Înscrieri pe ultima sută de metri în Şcolile de Agenţi de Poliţie

0
683

Mai sunt câteva zile până la termenul limită de înscriere în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca. În acest an, sunt disponibile 700 de locuri la Şcoala de Agenţi de Poliţie Vasile Lascăr – Câmpina, din care 16 sunt destinate celor de etnie romă, iar 8 pentru alte minorităţi. În schimb, la Şcoala de Agenţi de Poliţie Septimiu Mureşan au fost scoase la concurs 150 de locuri, din care 6 pentru romi şi 3 pentru alte minorităţi.
Termenul limită de înscriere a candidaţilor la Serviciul Resurse Umane din cadrul IPJ Maramureş este 29 iulie, în timp ce dosarele de candidat se vor constitui şi depune până la data de 5 august la Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş. Dosarele trebuie să cuprindă: cererea de înscriere, înregistrată la unitatea cu atribuţii de recrutare; documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor absolvite, respectiv: copii legalizate ale diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente cu aceasta, ale foii matricole sau ale adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul în curs, precum şi documente care atestă absolvirea altor studii. De asemenea, candidaţii trebuie să ataşeze copii ale următoarelor documente: act de identitate şi certificat de naştere pentru candidat şi, dacă este cazul, carnet de muncă şi/sau alte acte doveditoare emise de angajator, potrivit prevederilor legale în vigoare, livret militar, certificat de căsătorie, certificat de naştere soţie/soţ şi fiecare copil, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; curriculum vitae – Europass (CV), autobiografia şi tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului; cazierul judiciar; avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane/personal, în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal; fişa medicală tip de încadrare în MAI; caracterizarea de la ultimul loc de muncă (respectiv de la ultima instituţie de învăţământ absolvită); SEMNATĂ ŞI ŞTAMPILATĂ de către unitatea emitentă, în original; trei fotografii 3×4 cm, color şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare. Pot fi recrutaţi numai absolvenţi de liceu care au promovat examenul naţional de bacalaureat şi care prezintă la recrutare diploma de bacalaureat ori diplomă echivalentă cu aceasta. Excepţie de la prezentarea actului de studii la recrutare fac candidaţii promoţiei 2016, care depun adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ la care au susţinut examenul de bacalaureat fie la dosarul de recrutare, fie în momentul înscrierii la instituţia de învăţământ pentru probele de selecţie şi verificare a cunoştinţelor.

Probe de concurs

În şcolile de agenţi de poliţie ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, concursul de admitere se desfăşoară în următoarele etape:
a) Etapa I – eliminatorie – se desfăşoară la sediul instituţiei de învăţământ, în perioada 5-9.09.2016 şi cuprinde:
1. examinarea medicală;
2. verificarea aptitudinilor fizice. La probele eliminatorii nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.
b) Etapa a II-a – proba de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară în data de 10.09.2016 sub formă de test-grilă la:
1. limba română;
2. limba străină (engleză sau franceză, potrivit opţiunii la înscriere).

Tematicile de concurs sunt postate pe site-ul
celor două şcoli de agenţi de poliţie, respectiv www.scoalapolitie.ro; www.scoalapolcj.ro, iar modelele de documente pentru constituirea dosarului de candidat se găsesc pe cel al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş, respectiv http://mm.politiaromana.ro.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.