În atenţia contribuabililor!

0
547

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că orice persoană fizică, juridică sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală.
Declaraţia de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la:
• data înfiinţării potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, asocierilor şi al altor entităţi fără personalitate juridică
• data eliberării actului legal de funcţionare, data începerii activităţii, data obţinerii primului venit sau dobândirii calităţii de angajator, după caz, în cazul persoanelor fizice.
Pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală, organul fiscal competent eliberează certificatul de înregistrare fiscală, în termen de 10 zile de la data depunerii declaraţiei.
Contribuabilul/plătitorul are obligaţia de a declara organului fiscal central, în termen de 30 de zile, înfiinţarea de sedii secundare.
Contribuabilul/plătitorul cu domiciliul fiscal în România are obligaţia de a declara, în termen de 30 de zile, înfiinţarea de filiale şi sedii secundare în străinătate.
Modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoştinţă organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea şi depunerea declaraţiei de menţiuni.
Categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sînt: • taxa pe valoarea adăugată • impozitul pe profit • impozitul pe veniturile microîntreprinderilor • accizele • impozitul la ţiţeiul din producţia internă • impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor • contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate • contribuţia de asigurări pentru şomaj • contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale • contribuţia de asigurări sociale • contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale • contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii • redevenţele miniere • redevenţele petroliere • contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii • impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural • impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale • impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale • impozitul pe construcţii • taxă de autorizare/taxă de licenţă din domeniul jocurilor de noroc.
Cu titlu de noutate, „persoanele fizice (care nu desfăşoară activităţi autorizate) ce deţin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă, în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă” au obligaţia  de a plăti impozitul pe veniturile din salarii şi pe venituri asimilate salariilor, aferent veniturilor fiecărei luni, calculat şi reţinut la data efectuării plăţii acestor venituri, pînă la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează.
De asemenea, potrivit Titlului V „Contribuţii sociale obligatorii” din Codul Fiscal, entităţile care au calitatea de angajator şi care, potrivit legii au obligaţia de declarare şi plată trimestrială, pot opta, până la data de 31 ianuarie, inclusiv, pentru depunerea lunară a formularului 112. Pînă la modificarea legislativă, această categorie de persoane fizice avea obligaţia de declarare şi plata lunară a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale obligatorii.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.