Proiectul PRO-SĂNĂTATE – Creşterea accesului angajaţilor din sistemul medico-social la programele de formare profesională continuă – la final

0
701

În 25 octombrie 2015, în Baia Mare a avut loc seminarul de final al Proiectului PRO-SĂNĂTATE- Creşterea accesului angajaţilor din sistemul medico-social la programele de formare profesională con­tinuă. Întâlnirea a avut ca şi obiectiv  prezentarea reţelei parteneriale create la nivelul judeţului Maramureş pentru susţinrerea pro­gramelor de formare profesională continuă destinate angajaţilor din domeniul medico-social, promovarea be­neficiilor formării profesionale continue, precum şi prezentarea rezultatelor proiectului la nivel local, în contextul implementării proiectului.
În prima parte a întâlnirii de lucru, coordonatorul lo­cal de campanii, ec. Dana Pop, directorul Filialei Maramureş de Cruce Roşie, a expus stadiul implementării proiectului la nivel naţional: au fost finalizate 90 de cursuri de formare profesională continuă, în 18 locaţii de implementare, ce acoperă toate regiunile de dezvoltare ale României; cursurile finalizate sunt 3 de nivel 1 şi două de nivel 2. Participanţii la cursuri sunt angajaţi fără calificare sau cu un nivel scăzut de calificare şi provin de la diferiţi angajatori din domeniul medico-social, respectiv personal nedidactic sau administrativ, cu atribuţii în domeniul medico-social (grădiniţe cu program normal, şi cu program prelungit, grădinţe care funcţionează împreună cu creşe, apoi cele cu program săptămânal, grădiniţe şi creşe private), personal sanitar mediu şi auxiliar ş.a.

În Maramureş s-au finalizat 5 cursuri cu 139 absolvenţi

La nivelul judeţului Maramureş au fost finalizate 5 cursuri cu 139 absolvenţi. Cursurile derulate la nivelul judeţului au fost de îngrijitoare bătrâni la domiciliu – 28 absolvenţi, baby-sitter – 28 absolvenţi, îngrijitoare copil – 28 absolvenţi, infirmiere – 28 absolvenţi, îngrijitoare bolnavi la domiciliu – 27 absolvenţi.
Toate acestea au fost posibile datorită demersurilor de derulare a programelor de formare profesională continuă, derulare succesivă de campanii de informare a beneficiarilor – angajaţi fără calificare sau un nivel scăzut de calificare. În Maramureş s-au desfăşurat campanii multiple, online, pe site-ul solicitantului, pe canale alternative de comunicare (twitter, facebook), campanie clasică etc. Astfel, la nivelul judeţului Maramureş au fost încheiate un număr de 17 protocoale, cu 17 instituţii sau organizaţii din domeniul medico-social, în vederea sprijinirii şi promovării programelor de formare profesională continuă. Dintre acestea, amintim: Grădiniţele cu program prelungit nr. 27, „I. Creangă”, „Floare de Colţ”, nr. 28, „Micuţ Prinţ”, „Won­derland”, nr. 8, nr. 10 Baia Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare, Căminul pentru Persoane Vârstnice Baia Sprie, Spitalul de Psihiatrie Cavnic, Asociaţia Casa Magnolia, Asociaţia Umanitară Oaza Bătrîneţii, Asociaţia Solidaritatea Speranţei, Asociaţia Caspev, Centrul Medical Cătălina, Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare.
De la demararea implementării proiectului sistematic s-au organizat întâlniri de informare privind beneficiile programelor de formare profesională continuă. În perioada iunie- septembrie 2014 s-au organizat 18 întâlniri cu reprezentanţi ai unităţilor şi au fost informate peste 250 de persoane despre beneficiile formării. În lunile februarie, aprilie, mai, septembrie şi octombrie 2015 s-au realizat întâlniri de informare privind funcţionarea reţelei locale, în vederea sprijinirii şi promovării beneficiilor formării profesionale continue.

Curs de baby-sitter
Curs de baby-sitter

Cursuri vizate a se derula pentru angajaţii fără calificare în Maramureş

În urma identificării opţiunilor de derularea unor viitoare programe de formare profesională s-a stabilit o listă a cursurilor vizate a se derula pentru angajaţii fără calificare din Maramureş. S-au cerut astfel: infirmiere, îngrijitoare bătrîni la domiciliu, bolnavi la domiciliu, baby-sitter, operator introducere şi validare date, cursuri de igienă, de masseuri, de asis­tent personal, de asistent maternal sau îngrijitoare copii.
Ca beneficii principale ale formării profesionale continue se evidenţiează nivelul de calilficare a forţei de muncă, dezvoltarea competenţelor profesionale, dezvoltarea competenţelor utile în plan personal  (comunicare, muncă în echipă), creşterea nivelului de salarizare, avansarea în cadrul pieţei muncii, asigurarea stabilităţii postului, flexibilitate în gestionarea timpului individual de formare, prin îmbinarea activităţilor faţă – în faţă cu activităţi online ş.a.
Solicitări pentru aceste cursuri s-au înregistrat la Sighetu Marmaţiei, Vişeu, Borşa, Tg. Lăpuş, însă nu s-a putut asigura organizarea cursurilor în aceste localităţi, neavând locaţii pentru desfăşurarea lor şi nici formator care să poată fi remunerat, prin proiect fiind prevăzut un singur formator în Baia Mare – a subliniat ec. Dana Pop.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.