Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2015

0
446

– informaţii furnizate de conf. univ. dr. Ighian Diana COZMA, preşedintele Filialei Maramureş a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România –

În Monitorul Oficial al României nr. 81/4 februarie 2016 a fost publicat Ordinul nr. 123/ 2016/28 ianuarie 2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile aferente exerciţiului financiar 2015.
Pornind de la valoarea totalului activelor, a cifrei de afaceri şi a numărului de salariaţi, entităţile sunt împărţite în trei categorii, iar în funcţie de criteriile de mărime, pentru exerciţiul financiar 2015, se vor întocmi următoarele situaţii financiare:
1. Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute în Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:
a) totalul activelor – 1.500.000 lei;
b) cifra de afaceri netă – 3.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar – 10, întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind: • bilanţ prescurtat • cont prescurtat de profit şi pierdere.
2. Entităţile care la data bilanţului nu se încadrează în categoria micro-entităţilor şi care nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime:
a) totalul activelor – 17.500.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar – 50, întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind: • bilanţ prescurtat • cont de profit şi pierdere;
• note explicative la situaţiile financiare anuale. Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie.
3. Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a cel puţin două dintre cele trei criterii de mărime prezentate mai sus, precum şi entităţile de interes public întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind: • bilanţ • cont de profit şi pierdere • situaţia modificărilor capitalului propriu • situaţia fluxurilor de trezorerie • notele explicative la situaţiile financiare anuale.
Situaţiile financiare vor fi însoţite de formularul „Date informative”  şi formularul „Situaţia activelor imobilizate”.
Pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2015, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute pentru cele trei categorii de entităţi, se efectuează numai pe baza balanţei de verificare încheiate la data de 31 decembrie 2015.
Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sunt prevăzute atât în Ordinul nr. 123/2016, cât şi la art. 36 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările, după cum urmează:
a) pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv până pe data de 30 mai 2016;
b) instituţiile publice, asociaţiile şi fundaţiile, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv până pe data de 29 aprilie 2014.
Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare nu întocmesc situaţii financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii.
Persoanele care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să înştiinţeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice despre exerciţiul financiar ales.
Nedepunerea situaţiilor financiare anuale, respectiv a situaţiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie, a declaraţiei de inactivitate sau a înştiinţării că exerciţiul financiar este diferit de anul calendaristic, după caz, se sancţionează, conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.