Pentru anul 2016, noi reglementări în sistemul de pensii

0
1138

Avînd în vedere prevederile Legii nr. 340/2015, a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 50 din Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ale art. 174 şi 176 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi ale Legii nr. 334/2015 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane, Casa Judeţeană de Pensii Maramureş face următoarele comunicări:
• Valoarea punctului de pensie, pentru anul 2016, este de 871,70 lei.
• Cîştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, pe anul 2016, este de 2.681 lei.
• Cotele de contribuţii de asigurări sociale, pentru anul 2016, sînt următoarele:
– pentru condiţii normale de muncă – 26,3%;
– pentru condiţii deosebite de muncă – 31,3%;
– pentru condiţii speciale de muncă – 36,3%.
Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale este de 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă. În această cotă este inclusă şi cota de 5,1% aferentă fondurilor de pensii administrate privat.
• Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte astfel:
– în cazul decesului asiguratului sau pensionarului – 2.681 lei;
– în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului – 1.341 lei.
• Începând cu data de 1 ianuarie 2016, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, este de 698 lei, respectiv 80% din valoarea unui punct de pensie.
• Nivelul minim al venitului lunar asigurat, înscris în contractul de asigurare socială, este de 938 lei, iar nivelul maxim este de 13.405 lei. În cazul venitului minim lunar asigurat de 938 lei, cota de contribuţie de asigurări sociale de stat este de 247 lei, iar pentru venitul maxim lunar asigurat de 13.405 lei, cota de contribuţie de asigurări sociale de stat este de 3.526 lei.
• La stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale se are în vedere valoarea corespun­zătoare a de cinci ori cîştigul salarial mediu brut, respectiv 13.405 lei.
• În anul 2016 indicele de corecţie, prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010, este de 1,09.
• Începînd cu 1 ianuarie 2016, venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie, în ordine, a următoarelor:
– contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate, datorată potrivit legii;
– suma neimpozabilă lunară, de 1.050 lei.
• Începînd cu 1 ianuarie 2016, pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte valoarea de 872 lei.
• În anul 2016, nivelul indemnizaţiei sociale pen­tru pensionari este de 400 lei.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.