Paşi înainte în realizarea podului peste Tisa

0
350

Marţi, 30 august, la Palatul Administrativ din Baia Mare, a avut loc o întâlnire transfrontalieră având ca temă construcţia podului peste Tisa.
Din partea română, au fost prezenţi, alături de prefectul Sebastian Mihai Lupuţ, de subprefectul Alexandru Bondrea şi de alţi reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş, proiectantul, reprezentanţi ai CNADNR Bucureşti, ai Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa Cluj-Napoca şi Alexandru Cosma, director executiv al Agenţiei de Protecţie a Mediului Maramureş. Delegaţia ucraineană a fost condusă de Mikulin Viktor, şeful adjunct al Administraţiei Regionale de Stat Transcarpatia, şi a cuprins 11 membri, între care responsabili din cadrul Regiei Autonome de Apă din bazinul râului Tisa, ai Departamentului de Ecologie şi Resurse Naturale din cadrul Administraţiei Regionale de Stat, ai Agenţiei de Relaţii Economice şi Colaborare Transfrontalieră.
Discuţiile s-au axat pe aspecte concrete ridicate de construcţia podului peste Tisa în punctul Sighetu Marmaţiei – Biserica Albă, de la chestiuni care privesc măsurătorile în teren la probleme care se referă la obţinerea avizelor necesare. S-a stabilit că se vor face măsurători comune, româno-ucrainene, la faţa locului, mâine, 2 septembrie. Întrucât partea ucraineană are unele obiecţii privind calculele legate de ridicarea podului, Regia Autonomă de Apă din bazinul râului Tisa – Ucraina urmează să emită în cel mai scurt timp un aviz de principiu, cu condiţionarea modificărilor eventuale, presupuse de rezultatul măsurătorilor. Va urma obţinerea avizului de mediu, din partea APM Maramureş, iar apoi proiectul va fi discutat în Comisia Tehnică Economică, la nivelul Ministerului Transporturilor din România. Ulterior se vor putea face demersuri pentru a obţine finanţarea proiectului.
În cadrul întâlnirii, prefectul Sebastian Mihai Lupuţ a subliniat importanţa realizării acestui pod, atât pentru Maramureş, cât şi pentru Transcarpatia. Acesta a arătat că a continuat demersurile privind construcţia podului încă de la începutul mandatului său. Reprezentantul Guvernului în teritoriu a reamintit faptul că în data de 20 aprilie 2016, CJ Maramureş a aprobat avizul de oportunitate pentru Planul Urbanistic Zonal, necesar construirii podului.
S-a semnat un protocol între cele două părţi. Acesta stipulează, printre altele: Mâine, 2 septembrie 2016 se vor întâlni reprezentanţii Apelor Române, Apelor Ucrainene şi proiectantul podului în vederea efectuării unor măsurători topografice (profile transversale amonte, aval şi prin secţiunea podului) din care să reiasă un nivel real cu care ambele părţi sunt de acord; În urma măsurătorilor, proiectantul va revizui proiectul în termen de 14 zile; Partea ucraineană a solicitat un punct de trecere a frontierei comun, iar drumul de legătură de pe teritoriul Ucrainei (950m) va fi finanţat de către partea ucraineană; Podul este poziţionat între bornele de frontieră 298 şi 299; În urma solicitării părţii ucrainene de modificare a proiectului, procedura de me­diu va fi reluată conform  informaţiilor preconizate de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş; Părţile vor intensifica demersurile pentru încheierea acordului dintre cele două state în vederea realizării acestei investiţii. (o.l.)

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ