Noutăţi 2016, privind legislaţia fiscală pentru persoanele fizice autorizate (PFA)

0
848

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii despre principalele modificări aduse de Legea nr. 227/8.09. 2015 privind Codul Fiscal, începând cu 1 ianuarie 2016, pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente.

Modificări şi completări privind cheltuielile deductibile pentru contribuabilii care stabilesc venitul net anual din activităţi independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate:
– cheltuielile să fie efectuate pe perioada deplasării contribuabilului care îşi desfăşoară activitatea individual şi/sau într-o formă de asociere, în ţară şi în străinătate, în scopul desfăşurării activităţii, reprezentând cheltuieli de cazare şi transport;
– în cadrul cheltuielilor deductibile limitat, printre altele, se regăsesc:
• scăzămintele, perisabilităţile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legislaţiei în materie, inclusiv cheltuielile cu bunuri cu termen depăşit de valabilitate;
• contribuţiile la fonduri de pensii facultative, potrivit Legii nr. 204/2006, şi cele reprezentând contribuţii la schemele de pensii facultative, efectuate către entităţi autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 de euro anual, pentru fiecare persoană;
• primele de asigurare voluntară de sănătate, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 de euro anual, pentru fiecare persoană;
• cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, aferente autoturismelor, folosite de contribuabil sau membru asociat sunt deductibile limitat, la cel mult un singur autoturism, aferent fiecărei persoane;
• cheltuielile reprezentând contribuţii obligatorii datorate pentru salariaţi, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale;
• cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii, datorate de către contribuabil, în limitele stabilite de lege, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual şi/sau într-o formă de asociere. Deducerea cheltuielilor respective se efectuează de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/pier­de­rii nete anuale;
• cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale, în limita a 4.000 de euro anual;
• cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat.
Modificări şi completări privind veniturile din drepturi de proprietate intelectuală:
– a fost modificată cota de cheltuieli forfetare la 40%. Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, se stabileşte prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut;
– posibilitatea opţiunii de impunere finală a veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, situaţie în care se reţine impozit pe venit, în cotă de 16% asupra venitului brut, din care se deduce cota forfetară de cheltuieli şi contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă. Contribuabilul nu are obligaţia depunerii declaraţiei anuale privind venitul realizat – formular D200;
impozit– fără opţiune de impunere finală, situaţie în care se reţine 10% impozit pe venit, la venitul brut, şi contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă. Contribuabilul nu are obligaţia depunerii declaraţiei anuale privind venitul realizat – formular D200, iar organul fiscal va emite decizia de impunere anuală.
Modificări şi completări privind contribuţiile sociale datorate de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente:
– toate persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente sunt obligate la plata contribuţiei la asigurările sociale (CAS), cu excepţia persoanelor fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale şi a pensionarilor;
– salariaţii nu mai sunt exceptaţi.
Se datorează plăţi anticipate la CAS, dacă:
• venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real;
Conform Legii nr. 340/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 942/19.12.2015, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 2.681 lei;
• venitul lunar estimat a se realiza depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi îşi încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;
• valoarea lunară a normelor de venit, obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor prevăzute la art. 69, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit.
Persoanele fizice care datorează plăţi anticipate, conform celor de mai sus, depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilesc plăţile anticipate, declaraţia privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii (formular 600).
În cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal, declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
Persoanele fizice care determină venitul net în sistem real, care în anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului minim (35% din salariul mediu brut) nu au obligaţia depunerii declaraţiei şi nu datorează plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale.
Cota de impunere pentru plăţile anticipate este:
• cota pentru contribuţia individuală – 10,5%; cota integrală (26,3%, 31,3% sau 36,3%) dacă se optează pentru aceasta, în cadrul formularului 600, până la data de 31 ianuarie.
Definitivarea contribuţiei de asigurări sociale, în cazul veniturilor determinate în sistem real, se efectuează de organul fiscal, în baza declaraţiei privind venitul realizat, depuse de contribuabil.
Obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale se determină prin decizie de impunere anuală, prin aplicarea cotei individuale sau a cotei integrale de contribuţie, asupra bazei de calcul, cu încadrarea acesteia în plafonul minim şi maxim.
Definitivarea CAS se aplică şi în cazul persoanelor impuse în sistem real care nu au datorat plăţi anticipate pentru anul respectiv, dar al căror venit realizat în anul fiscal pentru care se efectuează definitivarea contribuţiei de asigurări sociale depăşeşte plafonul minim de 35% din salariul mediu brut.
În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o reprezintă diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala forfetară de 40%.
Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă datorează contribuţii de asigurări sociale individuale în cursul anului, sub forma plăţilor anticipate, plătitorii de venituri având obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii sumelor respective.

Contribuţia la asigurări sociale de sănătate

Persoanele fizice autorizate datorează o contribuţie la sănătate (CASS) în cotă de 5,5%, însă baza de calcul diferă în funcţie de modul de impunere a PFA – în sistem real sau pe baza normei de venit. Astfel, pentru impunerea în sistem real, baza de calcul este reprezentată de venitul net anual realizat, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale (diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale).
În cazul impozitării la norma de venit, baza de calcul este valoarea anuală a normei de venit, raportată la cele 12 luni ale anului, ce nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară (care din 1 iulie 2015 este de 1.050 lei ), dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.
Notă: De la 1 mai 2016, salariul minim brut pe ţară va creşte de la 1.050 la 1.250 lei, conform HG nr. 1017/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 987/31.12.
Plata contribuţiilor la sănătate se efectuează anticipat, în cursul anului, cu regularizarea sumelor datorate anual. Astfel, în baza declaraţiei de venit estimat (Formular 220) sau a declaraţiei de venit realizat (Formular 200), organul fiscal emite decizia de impunere pentru plăţi anticipate în care stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată anticipat şi termenele de plată.
Plata se efectuează trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
După încheierea anului fiscal, în baza declaraţiei privind venitul realizat depuse de contribuabili (Formular 200), organul fiscal stabileşte obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, prin decizia de impunere anuală, regularizând sumele datorate cu titlu de plăţi anticipate.
Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizia de impunere anuală, se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei, iar sumele achitate în plus se compensează sau se restituie, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.
În anul 2016, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală nu datorează CASS pentru aceste venituri, dacă realizează venituri din salarii, pensii sau alte activităţi independente.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.