Tribunalul Maramureș – bilanț

0
27

În anul 2018, pe rolul Tribunalului Maramureș, ca instanță de sine stătătoare, au fost înregistrate 6.452 de dosare noi. Numărul de dosare înregistrate este în scădere cu 1.409 de dosare în raport cu anul 2017. Volumul total al cauzelor de soluționat a fost de 10.877 dosare, rezultat prin însumarea numărului de dosare intrate în cursul anului, respectiv 6.452 de dosare nou intrate, cu numărul de dosare rămase nesoluționate la sfârșitul anului precedent, respectiv 4.425 de dosare (stoc ce include și dosarele suspendate).

Se constată o tendință descrescătoare a volumului de activitate, în raport cu anul 2017, când au fost înregistrate 7.861 de dosare noi, la care s-a adăugat un stoc de 4.131 dosare din anul anterior, volumul total al cauzelor de soluționat ajungând la 11.992 de dosare.
Din totalul de 10.877 cauze de soluționat în anul 2018, au fost soluționate 6.953 de cauze în anul de referință, numărul acestora fiind mai redus decât cel al cauzelor soluționate în anul 2017 (7.567 dosare).
Stocul de dosare era de 3.924, la sfârșitul anului 2018, cu 501 dosare mai puțin decât în anul 2017, an ce s-a încheiat cu un stoc de 4.425 dosare nesoluționate și cu 207 dosare mai puțin decât în anul 2016, care s-a încheiat cu un stoc de 4.131 dosare.
Încărcătura pe judecător
În anul 2018, în cadrul Tribunalului Maramureș, ca instanță de sine stătătoare, media cauzelor de soluționat pe judecător a fost de 656,8 dosare.
Media de 656,8 cauze/judecător plasează Tribunalul Maramureș, comparativ cu celelalte tribunale, pe locul 18 în categoria tribunalelor din țară, la încărcătura pe judecător, în ordine descrescătoare, această medie fiind aproape egală cu media națională, care este de 655,2 de dosare/judecător, la tribunale.
La judecătorii se disting valori peste media națională (1.128,6), fiind cazul judecătoriilor Baia-Mare – 1.587,8 cauze, Sighetu Marmației – 1.316,8 cauze și Vișeu de Sus – 1.281,1 cauze, și valori sub medie în cazul judecătoriilor Târgu Lăpuș – 801,5 cauze și Dragomirești -662,4 cauze.
În anul 2018, judecătorii de la Tribunalul Maramureș, precum și cei de la instanțele din circumscrip­ția acestuia au soluționat în medie 647,19 dosare, față de 651,9 dosare în anul 2017 și 578,7 dosare în anul 2016, pe categorii de instanțe, acest indicator prezentându-se astfel: 967,27 cauze soluționate/judecător în medie la judecătorii și 292,14 cauze soluționate/judecător în medie la Tribunalul Maramureș.
Comparând, pe materii, activitatea Tribunalului Maramureș cu cea a celorlalte instanțe de același grad din țară, reiese următoarea situație:
• în materia dreptului penal – poziția 31 pe țară
• în materia contencios administrativ și fiscal – poziția 22
• în materia litigii cu profesioniști – poziția 14
• în materia faliment – poziția 10
• în materia civil – poziția 36
• în materia minori și familie – poziția 20
• în materia litigii de muncă – poziția 28
• în materia asigurări sociale – poziția 17 pe țară.

Ponderea atacabilității la Tribunalul Maramureș

Din totalul de 6.953 de hotărâri pronunțate, în anul 2018, de către judecătorii din cadrul Tribunalului Maramureș, ca instanță de sine stătătoare, au fost atacate 1.404 hotărâri, rezultând o pondere a atacabilității de 20,19%, mai mică decât aceea înregistrată în anul precedent, respectiv 24,74%. Ponderea atacabilității s-a înregistrat la nivelul Secției I civile, în procent de 20,88%, la nivelul Secției a II-a civile, de contencios administrativ și fiscal – 22,4% și la nivelul Secției penale – 11,41%.
La Tribunalul Maramureș, din cele 1.404 hotărâri atacate au fost modificate sau anulate în căile de atac, de către Curtea de Apel Cluj, 424 hotărâri, ceea ce reprezintă un indice de casare de 6,09%, mai mare în raport cu anul precedent, când acest indicator a atins valoarea de 5,12%.
La nivelul Secției I civile din cadrul Tribunalului Maramureș, în anul 2018, au fost pronunțate 2.193 de hotărâri, din care au fost atacate 458 de hotărâri, ponderea atacabilității fiind de 20,88%.
Au fost desființate sau modificate în căile de atac 113 hotărâri, rezultând un indice de casare de 5,15%.
La nivelul Secției a II-a civile, de contencios administrativ și fiscal, ponderea atacabilității a atins valoarea de 22,4%, din cele 3.665 de hotărâri pronunțate fiind atacate doar 821 de hotărâri.
Numărul hotărârilor desființate sau modificate în căile de atac în anul 2018 este de 273, ceea ce indică un indice de 7,44%.
În anul 2018, la nivelul Secției penale, ponderea atacabilității a atins valoarea de 11,41%, din cele 1.095 de hotărâri pronunțate fiind atacate 125 hotărâri.
Printre motivele principale care au condus la desființarea sau modificarea hotărârilor în căile de atac, astfel cum rezultă din cuprinsul referatelor privind practica de casare, pot fi amintite: interpretarea greșită a dispozițiilor legale de drept material, nerespectarea normelor de procedură (citarea defectuoasă a părților, încălcarea principiului garantării dreptului la apărare, necercetarea fondului cauzei), lipsa rolului activ în activitatea de cercetare judecătorească, practica neunitară a instan­ței de control judiciar.
La nivelul Tribunalului Maramureș, indicele de modificare/desființare a hotărârilor atacate cu apel la Tribunal a fost de 41,13%, iar indicele de modificare/desființare a hotărârilor atacate cu recurs la Tribunal a fost de 19,17%.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.