Zestrea de cântece şi tradiţii a ţipserilor din Vişeu de Sus

0
533

Prezenta lucrare Liedgut und Bräuche aus dem Wassertal. Weltliche und geistliche Lieder der Oberwischauer Zipser, eingebettet in deren Traditionen [Zestrea de cântece şi obiceiuri de pe Valea Vaserului. Cântece laice şi religioase din tradiţiile ţipserilor vişeuani] este cea de-a patra lucrare din seria Publicaţii despre ţipserii de pe Valea Vaserului, îngrijită şi coordonată de teologul şi etnologul mag. dr. Anton-Joseph Ilk. Cercetările ştiinţifice aferente acestui şir de publicaţii sunt motivate de întregirea unui tablou asupra vieţii şi muncii ţipserilor vişeuani, precum şi a patrimoniului cultural al acestora. Seria a fost iniţiată prin lucrarea publicată în 2009: Istoria şcolii germane din Vişeu de Sus (Anton-Joseph Ilk şi Johann Traxler), urmată apoi de volumul Lumea poveştilor mitologice ale Văii Vaserului (Anton-Joseph Ilk, 2010). La sfârşitul anului 2014, a apărut lucrarea Implementarea sistemului de exploatare forestieră de pe Valea Vaserului (Gertraude Schmitzberger – Kurt Druckenthaner – Anton-Joseph Ilk).
Tematica prezentului volum de cercetări întreprinse de-a lungul câtorva zeci de ani este reprezentată de cântece laice şi religioase din tradiţiile ţipserilor din Vişeu de Sus. Acesta poate fi aşezat precum un simbol identitar al acestui grup etnic de pe Valea Vaserului, ce are o însemnătate majoră în această publicaţie. Volumul însumează 500 de pagini şi cuprinde trei secţiuni: Cântece, Obiceiuri şi o colecţie vastă de fotografii.
Cântecele etnicilor germani din Vişeu de Sus fac parte din valorosul patrimoniu al obiceiurilor lor. Limba de redare este germana, respectiv dialectul german vişeuan, şi împreună cu, cântecele evreieşti sau ţipsereşti, precum şi cântecele de înmormântare găsite în limba latină, îmbogăţesc această colecţie. În acest deosebit câmp multi-lingvistic sunt încorporate şi numeroase cântece atât în slovacă, cât şi în maghiară sau română, a căror lexeme sunt explicate la notele de subsol. Notele muzicale sunt transpuse pe portative, ceea ce adaugă valoare lucrării.
Cântecele sunt clasificate din punct de vedere ştiinţific astfel: cântece laice, cântece populare religioase şi cântece gregoriene, precum şi cântece bisericeşti. Înainte de toate, acesta este un tratat bine documentat despre felul şi funcţia cărţii de rugăciuni şi a celei de cântece germane a comunităţii religioase din Vişeu de Sus. Explicaţiile pentru fiecare cântec conţin date despre originea şi transmiterea lui generaţiilor următoare, precum şi ordonarea, paralele cu alte cântece şi analize detaliate, respectiv comentarii. Înregistrările originale ale cântecelor aici publicate sunt arhivate în colecţia Arhivei Naţionale a Austriei Superioare şi a Colecţiei de cântece populare (Linz), unde pot fi consultate de către specialiştii în domeniu.
Capitolul Obiceiuri include datini laice şi sărbători religioase celebrate de-a lungul anului calendaristic (de la naştere până la moarte) precum şi a anului religios cu sărbătorile aferente. Obiceiurile sunt descrise minuţios, folosindu-se frecvent expresii din dialectul Ţipseraiului vişeuan. Autorii nu numai că aduc în prim plan tradiţiile germanilor de pe Valea Vaserului, ce arată, de fapt, complexitatea comunităţii de la confluenţa apei Vaserului cu cea a Vişeului, dar mai ales fenomenul mixului vişeuan în ansamblul său. Practic, în tradiţiile ţipserilor fuzionează elemente ale tuturor celorlalte grupuri etnice cu care aceştia au convieţuit.
Valorosul material fotografic a fost, în mare parte, realizat sau cules de către autorul dr. Anton-Joseph Ilk şi însumează 50 de pagini. În cuprinsul acestora sunt redate peste o sută de fotografii (începând cu anii 1930) având comentarii corespunzătoare asupra documentării geografice şi tradiţionale. Această colecţie este împărţită în peisaje naturale, biserici şi clădiri, cimitire, locuinţe, fotografii de nuntă şi de înmormântare precum şi fotografii de grup, ministranţi şi actori laici din cadrul Viflaimului, reproduceri după cărţile de rugăciune şi caiete cu cântece religioase scrise de mână. Acestea reprezintă scurte secţiuni transversale prin viaţa, gândurile şi sentimentele ţipserilor din Vişeu de Sus, în timpul celor 230 de ani de prezenţă cu schimburi permanente şi reciproce.
Aspectele interetnice şi multiculturale ale acestei lucrări nu pot fi trecute cu vederea. Cercetarea autorilor arată buna convieţuire a ţipserilor cu etniile conlocuitoare, prin exemple concrete de îmbogăţire reciprocă. Spre exemplu, de-a lungul anilor, muzicanţii români au cântat la nunţile ţipserilor, făcând-o în mai multe limbi. Hora numită Periniţa este la fel de des întâlnită la petrecerile ţipserilor ca şi Hallgató-ul şi Csárdás-ul maghiar sau cântecul evreiesc Håt a Jidd a Wabele. Îmbrăcămintea păstorilor din cadrul „Viflaimului german” a fost portul naţional românesc, fiind împrumutat de la populaţia românească. Ani la rând ţipserii au jucat obiceiul românesc al Caprei cu ocazia Noului An. Şi să nu uităm că, înainte de interzicerea practicării cultului greco-catolic sub dictatura comunistă, ţipserii s-au ataşat în fiecare an procesiunilor organizate de membrii confesiunii greco-catolice, cu care au urcat la Mănăstirea de pe Dealul Moiseiului, sărbătorind împreună Adormirea Maicii Domnului (Sfânta Marie Mare). În preajma sărbătorilor de Crăciun şi de Paşti, protopopul greco-catolic din Vişeu de Sus i-a venit în ajutor confratelui său romano-catolic la spovedania credincioşilor. Iar ţăranii români şi ucraineni au recunoscut mereu: „Am văzut cum nemţii cultivă pământul şi cresc vitele şi am făcut şi noi la fel”.
Notele de subsol abundă în lucrare şi conţin aspecte ale unei documentări meticuloase asupra conţinutului. Lista de prescurtări este fără lacune iar lista bibliografică cuprinde şapte pagini de surse de documentare. Per ansamblu, acestă lucrare este curat lucrată şi prezentată, ce poate fi un model pentru alte „Insule lingvistice” din Europa sud-estică.
Prezentul volum al autorilor Anton-Joseph Ilk şi Johann Traxler vine să completeze şi să întregească bogata tradiţie muzicală bisericească şi laico-religioasă tradiţională de pe teritoriul României de astăzi.

JOHANN TRAXLER und ANTON-JOSEPH ILK: Liedgut und Bräuche aus dem Wassertal. Weltliche und geistliche Lieder der Oberwischauer Zipser, eingebettet in deren Traditionen. [Zestrea de cântece şi tradiţii de pe Valea Vaserului. Cântece laice şi religioase din tradiţiile ţipserilor vişeuani]. Seria Veröffentlichungen zu den Zipsern im Wassertal [Publicaţii despre ţipserii de pe Valea Vaserului], Volumul 4. Nürnberg: Editura Haus der Heimat 2015, 500 de pagini, hardcover, ISBN 978-3-00-049535-9. Preţ € 27.90 inclusiv taxa de expediere.

Dr. Ioana Scridon

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.