Înregistrarea şi radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplică TVA la încasare

0
388

D.G.R.F.P. Cluj-Napoca informează contribuabilii că, prin Ordinul ANAF nr. 1503/2016, publicat în MO nr. 403/27 mai 2016 s-a aprobat „Procedura de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”.
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Codul fiscal şi care optează să aplice sistemul TVA la încasare, depun Notificarea privind aplicarea/în­cetarea aplicării sistemului TVA la încasare – formularul 097, prevăzută la art. 324 alin.(12) din Codul Fiscal, din care să rezulte că, cifra de afaceri din anul calendaristic precedent, determinată potrivit prevederilor art. 282 alin.(3) lit. a) din Codul Fiscal, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei.
Notificarea se depune de persoana impozabilă la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal, până la data de 25 ianuarie inclusiv, în vederea înregistrării în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.
Înscrierea în registru se realizează până la data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea de contribuabil.
Persoanele impozabile aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei, potrivit dispoziţiilor art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul Fiscal, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs.
Persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în regim normal, conform art. 316 din Codul Fiscal, în cursul anului calendaristic, pot opta pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA. Astfel, acestea sunt înscrise de organul fiscal competent în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, cu data înregistrării în scopuri de TVA.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.