Despre pensiile comunitare

0
356

– informaţii furnizate de Lucica POP, director executiv al Casei Judeţene de Pensii Maramureş –

Urmare aplicării Regulamentelor Consiliului European în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene, statele Spaţiului Economic European şi cu Elveţia, precum şi a Acordurilor încheiate între România şi Israel, Canada, Turcia şi Moldova, Casa Judeţeană de Pensii Maramureş, îndeplineşte rolul de organism de legătura pentru: • stabilirea pensiilor pentru limită de vârstă, pensiilor anticipate, pensiilor anticipate parţiale, pensiilor de invaliditate şi a pensiilor de urmaş • acordarea ajutoarelor de deces • acordarea prestaţiilor în bani şi în natură, în caz de boală profesională şi accident de muncă.
Condiţiile de bază privind pensionarea sunt: împlinirea vîrstei standard pentru pensionare şi realizarea stagiului minim necesar. Astfel, fiecare ţară europeană în care solicitantul a lucrat cel puţin un an, va plăti o pensie pentru limită de vârstă, la cerere, atunci când acesta împlineşte vârsta standard de pensionare din ţara respectivă dacă, adunând vechimile din toate statele europene în care a lucrat, a realizat vechimea minimă pentru pensionare.
Exemplu:
În România, vechimea minimă este de 15 ani, iar vârsta standard, în cazul bărbaţilor este de 65 de ani. În Italia, vârsta de pensionare este de 66 de ani, dar stagiul minim este de 20 de ani. O persoană, care are 14 ani lucraţi în România şi 7 ani lucraţi în Italia, este îndreptăţită să ceară şi să primească pensie din România la 65 de ani, respectiv una din Italia, la 66 de ani. Exclusiv cu vechimea din România, sau exclusiv cu cea din Italia, persoana în cauză n-ar fi îndeplinit condiţiile de pensionare în nici unul din state. Pensia comunitară este stabilită şi acordată după legile unui stat, dar valorificând vechimea din două sau mai multe state. Pensia se acordă proporţional cu anii lucraţi în statul respectiv. Cererea de pensie comunitară se depune de către titular sau împuternicitul cu procură specială, într-un singur stat, statul de şedere obişnuită, care înaintează documentele spre toate celelalte state implicate.
Casa Judeţeană de Pensii Maramureş gestionează 4.846 de dosare internaţionale, dintre care 123 pe baza Acordului între România şi statul Israel, 8 cu Canada, 5 cu Republica Moldova şi 2 cu Turcia. Restul dosarelor, 4.708, sunt gestionate în conformitate cu prevederile Regulamentelor Europene privind coordonarea securităţii sociale. Cu 1.585 de dosare, Germania este pe primul loc în statisticile CJP, cu peste 32% din dosare, urmată de Ungaria, şi Italia cu 19% respectiv 15%.
Din anul 2007, s-au înregistrat 3.402 cereri de pensie, restul fiind alte categorii de cereri ca, de exemplu, cereri de recunoaştere a stagiului din România, cereri de informaţii privind pensiile, cereri de verificare a adresei, stării de sănatate sau a veniturilor realizate de pensionari ai altor state care şi-au stabilit locul de şedere în România. Dintre cererile de pensie, 340 au fost înregistrate în cursul acestui an.
În cazul beneficiarilor care au locul de şedere obişnuită în alte state, instrumentul internaţional de control este certificatul de viaţă, un document pe care pensionarii trebuie să-l completeze anual şi să-l restituie CJP Maramureş, cu viza unei autorităţi locale sau de securitate socială din statul de şedere. În luna octombrie, CJP Maramureş va trimite peste 1.000 de certificate de viaţă beneficiarilor stabiliţi, deocamdată, pe trei continente: Europa, America de Nord şi Australia. (v.i.)

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.