Curtea de conturi (V)

0
651

Primăria Coltău

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2014 s-a desfăşurat în perioada 18.08 – 28.09.2015 şi a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 24.000 lei • prejudicii – 117.000 lei • fără abateri financiar-contabile.
– Nestabilirea corectă şi neîncasarea în termenul legal a veniturilor cuvenite bugetului local constând în majorări de întârziere aferente diferenţelor din regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiilor de construire în sumă de 1.409 lei, precum şi a taxei de prelungire a valabilităţii autorizaţiilor de construire, în sumă totală de 2.098 lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 2.026 lei, suma totală fiind de 5.533 lei;
– Nestabilirea, necalcularea, neînregistrarea şi neîncasarea penalităţilor pentru neplata chiriei, în termenul şi cuantumul contractual convenit, în cazul bunurilor din domeniul privat al comunei, închiriate persoanelor juridice, în sumă totală de 6.236 lei.
– Plata nelegală, în anul 2014, a unor drepturi de personal în sumă de 4.526 lei, reprezentând diferenţe de indemnizaţii acordate consilierilor locali în mod nelegal – 4.307 lei şi contribuţia entităţii la bugetul asigurărilor de sănătate – 219 lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 1.271 lei;
– Plata fără contraprestaţie a sumei de 1.490 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţia de plată care a stat la baza întocmirii facturii emise de SC Eprager-SRL, la care se adaugă majorări de întârziere aferente în valoare de 268 lei, total 1.758 lei;
– Efectuarea de plăţi fără contraprestaţie în sumă de 41.149,35 lei, reprezentând debit principal (3.266,86 lei), penalităţi de întârziere (33.321,60 lei) şi cheltuieli de executare (4.560,89 lei) aferente acordului de furnizare, având ca obiect prestarea de servicii de licenţiere neexclusivă a aplicaţiei electronice S.E.A. – Sistem Electronic de Arhivare şi Management Electronic al Documentelor, utilizată pentru păstrarea şi digitalizarea documentelor în format PDF. Majorările de întârziere calculate până la data de 31.10.2015 sunt în sumă de 33.743 lei;
– Efectuarea, în anul 2013, de plăţi reprezentând amenzi contravenţionale în sumă de 22.000 lei, fără recuperarea acestora de la cei din cauza cărora s-a produs contravenţia. Majorările de întârziere sunt în sumă de 12.800 lei;
– Nerespectarea, în anul 2013, a prevederilor legale cu privire la efectuarea unor plăţi în avans către SC Electrik Service Construct-SRL, majorările calculate fiind în sumă de 138 lei;
– Diminuarea veniturilor bugetului de stat cu suma de 12.593 lei, reprezentând contribuţia de asigurări sociale datorate de angajator pentru diferenţele de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii acestora, prin nedefalcarea acestora pe lunile la care se referă şi neutilizarea cotelor de contribuţii de asigurări sociale care erau în vigoare în acea perioadă.

Primăria Copalnic Mănăştur

PrimariaCopalnicManastur

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2014 s-a desfăşurat în perioada 17.07 – 14.08.2015 şi a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 138.000 lei • prejudicii – 12.000 lei • abateri financiar-contabile – 341.
– Existenţa unei neconcordanţe, în sumă de 290.049 lei, între soldul contului 464 „Creanţe ale bugetului local” raportat în situaţiile financiare şi lista de rămăşiţe la 31 decembrie 2014;
– Nestabilirea, neînregistrarea în evidenţa fiscală şi neîncasarea la termen a veniturilor cuvenite bugetului local reprezentând taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, cuantificată la 1.020 lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 294 lei, în total 1.314 lei;
– Neînregistrarea şi neîncasarea conform termenelor contractuale a veniturilor cuvenite bugetului local în sumă de 851 lei, reprezentând redevenţe datorate în baza contractelor de concesiune terenuri şi păşuni alpine, aferente perioadei 2012 – 2014, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 2.121 lei, în total 2.972 lei;
– Nedeclararea, nestabilirea, neevidenţierea, neurmărirea şi neîncasarea tuturor veniturilor cuvenite bugetului local, reprezentând impozit pe clădiri persoane juridice, în sumă de 55.549 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 19.821 lei, în total 75.370 lei;
– Nestabilirea şi neîncasarea în termenul legal stabilit, a veniturilor cuvenite bugetului local, constând în diferenţă din regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiilor de construire în sumă de 625 lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 200 lei, în total 825 lei.
– Plata sumei de 51.226 lei, fără respectarea prevederilor legale referitoare la finanţări nerambursabile, reprezentând contribuţia UATC Copalnic Mănăştur la finanţarea activităţii asociaţiilor sportive;
– Efectuarea de plăţi nedatorate pentru elemente de cheltuieli nejustificate din situaţii de lucrări întocmite de I.I. Nechita Ioan Alexandru, în valoare de 3.373 lei, la care se adaugă majorări de întârziere aferente, în sumă de 472 lei, în total 3.845 lei;
– Efectuarea de plăţi nedatorate pentru elemente de cheltuieli nejustificate din situaţii de lucrări întocmite de SC Nord Star Transport-SRL, în valoare de 3.932 lei, la care se adaugă majorări de întârziere aferente în sumă de 630 lei, în total 4.562 lei;
– Efectuarea de plăţi nedatorate pentru elemente de cheltuieli nejustificate din situaţii de lucrări întocmite de SC Larian Nord Construct-SRL, în valoare de 2.964 lei, la care se adaugă majorări de întârziere aferente în sumă de 711 lei, în total 3.675 lei;
– Diminuarea veniturilor bugetului de asigurări sociale de stat cu suma de 57.536 lei, prin stabilirea eronată a contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator pentru diferenţele de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii acestora, prin nedefalcarea acestora pe lunile la care se referă şi neutilizarea cotelor de contribuţii de asigurări sociale care erau în vigoare în acea perioadă.

Primăria Coroieni

primaria coroieniAuditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2014 s-a desfăşurat în perioada 29.06 – 31.07.2015 şi a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 30.000 lei • prejudicii – 129.000 lei • fără abateri financiar-contabile.
– Nestabilirea şi neîncasarea în termenul legal stabilit, a veniturilor cuvenite bugetului local constând în diferenţă din regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiilor de construire, în sumă de 1.279 lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 492 lei, în total 1.771 lei;
– Nestabilirea, neînregistrarea în evidenţa fiscală şi neîncasarea veniturilor cuvenite bugetului local, în sumă 3.420 lei, reprezentând taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, la care se adaugă majorări de întârziere de 1.454 lei, în total 4.874 lei;
– Nestabilirea, neînregistrarea în evidenţa fiscală şi neîncasarea la termen a veniturilor cuvenite bugetului local, în sumă de 4.420 lei, reprezentând taxă pentru eliberarea/vizarea autorizaţiilor de funcţionare pentru desfăşurarea unei activităţi economice, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 1.029 lei, în total 5.449 lei;
– Necalcularea, neînregistrarea şi neîncasarea în termenul legal, la bugetul local, a sumei de 6.035 lei, reprezentând chirii neachitate, la care se adaugă penalităţi de întârziere, datorate pentru închirierea unor imobile aparţinând domeniului public al entităţii, în sumă de 1.673 lei, în total 7.708 lei;
– Nevirarea în contul bugetului judeţean a sumei de 5.503 lei, reprezentând cota parte de 40% calculată la taxa asupra mijloacelor de transport cu masa totală de peste 12 tone;
– Nerespectarea prevederilor legale privind predarea/primirea patrimoniului, în valoare totală de 2.316.294,11 lei, cu ocazia înfiinţării unităţii şcolare, ordonator terţiar al comunei Coroieni;
– Plata fără temei legal a sumei de 3.752,39 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de S.C Safe Construct-SRL, la obiectivul de investiţii ,,Împrejmuire teren la sediul Primăriei Coroieni”, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 300,19 lei, în total 4.052,58 lei;
– Plata fără temei legal a sumei de 26.852,87 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de S.C Gricon-SRL, la obiectivul de investiţii „Balastare drum comunal Baba – Bârsăuţa”, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 5.370,57 lei, în total 32.223,44 lei;
– Plata fără temei legal a sumei de 46.944,29 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse, în situaţiile de lucrări întocmite de S.C Gricon-SRL la obiectivul de investiţii „Parapeţi – Valea Vălenii Lăpuşului”, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 9.388,85 lei, în total 56.333,15 lei;
– Plata fără temei legal a sumei de 19.115 lei, reprezentând prestări de servicii achitate peste nivelul corespunzător valorii lucrărilor pentru care s-au efectuat servicii de dirigenţie de şantier de către SC Marbo Construct Consult-SRL Cluj, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 5.735 lei, în total 24.850 lei;
– Plata fără temei legal a sumei de 10.065,22 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC Open Trans-SRL, Coroieni, la obiectivul de investiţii „Asfaltare uliţe în comuna Coroieni”, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 2.013,04 lei, în total 12.078,26 lei;
– Diminuarea veniturilor bugetului de asigurări sociale cu suma de 4.869 lei, reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat, datorate de angajator – Şcoala Gimnazială Coroieni, pentru diferenţele de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii acestora, prin nedefalcarea acestora pe lunile la care se referă şi neutilizarea cotelor de contribuţii de asigurări sociale care erau în vigoare în acea perioadă.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.