Noi reglementări privind regimul armelor şi muniţiilor

0
1266

Din 15 ianuarie a.c., au intrat în vigoare modificările legislative la regimul armelor şi muniţiilor. Noile reglementări urmăresc simplificarea procedurilor administrative, reducerea birocraţiei şi sporirea protecţiei integrităţii corporale a persoanelor.
Valabilitatea permisului de armă se prelungeşte de către autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani, dacă titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi prezintă dovada efectuării unei şedinţe de tragere, anual, într-un poligon autorizat, cu excepţia posesorilor de arme de vânătoare.
Neprezentarea în vederea prelungirii valabilităţii permisului de armă constituie motiv de anulare a dreptului de deţinere, sau după caz port şi folosire arme şi muniţii.
Nedepunerea armei şi a muniţiei, la un armurier autorizat, în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, conform art. 342, alin. 6, Cod penal.
Deţinătorii de arme letale şi neletale supuse autorizării sunt obligaţi să se supună examenului psihologic şi/sau medical, la solicitarea expresă a structurilor de poliţie competente, în situaţia în care acestea constată motivat că există indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice şi medicale, în vederea menţinerii autorizării pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării.
Dreptul de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor se anulează dacă titularul nu se supune obligaţiei examinării psihologice şi/sau medicale în termen de 30 de zile de la data solicitării exprese a structurilor de poliţie competente şi/sau recomandării de reexaminare.
Dreptul de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor se suspendă dacă există indicii comportamentale temeinice, care reclamă o examinare urgentă psihologică şi medicală, în vederea verificării aptitudinii persoanei şi menţinerii autorizării pentru a deţine arme şi muniţii letale.
A fost instituită obligaţia unităţilor medicale şi psihologice de a ţine evidenţa şi de a comunica, în termen de 5 zile, Inspectoratului General al Poliţiei Române, rezultatul examinărilor în urma cărora au fost emise recomandări de reexaminare sau avize de inaptitudine.
Deţinătorii de arme neletale supuse autorizării au obligaţia de a absolvi un curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
În cadrul Legii nr. 319/2015 a fost reglementată perioada şi condiţiile în care persoanele fizice având calitatea de instructor în poligonul de tragere pot desfăşura legal această activitate. Noua reglementare face referire la procedura acordării certificatelor de dezactivare, precum şi a certificatelor de transformare a armelor de foc în arme de recuzită.
A fost reglementată şi procedura avizării personalului abilitat să poarte arme de serviciu.
Pe linia armelor folosite la vânătoare, noile reglementări legislative fac referire expresă la caracteristicile tehnice ale armelor semiautomate destinate a fi folosite pentru vânătoare.
Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoapărare, în următoarele condiţii:
• în locuri aglomerate, stadioane, săli de spectacol şi adunări publice, precum şi în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege;
• dacă deţinătorul se află sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau suferă de afecţiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol în condiţiile în care poartă arma asupra sa;
• neînsoţite de documentul care atestă dreptul de port şi folosire.
Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de vânătoare poate face uz de arma înscrisă în permisul de armă numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat, precum şi pentru antrenament în poligoanele autorizate în condiţiile legii.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.