Curtea de Conturi (IV)

0
513

Primăria comunei Budeşti

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2014 s-a desfăşurat în perioada 17.06. – 28.07.2015 şi a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 64.000 lei • prejudicii – 84.000 lei • fără abateri financiar-contabile. • Nestabilirea, neînregistrarea în evidenţa fiscală şi neîncasarea la termen a veniturilor cuvenite bugetului local reprezentând impozit pe clădiri – persoane fizice şi juridice – în sumă de 513 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 337 lei, total 850 lei; • Nestabilirea şi neîncasarea taxelor de autorizare în cazul unor construcţii executate sau în curs de execuţie în sumă de 995 lei; • Nestabilirea şi neîncasarea tarifului de gestionare pentru fondul cinegetic în sumă de 40.120 lei; • Nestabilirea şi neîncasarea în termenul legal stabilit, a veniturilor cuvenite bugetului local, constând în diferenţă din regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiilor de construire în sumă de 4.478 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 1.371 lei, în total 5.849 lei; • Neluarea măsurilor de executare silită la termenul legal având drept consecinţă prescrierea creanţelor fiscale în sumă de 4.201 lei; • Plata nelegală a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în sumă de 37.064 lei unor titulari care deţineau în proprietate bunuri care conduceau la excluderea acordării ajutorului; • Plata nelegală a sumei de 9.056,66 lei reprezentând reparaţii curente executate la active corporale de natura construcţiilor, care nu se află in patrimoniul entităţii, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 1.811,33 lei, total 10.867,99 lei; • Plata nelegală a sumei de 31.813 lei reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate în cazul lucrărilor de reparaţii curente la drumurile comunale; • Stabilirea eronată a contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator pentru diferenţele de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii acestora, prin nedefalcarea acestora pe lunile la care se referă şi neutilizarea cotelor de contribuţii de asigurări sociale care erau în vigoare în acea perioadă, în sumă de 15.922 lei.

Primăria comunei Cîmpulung la Tisa

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2014 s-a desfăşurat în perioada 01.09. – 02.10.2015 şi a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 23.000 lei • prejudicii – 0 lei • abateri financiar-contabile – 36. • Nedeclararea în vederea impunerii a clădirilor nou construite a căror autorizaţie de construire a expirat, precum şi declararea eronată a bazei de impozitare în cazul unor agenţi economici. Valoarea impozitului pe clădiri suplimentar este în sumă de 1.176 lei, la care se adaugă accesorii de 546 lei, total 1.722 lei; • Nestabilirea şi neîncasarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de excavaţie în sumă de 4.000 lei pentru suprafeţele de teren (balastiere) exploatate. • Plata sumei de 36.000 lei, fără respectarea prevederilor legale, referitoare la finanţări nerambursabile, reprezentând contribuţia Consiliului Local la finanţarea activităţii Asociaţiei Sportive Foresta; • Diminuarea veniturilor bugetului de asigurări sociale cu suma de 17.515 lei reprezentând contribuţia de asigurări sociale de stat, datorată de angajator pentru diferenţele de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii acestora, prin nedefalcarea acestora pe lunile la care se referă şi neutilizarea cotelor de contribuţii de asigurări sociale care erau în vigoare în acea perioadă.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.