Modificări la acordarea concediului medical

0
461

Principalele măsuri de debirocratizare a sistemului asigurărilor sociale de sănătate, prezentate de Guvern, vizează revizuirea reglementărilor legale referitoare la concediile medicale, simplificarea relaţiei furnizorilor de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate şi o serie de măsuri referitoare la aplicaţiile informatice gestionate de CNAS.
În privinţa concediilor medicale, se intenţionează creşterea limitei de vârstă de la 7 la 16 ani a copilului bolnav pentru care unul dintre părinţi poate beneficia de concediu medical, pentru anumite afec­ţiuni grave. Lista aces­tor afecţiuni urmează să fie stabilită de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, în colaborare cu CNAS, şi va cuprinde unele boli rare, afecţiuni oncologice, afecţiuni hemato-oncologice, unele afecţiuni neurologice, HIV/SIDA. Pentru situaţiile în care părintele însoţeşte copilul la tratament într-o altă ţară, cu autorizarea prealabilă a Ministerului Sănătăţii sau a CNAS, cadrul legal va fi modificat astfel încât certificatul de concediu medical pentru părintele însoţitor să poată fi eliberat, pe baza unor documente justificative, unei rude de gradul I sau unei persoane împuternicite. Alte măsuri se referă la eliminarea avizului direcţiei sanitare pentru certificatele de concediu medical eliberate persoanelor care însoţesc copilul bolnav în străinătate, urmare a unei autorizări a Ministerului Sănătăţii să efectueze un tratament medical. Pentru persoanele care însoţesc copilul bolnav în străinătate, dacă durata de acordare a serviciilor medicale cuprinde perioade din două sau mai multe luni calendaristice, medicul curant va putea acorda certificat de concediu medical pe baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, fie lunar, astfel încât asiguratul să poată primi cu regularitate indemnizaţia de concediu medical, fie la momentul întoarcerii acestuia în ţară, astfel cum este reglementat în prezent, respectiv în maxim 15 zile de la întoarcere. Certificatele de concedii medicale vor putea fi eliberate de către medici şi transmise către angajator fie pe suport de hârtie, fie în format electronic, în această din urmă situaţie certificatele de concedii medicale vor fi eliberate de medic şi transmise de acesta direct angajatorului, în format electronic. Alte măsuri propuse vizează simplificarea activităţii furnizorilor de servicii medicale în relaţia cu casa de asigurări de sănătate, prin utilizarea preponderent a metodelor electronice de transmitere a datelor. Au fost propuse şi măsuri referitoare la aplicaţiile informatice prin care se urmăreşte: îmbunătăţirea procesului de eliberare a cardului european de asigurări sociale de sănătate şi a certificatului provizoriu de înlocuire a acestuia, prin integrarea în modulul „gestiune asiguraţi” din aplicaţia informatică PIAS a modulului „card european”, dezvoltarea actualei aplicaţii informatice, astfel încât asiguraţii şi neasiguraţii să o poată accesa pentru a se informa cu privire la categoria de asigurat, data înscrierii la medicul de familie, starea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, precum şi tipul de servicii medicale acordate în ultimele 12 luni şi numărul acestora, dar şi standardizarea formularisticii, ca aceasta să fie gestionată numai în format electronic, cu excepţia documentelor medico-legale, care este necesar să rămână pe suport de hârtie. (o.m.)

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ