Din 2016 – noi reglementări privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

0
531

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial nr. 817/3.11.2015 a apărut OUG nr. 50/2015, prin care au fost aduse modificări şi la Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; referitor la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se precizează următoarele:
O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
• a realizat venituri, altele decît cele obţinute din desfăşurarea activităţilor, prevăzute la art. 48 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 (respectiv activităţi în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii, în domeniul jocurilor de noroc, activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere şi gazelor naturale);
• a realizat venituri, altele decît cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
• a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;
• capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decît statul şi unităţile administrativ-teritoriale;
• nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.
Cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sînt:
• 1% – pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariaţi, inclusiv;
• 2% – pentru microîntreprinderile care au un salariat;
• 3% – pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi.
Pentru persoanele juridice române nou-înfiinţate, care au cel puţin un salariat şi sînt constituite pe o durată mai mare de 48 de luni, iar acţionarii/asociaţii lor nu au deţinut titluri de participare la alte persoane juridice, cota de impozitare este de 1% – pentru primele 24 de luni de la data înregistrării persoanei juridice române. Aceste prevederi se aplică dacă, în cadrul unei perioade de 48 de luni de la data înregistrării, microîntreprinderea nu se află în următoarele situaţii:
• lichidarea voluntară prin hotărîrea adunării generale;
• dizolvarea fără lichidare;
• inactivitate temporară;
• declararea pe propria răspundere a nedesfăşurării de activităţi la sediul social/sediile secundare;
• majorarea capitalului social prin aporturi efectuate de noi acţionari/asociaţi;
• acţionarii/asociaţii săi vînd/cesionează/schimbă titlurile de participare deţinute.
Condiţia privitoare la salariat se consideră îndeplinită dacă angajarea se efectuează în termen de 60 de zile, inclusiv, de la data înregistrării persoanei juridice respective. În cazul în care, în cursul anului, numărul de salariaţi se modifică, cotele de impozitare de mai sus se aplică în mod corespunzător, începînd cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea.
Dacă în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit, începînd cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste limite.
Contribuabilul, persoană juridică nou înfiinţată, precum şi cea care depăşeşte plafonul de 100.000 euro, sau ponderea veniturilor din consultanţă şi management  este de peste 20%, au obligaţia să comunice organelor fiscale competente aplicarea/ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, prin completarea şi depunerea Declaraţiei de înregistrare fiscală/declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice şi alte asocieri fără personalitate juridică, în termen de 30 de zile de la data producerii acestora. Prevederile Legii nr. 227/2015, modificată prin OUG nr. 50/2015 intră în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2016.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.