Reducerea normei de venit în cazul activităţilor agricole

0
527

DGRFP Cluj-Napoca anunţă contribuabilii că, în MO nr. 474/24.06.2016 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1863/2016 privind aprobarea reducerii normei de venit în cazul activităţilor agricole şi pentru aprobarea unor formulare, ordin care se aplică pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2016.

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole, individual sau într-o formă de asociere, beneficiază de reducerea normei de venit, proporţional cu pierderea înregistrată, în cursul anului curent, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile (îngheţul, grindina, poleiul, ploaia abundentă, secetă, inundaţii, epizootii), dacă se îndeplinesc cumu­lativ următoarele condiţii:
• venitul net se stabileşte pe bază de norme de venit
• pierderea afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale sau din animalele deţinute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale, prevăzută în tabelul de la art. 105, alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
• persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică a depus formularul 221 – „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit, în care se înscriu suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale şi efectivele de animale, fără a lua în considerare pierderea înregistrată ca urmare a calamităţilor naturale.
În scurt timp de la producerea pagubelor, persoana fizică/asocierea va depune la unitatea administrativ teritorială, pe raza căreia s-a întâmplat evenimentul, o cerere pentru constatarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale (Anexa 2). În cazul pagubelor care privesc efective de animale, păsări sau familii de albine, la cerere se anexează şi certificatul sanitar-veterinar, eliberat de medicul veterinar de liberă practică, împuternicit, în care se precizează că pieirea s-a datorat efectelor produse de evenimentele de la art. 106, alin.(5) din Legea nr.227/2015.
O comisie numită prin ordin al prefectului judeţului, în conformitate cu dispoziţiile art. 106, alin.(6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se va deplasa în vederea constatării pagubelor şi evaluării pierderilor şi va întocmi un proces-verbal.
Persoana fizică depune la organul fiscal, în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal „Cerere privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit” (Anexa nr. 4 la ordin).
La depunerea cererii se vor avea în vedere îndeplinirea cumulativă a condiţiilor enumerate mai sus, inclusiv afectarea de calamităţile naturale a cel puţin 30% din suprafaţa destinată producţiei agricole/din animale deţinute.
Totodată, la cerere se anexează Procesul-verbal/procesele verbale de constatare şi de evaluare a pagubelor, din care rezultă pierderea înregistrată, pe categorii de produse vegetale/categorii de animale şi pe localităţi.
În situaţia în care, activitatea agricolă se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de normă de venit, însoţită de documentele justificative se depune la organul fiscal central, la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală.
Termenul de soluţionare a cererii: 45 de zile de la înregistrare. În cazul în care organul fiscal constată că documentele justificative anexate nu conţin toate elementele necesare reducerii venitului anual din activităţi agricole, acesta va solicita informaţii suplimentare, iar termenul de soluţionare a cererii se prelungeşte în conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 207/2016.
Organul fiscal va stabili veniturile corespunzătoare fiecărei activităţi agricole pentru care s-a înregistrat pierdere şi se încadrează în condiţiile prevăzute la pct.1, lit. b)., respectiv pierderea afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale sau din animalele deţinute.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.