Elevii din Maramureș nu își cunosc drepturile

1
93

Potrivit unui studiu recent realizat de Asociația Elevilor din Maramureș (AEM) elevii din județul nostru nu își cunosc drepturile. La acest studiu au contribuit 215 respondenți cu vârste cuprinse între 14 și 20 de ani, din 77 de localități, care studiază în 31 de licee și colegii. Rezultatele obținute în urma răspunsurilor primite i-au ajutat pe reprezentanții AEM să realizeze și un “barometru” al respectării drepturilor elevilor.

• drepturile elevilor, parțial sau deloc respectate

În semestrul întâi al anului școlar 2018-2019, AEM a realizat un studiu la nivelul județului Maramureș pentru a evalua nivelul de respectare a drepturilor elevilor în anul școlar anterior. Drepturile și îndatoririle elevilor înmatriculați în unitățile de învățământ de stat, particular sau confesional din România sunt reglementate printr-un act normativ numit „Statutul Elevului”, care a fost aprobat în anul 2016 prin Ordinul de Ministru nr. 4742. “Datoria de a informa elevii în legătură cu drepturile și îndatoririle lor revine în primul rând profesorului diriginte la începutul fiecărui an școlar, conform Art. 76 din Regulamentul de Ordine și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar. Deși 70% dintre participanții la studiu au auzit despre existența Statutului Elevului, 60% dintre aceștia nu au avut parte de prezentarea unei sinteze a acestui act în toamna anului 2018. Mai mult, peste 60% dintre beneficiari susțin că în timpul orelor de dirigen­ție nu au abordat tematici legate de încălcarea drepturilor elevilor și tot același procent au spus că în liceul lor drepturile le sunt parțial sau deloc respectate”, a declarat Darius-Marian Filip, președintele AEM. În lipsa informării din partea profesorului diriginte, elevii au spus că apelează la surse de informare alternative, precum: internetul, secretariatul, avizierul școlii, biblioteca liceului sau Asociația și Consiliul Elevilor Maramureș, însă 45% din elevi au afirmat că în unitatea lor de învățământ nu există posibilitatea de informare.

• practici nelegale existente în unitățile de învățământ

Darius-Marian Filip,  președintele AEM
Darius-Marian Filip, președintele AEM

Potrivit aceluiași studiu, printre practicile nelegale existente în unitățile de învățământ se numără discriminarea, încălcarea dreptului la libertate de exprimare, solicitarea fondului școlii, sancționarea incorectă, deposedarea de bunurile proprii sau imposibilitatea de a alege materiile opționale de studiu și de a oferi feedback semestrial, după cum urmează: 53% dintre elevi au fost supuși sau au cunoștință de cazuri în care colegii lor au fost supuși discriminării de către profesori, personalul școlii sau alți elevi; 48% au spus că mediul lor școlar nu sprijină libertatea de exprimare; 67% au afirmat că le-au fost solicitate sume de bani de către unitatea de învățământ; 62% au fost consemnați sau au cunoș­tință de cazuri în care colegii lor au fost consemnați drept absenți în catalog, deși erau prezenți în clasă; 60% spun că există cazuri de sancționare colectivă, pentru o faptă individuală; 57% cunosc cazuri sau au fost mustrați în fața clasei; 68% au cunoștință sau au fost deposedați de bunuri personale, de către un profesor/reprezentant al unității; 68% nu și-au putut exprima în mod liber opțiunea cu privire la materiile de studiu opționale pe care doresc să le studieze; 85% nu au putut oferi feed­back anonim la finalul semestrului.

• AEM va trimite un raport al rezultatelor obținute

Deși învățământul maramureșean nu se află încă într-o formă ideală, în urma realizării studiului se observă totuși că situația se îndreaptă spre mai bine: 70% dintre elevi consideră evaluarea la clasă obiectivă; 72% au spus că primesc rezultatele evaluărilor scrise în cel mult 15 zile lucrătoare; 85% au afirmat că în liceul lor au avut loc alegeri democratice pentru alegerea elevilor reprezentanți; 88% au răspuns că nu le-a fost refuzat accesul în școală pe motivul ținutei sau lipsei unui element de identificare; 85% au susținut că repartizarea în clase se face în mod nediscriminatoriu; 83% au spus că în unitatea lor nu există sancțiuni care obligă elevii la muncă în folosul școlii; 80% au fost informați cu privire la notele obținute, înainte ca acestea să fie trecute în catalog. “Cu toate că acest studiu a fost finalizat, misiunea noastră nu se termină aici. Asociația Elevilor din Maramureș va derula o analiză atentă a situației din fiecare unitate de învățământ și va trimite un raport al rezultatelor obținute, pentru a sesiza problemele identificate în vederea soluționării lor. Mai mult, vom continua să venim în ajutorul fiecărui elev care este supus unei nedreptăți, prin mijloacele pe care le avem la dispoziție, inclusiv cele legislative”, a concluzionat Darius-Marian Filip, președintele AEM. În acest sens, AEM încurajează toți elevii să contacteze asociația pentru a comunica problemele pe care le întâmpină și pentru a beneficia de consultare și sprijin la adresa de e-mail asociatiaelevilormm@gmail.com sau la numărul de telefon 0758-976.157.

1 COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.