Din 2018, modificări fiscale pentru veniturile din activităţi independente

0
1038

– PFA, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală –

Prin proiectul de OUG pentru modificarea Codului Fiscal se aduc o serie de modificări legislaţiei fiscale, inclusiv în ceea ce priveşte activităţile independente, atît sub aspectul impozitului pe venit cît şi asupra contribuţiilor de asigurări sociale şi de sănătate – cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2018.

Impozitul pe venit

Cota de impozit este de 10% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse, din fiecare categorie, pentru determinarea impozitului pe veniturile din: • activităţi independente • salarii şi asimilate salariilor • cedarea folosinţei bunurilor • investiţii • pensii • activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură • premii • alte surse.
Prin urmare, contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente ar urma să plătească un impozit de 10%, în loc de 16% (cota actuală), aplicat asupra venitului impozabil. Excepţie fac veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, care vor fi impozitate, anticipat, la sursă, cu 7%, spre deosebire de 10% cît e în prezent, iar impozitul final va fi de 10% în loc de 16%.
Vînzarea de autoturisme din patrimoniul personal
Se propune instituirea unui regim fiscal distinct, aplicabil în cazul operaţiunilor de transfer efectuate cu autoturisme din patrimoniul personal, respectiv începînd cu al treilea autoturism. Astfel, veniturile obţinute din transfer vor fi considerate venituri din alte surse, indiferent de data dobîndirii. Impozitul se calculează de către organul fiscal prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut, impozitul fiind final.
Se menţine regimul fiscal actual, respectiv neimpozitarea veniturilor obţinute numai în cazul transferului autoturismelor din patrimoniul personal într-un an fiscal, pentru un număr de 2 autoturisme, potrivit Ordinului nr. 211/2003.

Contribuţia la CAS

Persoanele care realizează venituri din activităţi independente, datorează CAS, în următoarele condiţii:
• dacă nu realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, sau venituri din pensii, pentru care sînt asigurate în sistemul public de pensii sau într-un sistem propriu de asigurări sociale, potrivit legii
• dacă nu sînt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, pentru care există obligaţia asigurării în aceste sisteme potrivit legii (avocaţii, notarii, personalul monahal, personalul militar).
Contribuţia se stabileşte la un venit, ales de că­tre contribuabil, cel puţin egal cu salariul minim brut pe ţară, independent de nivelul venitului realizat.
Persoanele care realizează venituri lunare din activităţi independente sub nivelul salariului minim brut pe ţară nu au obligaţia să plătească CAS, însă pot opta pentru plata contribuţiei, în aceleaşi condiţii prevăzute pentru cei care au obligaţia plăţii contribuţiei.
Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente nu datorează contribuţia de asigurări sociale dacă se încadrează într-una dintre următoarele situaţii:
• realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri din pensii, pentru care sînt asigurate în sistemul public de pensii sau într-un sistem propriu de asigurări sociale, potrivit legii
• realizează venituri din activităţi independente pentru care sunt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, potrivit legii (avocaţii, notarii, personalul monahal, personalul militar).

Contribuţia la CASS

Persoanele care realizează venituri din activităţi independente, dar şi alte categorii de venituri cum ar fi: venituri din asocierea cu o persoană juridică, din cedarea folosinţei bunurilor, din investiţii, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură sau din alte surse, datorează CASS, dacă veniturile lunare realizate cumulat, sînt cel puţin egale cu salariul minim brut pe ţară din una sau mai multe surse de venituri din cele menţionate, în următoarele condiţii:
• dacă nu realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor
• dacă nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri (ex: studenţii/tinerii pentru veniturile din investiţii, alte surse, cedarea folosinţei bunurilor).
Contribuţia se stabileşte la salariul minim brut pe ţară, indiferent de nivelul venitului realizat şi de numărul activităţilor desfăşurate.
Persoanele pentru care veniturile realizate lunar, cumulat, sînt sub nivelul salariului minim brut pe ţară, nu au obligaţia să plătească CASS, însă pot opta pentru asigurarea în sistemul de asigurări de sănătate.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.