Curtea de Conturi (III)

0
607

Primăria oraşului Tăuţii Măgherăuş

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2014 s-a desfăşurat în perioada 19.03. – 15.05.2015 şi a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 97.000 lei • prejudicii – 190.000 lei • abateri financiar-contabile – 1.365.
• Reflectarea în evidenţa fiscală şi respectiv contabilă a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local, respectiv în soldul la 31.12.2014 a creanţelor bugetare, contrar prevederilor legale, a sumei de 124.546 lei, reprezentând debite aferente unor societăţi comerciale radiate din registrul comerţului în perioda 2012 – 2014;
• Neconcordanţa dintre sumele înregistrate în conturile 103 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ–teritoriale”, 104 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale” şi cele din evidenţa tehnico-operativă şi contabilă a instituţiei în sumă de 897.671 lei;
• Nestabilirea şi neîncasarea în termenul legal stabilit, a veniturilor cuvenite bugetului local constând în diferenţă din regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiilor de construire în sumă de 4.058 lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 375 lei, în total 4.433 lei, precum şi a taxei de prelungire a valabilităţii autorizaţiilor de construire în sumă de 1.383 lei;
• Nestabilirea, neînregistrarea în evidenţa fiscală şi neîncasarea la termen a veniturilor cuvenite bugetului local reprezentând impozit pe clădiri în sumă de 1.889 lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 59 lei, în total 1.948 lei;
• Neînregistrarea şi neîncasarea unor venituri în sumă de 70.572 lei, reprezentând contravaloarea taxei pentru întreţinerea drumurilor oraşului, datorată pentru transportul materialului lemnos;
• Cedarea cu titlu gratuit a dreptului de folosinţă a unor bunuri din patrimoniul public al UATO Tăuţii Măgherăuş, fără respectarea prevederilor legale, necalcularea, neînregistrarea şi neîncasarea, în termenul legal, la bugetul local a sumei de 6.538 lei reprezentând venituri din închirierea unor spaţii aparţinând domeniului public, datorate bugetului local de către SC Prima Tăuţi-SRL;
• Necalcularea, neînregistrarea, nedeclararea şi neplata în termenul legal, la bugetul oraşului Tăuţii Măgherăuş a sumei de 7.304 lei reprezentând dividende din profitul net al SC Prima Tăuţi-SRL, la care se adaugă dobândă penalizatoare în sumă de 648 lei, în total 7.952 lei;
• Nestabilirea, neînregistrarea în evidenţa fiscală şi neîncasarea la termen a veniturilor cuvenite bugetului local reprezentând taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, cuantificată la 1.765 lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 423 lei, în total 2.188 lei;
• Nestabilirea, neurmărirea şi neîncasarea cotei ce se cuvine din tariful de gestionare a fondului cinegetic, aferent sezoanelor 2013-2014, şi prima tranşă a sezonului 2014-2015, potrivit Legii nr. 407/2006 privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic, în sumă de 1.940 lei.
• Plata nelegală a sumei de 2.495 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor de reprezentare şi trataţii efectuate cu nerespectarea prevederilor legale, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 250 lei;
• Depăşirea cheltuielilor privind consumul de carburanţi auto, cu autoturismele din dotare, cu suma de 4.428 lei, la care se adaugă majorări de întârziere aferente în sumă de 442 lei, total 4.870 lei;
• Efectuarea de plăţi nedatorate pentru elemente de cheltuieli nejustificate incluse în situaţiile de lucrări întocmite de SC Drusal Construct-SA, în valoare de 63.437 lei, la care se adaugă majorări de întârziere aferente în sumă de 6.343 lei, total 69.780 lei;
• Efectuarea de plăţi nedatorate pentru elemente de cheltuieli nejustificate din situaţiile de lucrări întocmite de SC Tăuţi Iuga-SRL, în valoare de 17.423 lei, la care se adaugă majorări de întârziere aferente în sumă de 1.742 lei, total 19.165 lei;
• Efectuarea de plăţi nedatorate pentru elemente de cheltuieli nejustificate din situaţiile de lucrări întocmite de SC Borcut Barbolovici-SRL, în valoare de 84.630 lei, la care se adaugă majorări de întârziere aferente în sumă de 8.463 lei, total 93.093 lei.

Primăria Ardusat
Primăria Ardusat

Primăria comunei Ardusat

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2014 s-a desfăşurat în perioada 24.08. – 30.09.2015 şi a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 13.000 lei • prejudicii – 14.000 lei • abateri financiar-contabile – 337.
• Înregistrarea eronată a cheltuielilor cu amortizarea pentru unele active fixe corporale din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale în sumă de 323.814 lei;
• Efectuarea de înregistrări contabile eronate în sumă de 13.726 lei, reprezentând „Amenajamentul silvic al terenurilor fores­tie­re din domeniul public al comunei”.
• Nestabilirea, neevidenţierea şi neîncasarea veniturilor bugetului local reprezentând taxă de branşare la conducta de alimentare cu apă a consumatorilor de pe raza comunei Ardusat, în sumă de 6.617 lei;
• Neluarea măsurilor legale de încasare a creanţelor fiscale în sumă totală de 766.479 lei.
• Nerespectarea în totalitate a prevederilor legale cu privire la inventarierea patrimoniului la finele anului 2014;
• Nereevaluarea clădirilor şi terenurilor din patrimoniu în perioada 01.01.2012-31.12.2014;
• Plata fără contraprestaţie a sumei de 2.752 lei, reprezentând lucrări neexecutate constatate cu ocazia recepţiei finale a conductei de alimentare cu apă Arieşul de Câmp, la care se adaugă majorări de întârziere aferente în valoare de 55 lei, total 2.807 lei;
• Efectuarea de plăţi fără contraprestaţie în sumă totală de 2.673 lei ca urmare a neexecutării a 44 ml conductă în cazul obiectivului „Alimentare cu apă Arieşul de Câmp”, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 107 lei, totalul prejudiciului fiind de 2.780 lei;
• Plata nelegală, în anul 2013, a sumei de 6.985 lei prin includerea în situaţiile de lucrări a unor elemente de cheltuieli nejustificate la obiectivul ,,Alimentare cu apă a localităţii Arieşul de Câmp”, la care se adaugă majorări de întârziere de 1.956 lei, totalul prejudiciului fiind de 8.941 lei;
• Stabilirea eronată a contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator pentru diferenţele de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, în sumă de 6.100 lei.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.