Despre Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş

0
351

ARBITRAJUL COMERCIAL instituţionalizat a fost creat de legiuitori ca un „instrument” în favoarea firmelor, spre a le oferi o alternativă de judecată rapidă, specializată în soluţionarea litigiilor născute din raporturile lor contractuale.

Ce este arbitrajul comercial?

Arbitrajul este o cale alternativă, extrajudiciară de soluţionare a litigiilor. Este o justiţie derogatorie de la cea statală, unde părţile printr-o convenţie arbitrală decid să soluţioneze litigiul în arbitraj şi nu în instanţa de judecată.
Arbitrajul comercial este o modalitate alternativă şi facultativă de soluţionare a unui litigiu comercial având ca obiect drepturi de care părţile pot dispune (tranzacţionabile), prin învestirea tribunalului arbitral comercial şi cu pronunţarea unei hotărâri definitive şi obligatorii pentru părţi, potrivit unei proceduri de arbitrare stabilită de Curtea de Arbitraj Comercial.
Hotărârea arbitrală are aceeaşi forţa juridică şi valoare ca şi o hotărâre judecătorească emisă de instanţele judecătoreşti statale.

Cine poate apela la serviciile Curţii de Arbitraj?

Toţi cei care au relaţii comerciale pe bază de înţelegere scrisă, în care au cuprinsă şi clauza compromisorie conform căreia litigiile sunt soluţionate de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş, pot apela la Secretariatul Curţii de Arbitraj.

Cine poate fi arbitru?

Poate fi arbitru orice persoană, cetăţean român sau străin, care are capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor sale, se bucură de o reputaţie neştirbită şi are o înaltă calificare şi experienţă profesională în domeniul dreptului privat, relaţiilor economice interne şi internaţionale şi arbitrajului comercial. Înscrierea pe Lista de Arbitri se face conform Regulamentului şi Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş.
De asemenea, orice avocat sau consilier juridic, poate pleda în arbitraj, părţile putându-se reprezenta chiar şi singure.

Care sunt avantajele arbitrajului comercial?

Arbitrajul comercial oferă o serie de avantaje faţă de justiţia statală, avantaje care ţin de:
• Posibilitatea desemnării arbitrilor, de către părţi;
• Celeritate în rezolvarea litigiilor (termenul maxim de soluţionare este de 6 luni);
• Costuri mai mici în comparaţie cu taxele judiciare percepute de instanţele statale, mai ales în privinţa dosarelor cu valori mari şi foarte mari;
• Disponibilitate mult mai mare de timp din partea arbitrilor în analiza şi soluţionarea dosarelor arbitrale, faţă de judecătorii de la instanţele statale care sunt mult prea încărcaţi de numărul mare de dosare pe care trebuie să le soluţioneze;
• Confidenţialitatea dezbaterilor şi a datelor furnizate de părţi, pe parcursul soluţionării dosarului arbitral – avantaj major faţă de justiţia de la instanţele judecătoreşti statale, deoarece oamenii de afaceri în general, nu doresc să se cunoască public anumite informaţii comerciale din interiorul societăţii lor care ar putea fi utilizate ulterior de către competitori;
• Flexibilitatea în procedura arbitrală prin posibilitatea pe care o oferă părţilor de a interveni în această procedură (stabilirea termenelor de judecată, stabilirea unei proceduri rapide de soluţionare a litigiului, posibilitatea de eşalonare a plăţii taxelor arbitrale);
• Specializarea arbitrilor în domeniul pentru care se solicită soluţionarea litigiului.
Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş prin Curtea de Arbitraj Comercial vă poate oferi soluţia cea mai ieftină şi rapidă pentru obţinerea unui titlu executoriu.
Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş, recomandă includerea în contracte, clauza compromisorie, ca de exemplu: “Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitraj comercial organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş!”.

Contact: CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL DE PE LÂNGĂ CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE MARAMUREŞ 430232 – Baia Mare, Bd. Unirii nr. 16, tel. 0262221510, 0362405303, 0728233908, fax: 0262225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro ; www.ccimm.ro.
Secretar Curtea de Arbitraj Comercial: Sandra Georgiana Hotea Tivadar.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.