Fără telefon mobil în timpul orelor de curs prevede Statutul Elevilor

0
374

Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, a aprobat Statutul Elevului, document ce reglementează drepturile şi obligaţiile elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România. Este primul document de acest tip, elaborat în România după 1990, care consacră într-o formă consolidată drepturile şi obligaţiile elevilor. Forma finală s-a conturat în urma dezbaterii publice pe care Ministerul Educaţiei a organizat-o în perioada 17 iunie – 4 iulie. Prevederile Statutului se aplică începând din anul şcolar 2016-2017.
Potrivit statutului, elevii au dreptul la respectarea ima­ginii, demnităţii şi personalităţii proprii, şi au dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. Unul dintre articolele documentului vorbeşte despre posibilitatea elevilor de a-şi evalua profesorii. Astfel, copiii au dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe anonime. Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai eficiente metode didactice. De asemenea, elevii au dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare, dar şi de a fi informaţi cu privire la notele acordate, înaintea consemnării acestora. În plus, copiii au dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise şi de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi. Statutul Elevului vine însă şi cu obligaţii: copiii trebuie să aibă o ţinută vestimentară decentă şi adecvată şi să nu aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, sau să se manifeste violent faţă de colegi şi profesori. Este adusă în discuţie şi problema plagiatului – elevii trebuie să respecte drepturile de autor şi să elaboreze lucrări originale. Nu în ultimul rând, se precizează că elevilor li se interzice utilizarea telefoanelor în timpul orelor de curs, excepţie făcând folosirea lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă. Totodată, elevul trebuie să aibă asupra să carnetul de elev, vizat la zi şi de a-l prezenta cadrelor didactice pentru trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor, precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară. De asemenea, elevul trebuie să manifestă înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi personalul unităţii de învăţământ. În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: observaţie individuală; mustrare scrisă; retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, a bursei profesionale; mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ; preavizul de exmatriculare; exmatriculare.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.