Vînzarea pămîntului

0
444

În anul 2014, a apărut Legea nr. 17 privind unele măsuri de reglementare a vînzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (ADS). Terenurile agricole din intravilan nu intră sub incidenţa Legii 17. Terenurile agricole situate în extravilan pe o adîncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi ţărmul Mării Negre, către interior, precum şi cele situate în extravilan la o distanţă de pînă la 2.400 m faţă de obiectivele speciale pot fi înstrăinate prin vînzare-cumpărare doar cu avizul Ministerului Apărării Naţionale. Înstrăinarea prin vînzare a terenurilor agricole din extravilan se face cu respectarea dreptului de preempţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, prin ADA, la preţ egal. Prin derogare, vînzătorul înregistrează, la primăria unde se află terenul, o cerere prin care solicită afişarea ofertei de vînzare, în vederea aducerii la cunoştinţa preemptorilor. Cererea este însoţită de oferta de vînzare şi de documentele doveditoare. În termen de o zi, primăria are obligaţia să afişeze timp de 30 de zile oferta de vînzare. Titularul dreptului de preempţiune trebuie ca, în termenul de 30 de zile, să-şi manifeste în scris intenţia de cumpărare. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale publică ofertele de vînzare-cumpărare de teren extravilan pe site-ul www.maap.ro. Ultima tranzacţie este din judeţul Ialomiţa, 48 ha, la 22.500 lei/ha. Penultima, din Dîmboviţa, 4.000 euro/ha. Alta în Călăraşi, 30.000 lei/ha.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.