării pînă la 30 iunie 2015, cele care în tot semestrul I al anului 2015 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2015, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2015.
Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2015 se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 5.000 lei.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.