Aniversare. Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş – 25 de ani de existenţă

0
1236

• Interviul nostru cu dl. Gheorghe MARCAŞ, preşedintele CCI •

– Acum, la moment aniversar, domnule preşedinte Marcaş, vă solicit să ne introduceţi în istoria şi existenţa camerelor de comerţ din România.
– Vom începe după Revoluţia de la 1848, cînd regimul politic al Curţii Imperiale vieneze s-a dovedit a fi mai conciliant şi liberal în plan economic, iar împăratul Franz Joseph I a emis o Ordonanţă imperială care consfiinţea înfiinţarea a 60 de camere de comerţ şi industrie în provinciile Coroanei, dintre care 3 la Timişoara, Cluj şi Braşov. Pînă în 20 decembrie 1850, Maramureşul a fost arondat Comitatului Kosice, pentru ca, ulterior, să treacă la Debrecen, alături de Bihor şi Satu Mare. Au urmat, apoi, alte reorganizări ale camerelor, în anii 1867, 1892, 1902, 1925 etc., pînă la începtul anului 1949, cînd toate camerele de comerţ au fost desfiinţate. Timp de 40 de ani, între 1950 -1990, autorizaţia de funcţionare – pentru întreprinderile comerciale sau industriale, pentru meseriaşi, cărăuşi şi comercianţi ambulanţi – se elibera de administraţiile financiare teritoriale cu avizul sfatului popular.
– După Revoluţie, prin Decretul-Lege nr. 139/11 mai 1990, s-a legiferat ca, în fiecare judeţ, să ia fiinţă o cameră de comerţ . Prima a fost în Timiş, urmată, apoi, de celelalte. În Maramureş, la iniţiativa dumneavoastră şi a unor oameni de afaceri, s-a hotărît să se facă demersurile de înfiinţare a camerei.
– Da. 18 septembrie 1990 este o dată istorică pentru judeţul nostru, esta data cînd a luat fiinţă Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Maramureş, cameră de sine stătătoare, ca urmare a hotărîrii reprezentanţilor societăţilor comerciale, a instituţiilor de stat şi a asociaţiilor profesionale în Adunare generală de constituire. Apoi, de-a lungul celor 25 de ani de existenţă, prin activităţile sale specifice, Camera a devenit interfaţa hotărîtoare şi distinsă ca reprezentant autorizat al mediului de afaceri faţă de administraţia publică locală şi centrală, pentru promovarea şi apărarea intereselor membrilor săi şi a mediului de afaceri.
comert25ani– După un început mai greu, fără sprijin din partea autorităţilor locale, într-un birou de doar 3×4 m, deoarece nu era înregimentată politic şi pentru că reprezenta interesele oamenilor de afaceri, indiferent de adeziunea lor politică, încet-încet, Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş a devenit un reper al mediului de afaceri, îndeplinindu-şi atribuţiile statutare „luptînd” pentru imaginea judeţului şi localităţilor sale, ale ţării, contribuind la dezvoltarea economică a judeţului. CCI MM a promovat legalitatea şi corectitudinea profesională în activităţile de comerţ, în promovarea legilor, în combaterea concurenţei neloiale. Şi Oficiul Registrului Comerţului a fost „piatra de încercare” pentru cameră, dar şi o mare reuşită.    
– Conform prevederilor art. 5, lit b, a Decretului-lege nr. 139/1990 – „Camerele de Comerţ şi Industrie teritoriale ţin registrul de comerţ şi asigură evidenţa firmelor comerciale din unitatea administrativ teritorială respectivă”. În baza acestor prevederi şi fără nici un sprijin material sau financiar din partea statului român sau al autorităţilor judeţene, Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş a asigurat organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Comerţului, în perioada 1991 – 11 octombrie 2002. Cu multă dăruire, implicare şi foarte mult profesionalism, Oficiul Registrului Comerţului Maramureş, în cei peste 12 ani de funcţionare în organizarea CCI Maramureş, a fost unul dintre cele mai performante la nivel naţional prin modul de organizare a preluării, prelucrării, înregistrării şi eliberării documentelor de înregistrare. Încă din anii `90, în Maramureş se putea înregistra o firmă într-o zi. Acest lucru a fost posibil datorită faptului că, în strategia de organizare a Registrului Comerţului, CCI MM a pus pe primul loc simplificarea formalităţilor legale de înregistrare pentru firme. Şi, atunci cînd un lucru este bine făcut şi funcţionează, politicienii au decis transferul oficiului la Ministerul Justiţiei…
Cladire CCI– În decursul anilor, în paralel cu evoluţia mediului de afaceri, CCI MM a dezvoltat şi serviciul de asistenţă şi consultanţă pentru mediul de afaceri. Ce rol are acesta?
– Prin Centrul de consultanţă şi asistenţă pentru IMM-uri, CCI MM sprijină operatorii economici, atît la înfiinţarea societăţilor comerciale, cît şi pe parcursul derulării activităţii acestora, constituindu-se şi dezvoltîndu-se ca un serviciu complex, de consiliere în diverse domenii de interes pentru comercianţi. Şi să nu uităm de pregătire profesională a reprezentanţilor mediului de afaceri din judeţul nostru. Cursurile de Management, Comerţ exterior, Antreprenoriat şi Contabilitate au deschis, la începutul anilor ’91, seria cursurilor organizate de CCI MM. Majoritatea acestor cursuri au fost de iniţiere sau perfecţionare profesională, dar, începînd cu anul 2000, s-a trecut şi la cursuri de calificare profesională: agenţi imobiliari, tapiţeri, inspectori protecţia muncii, masteranzi în managementul dezvoltării afacerilor, bănci şi pieţe de capital, inspectori resurse umane, mediatori, auditori interni etc.
– O activitate de succes au reprezentat-o tîrgurile şi expoziţiile organizate anual de CCI MM, la care, de-a lungul anilor, au fost prezente mii de firme şi zeci de mii de participanţi.  
– În cadrul activităţilor de promovare a operatorilor economici şi de dezvoltare a mediului de afaceri local şi regional, organizarea de tîrguri şi expoziţii a fost una din activităţile principale dezvoltate de Cameră. În cei 25 ani de activitate, CCIMM a organizat 175 de manifestări expoziţionale în judeţ, în standurile cărora 5.545 de firme, din 42 de ţări, şi-au prezentat cererea şi oferta de produse, servicii şi colaborări. De la prima expoziţie cu caracter general, organizată în anul 1991, la etajul 5 al Magazinului Universal Maramureş, pînă la ediţia a 23-a a expoziţiei Rivulus Dominarum, trebuie să amintim cele 9 ediţii ale expoziţiei MATECON – specializată în proiectare, arhitectură, construcţii şi materiale de construcţii, 10 ediţii ale expoziţiei SILVAMAR – MOBART – specializată în prelucrarea lemnului şi industria mobilei, 7 ediţii ale expoziţiei Conf Stil Femina – specializată în confecţii, materii prime, materiale, accesorii şi utilaje destinate acestei industrii, 7 ediţii ale expoziţiei IT&C, 14 ediţii ale expoziţiei MOŞ CRĂCIUN, 8 ediţii Nunta de la A la Z, 5 ediţii ale Salonului Energii Regenerabile şi Alternative, 12 ediţii ale expoziţiei MaraMedica, care, de la ediţia din 2013, a devenit manifestare ştiinţifică şi expoziţională medicală, iar de la ediţia a 2-a, MaraMedica a devenit un eveniment de referinţă in domeniul medical, clasîndu-se pe locul 3, la nivel naţional, în ceea ce presupune preferinţa celor care participă la această expoziţie. Începînd cu anul 2013, în cadrul evenimentului „Zilele Firmelor Maramureşene” se organizează Expoziţia „Fabricat în Maramureş”.
De asemenea, în cei 25 de ani de activitate, CCI MM a participat cu stand de prezentare şi promovare a oportunităţilor de afaceri din judeţ, la peste 18 manifestări expoziţionale în ţară şi 22 de manifestări expoziţionale internaţionale.
– Printre acţiunile realizate de CCI MM s-au aflat şi misiunile economice, foarte apreciate de mediul de afaceri.    
– Este un subiect interesant, întrucît misiunile economice organizate de Cameră în Baia Mare, în ţară sau străinătate, şi-au propus să facă cunoscute mediului de afaceri naţional şi internaţional, oportunităţile de afaceri din Maramureş. Astfel, prin cele 128 de misiuni interne şi internaţionale, CCI MM a realizat o promovare permanentă, susţinută a mediului de afaceri maramureşean, pe plan local, naţional şi internaţional.
Şi pentru ca imaginea judeţului nostru să fie cît mai bine promovată, la invitaţia Camerei, în cei 25 ani de existenţă, ne-au vizitat judeţul 70 de ambasadori sau reprezentanţi ai ambasadelor străine, acreditate în România, şi peste 60 de preşedinţi sau reprezentanţi ai Camerelor de Comerţ şi Industrie din ţară şi străinătate.
– O altă activitate desfăşurată de CCI MM vizează arbitrajul comercial. Vă rog să detaliaţi cîteva aspecte.
– În anul 1993, în colaborare cu specialişti în domeniu, CCI MM elaborează primul regulament al arbitrajului comercial ad-hoc, difuzat, ulterior, celorlalte camere din România. În toţi aceşti ani, Comisia, devenită ulterior Curtea de arbitraj comercial, a soluţionat 214 cazuri, contribuind, astfel, la reîntregirea patrimoniului operatorilor economici cu peste 75 miliarde lei vechi. În vara anului 2013, în cadrul CCI MM s-a organizat Centrul de mediere, cu scopul soluţionării prin mediere a conflictelor apărute între persoanele fizice şi/sau persoanele juridice, române şi/sau străine.
– Desigur, ar fi foarte multe de spus, însă cum spaţiul este limitat, vă solicit, în final, să mai punctaţi cîteva aspecte.    
– Nu trebuie să uităm prezentările de firme – organizate la Baia Mare, în ţară şi străinătate, „Cafeneaua Oamenilor de Afaceri”, în cadrul căreia s-au organizat 95 de acţiuni de instruire şi informare în probleme de noutăţi legislative, fiscale, comerciale, dar şi ale concurenţei, Topul judeţean al firmelor – cu cele 21 de ediţii, este cea mai apreciată formă de promovare a comunităţii de afaceri maramureşene, recunoscută atît pe plan naţional, cît şi internaţional. Apoi, „Centrul de Instruire şi Marketing” – gazda unor manifestări expoziţionale, simpozioane, reuniuni, mese rotunde, cursuri, recepţii, evenimente cultural-artistice, vernisaje, parada modei şi concerte camerale etc. În cei 15 ani de funcţionare, Centrul de Instruire şi Marketing a fost gazda a peste 1.500 de evenimente economice, sociale, culturale şi artistice, care au atras peste 200.000 de participanţi şi vizitatori.
Şi ar mai fi multe de spus, însă anul 2015, pentru Sistemul Cameral din România, inclusiv pentru Camera maramureşeană, constituie un an de cumpănă, manifestat prin începutul schimbului de generaţii. Dacă în perioada anilor 1990-2015, misiunea şi obiectivele Sistemului cameral au fost de a sprijini politica economică de trecere a României de la economia de comandă la economia de piaţă funcţională, perioada anilor următori va fi una de trecere de la economia naţională şi regională la economia globalizată, care va cunoaşte noi transformări la nivel naţional şi regional. Aceasta va schimba structural, organizatoric şi concepţional, viaţa şi existenţa Camerelor de Comerţ din România, inclusiv a Camerei maramureşene.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.