Raportări contabile la 30 iunie 2015

0
553

– informaţii furnizate de conf. univ. dr. Constantin CUCOŞEL, preşedintele Filialei Maramureş a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România –

Prin Ordinul nr. 773/1 iulie 2015 emis de Ministerul Finanţelor Publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 509/9 iulie 2015, a fost aprobat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 al operatorilor economici.
Prevederile acestui or­din se aplică persoanelor cărora le sînt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.802/2014, şi care, în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, precum şi operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.
Concret, operatorii economici care au înregistrat în anul 2014 o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei vor depune raportările contabile pînă la data de 17 august 2015, prevederea aplicîndu-se inclusiv subunităţilor deschise în România care aparţin unor societăţi rezidente în state aparţinînd Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales.
Prevederile cuprinse în ordin stabilesc că operatorii economici vor întocmi (obligatoriu în lei) şi vor depune, la unităţile MFP, raportări contabile la 30 iunie 2015 care cuprind următoarele formulare:
• Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
• Contul de profit şi pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit şi pierdere (cod 20);
• Date informative (cod 30).
Datele care se raportează în aceste formulare sînt cumulate de la începutul anului pînă la sfîrşitul perioadei de raportare. Cei care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularele cu informaţiile corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2014 – 30 iunie 2014, respectiv 1 ianuarie 2015 – 30 iunie 2015.

Cînd şi unde se depun raportările contabile?

Raportările contabile la 30 iunie 2015 se depun pînă cel tîrziu la data de 17 august 2015, la unităţile teritoriale ale MFP, în format hîrtie şi în format electronic, sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, avînd ataşată o semnătură electronică extinsă.
Nedepunerea raportărilor contabile pînă la această dată constituie contravenţie şi se sancţionează astfel:
– cele referitoare la întocmire şi semnare, cu amendă de la 2.000 la 3.000 lei;
– cea referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 la 1.000 lei, dacă perioada de întîrziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare;
– cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei, dacă perioada de întîrziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare;
– cu amendă de la 1.500 la 4.500 lei, dacă perioada de întîrziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.