ANAF va publica lista persoanelor fizice şi juridice care au datorii

0
692

• 1.500 lei – pentru marii contribuabili • 1.000 lei – pentru contribuabilii mijlocii • 500 lei – pentru ceilalţi debitori, inclusiv persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent sau exercită profesii libere • 100 lei – pentru persoanele fizice.
Fiscul va publica, pe pagina de internet, lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante şi suma acestor obligaţii, potrivit Ordinului ANAF nr. 558/2016, care aprobă Procedura de publicare a listelor debitorilor cu obligaţii fiscale restante. Listele se vor publica separat pentru debitori – persoane juridice, şi debitori – persoane fizice.
Ce reprezintă obligaţiile fiscale restante?
Obligaţiile fiscale restante sînt cele existente la sfîrşitul trimestrului de raportare şi neachitate pînă la data publicării listei.
Prin obligaţii fiscale restante se înţeleg: obligaţiile fiscale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată, dar şi diferenţele de obligaţii fiscale principale şi accesorii, stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată.
Ce categorii de obligaţii nu sînt considerate obligaţii fiscale restante?
– obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sînt în derulare înlesniri la plată, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii;
– obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată;
– obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare, stabilite în planul de reorganizare judiciară.
Ordinul 558/2016 introduce şi o serie de plafoane pentru obligaţiile fiscale restante ce nu fac obiectul publicării pe site-ul ANAF:
• 1.500 lei – pentru marii contribuabili;
• 1.000 lei – pentru contribuabilii mijlocii;
• 500 lei – pentru ceilalţi debitori, inclusiv persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent sau exercită profesii libere;
• 100 lei – pentru persoanele fizice.
Ce elemente va cuprinde lista?
Lista va cuprinde: denumirea/numele şi prenumele debitorilor, codul de identificare fiscală sau codul numeric personal, domiciliului fiscal şi cuantumul total al obligaţiilor fiscale restante.
Organul fiscal va comunica debitorului o notificare, pînă în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, cu privire la obligaţiile fiscale restante.
Actul normativ mai precizează că, în cazul în care există neconcordanţe între evidenţa debitorilor şi sumele cuprinse în notificări, punerea de acord asupra acestora se realizează în termen de 5 zile de la data notificării, în caz contrar obligaţiile fiscale restante notificate se consideră recunoaştere a datoriei.
Stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a organelor abilitate să aplice măsurile asiguratorii şi să efectueze procedura de executare silită este reglementată de Ordinul ANAF nr. 3744/2015.
Conform acestui temei normativ, prin cazuri speciale de executare silită se înţelege punerea în aplicare a prevederilor privind executarea generată de hotărîri judecătoreşti definitive, prin care s-a dispus recuperarea unor creanţe bugetare de la debitori persoane fizice sau juridice, hotărîri judecătoreşti definitive pronunţate ca urmare a sesizărilor formulate de către comisiile de cercetare a averilor, precum şi alte titluri executorii prin care se stabilesc dobînzi, penalităţi de întîrziere, majorări de întîrziere prin hotărîri judecătoreşti definitive.
Structura abilitată să ducă la îndeplinire procedura acestor executări silite este Serviciul executări silite cazuri speciale.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.