Program Erasmus+, în plină desfăşurare la Liceul Tehnologic Forestier

0
17

În acest an şcolar, la Liceul Tehnologic Forestier din Sighetu Marmaţiei, se derulează programul european Erasmus+ aflat sub deviza „Oportunităţi pentru o carieră de succes!”. Obiectivul general este realizarea, în anul şcolar 2018-2019, a 38 de mobilităţi pentru elevii de clasa a X-a şi a XII-a ai Liceului Tehnologic Forestier în companii/instituţii din Polonia şi Portugalia pentru dezvoltarea competenţelor în situaţii de context nou necesare dezvoltării personale şi incluziunii sociale şi profesionale.
Potrivit proiectului, scopul acestuia este organizarea stagiilor de instruire practică pentru tinerii aflaţi în formare profesională iniţială la Liceul Tehnologic Forestier din Sighetu Marmaţiei în companii/instituţii din Uniunea Europeană pentru obţinerea de experienţă de lucru relevantă profesiei alese, bune competenţe profesionale, sociale, civice şi interculturale care să le permită acestora obţinerea de rezultate ale învăţării (cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini) necesare pentru tranziţia spre un loc de muncă sau continuarea studiilor la un nivel superior. Obiectivele specifice vizează: dobândirea în context internaţional de competenţe profesionale specifice domeniului de calificare la nivelul standardelor profesionale şi a cerinţelor actuale ale pieţei muncii care să le asigure oportunităţi de angajare; îmbunătăţirea competenţelor lingvistice şi cheie pentru o bună adaptare la un mediu socio-profesional multicultural; promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor transnaţionale care să faciliteze mobilitatea profesională şi dezvoltarea instituţională. În proiect, sunt implicaţi 38 de elevi, după cum urmează: 28 de elevi din clasa a X-a, învăţământ liceal – 14 de la Tehnician în instalaţii electrice (din clasa a X-a profil electric), în perioada 25 februarie – 15 martie, 14 de la Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului (din clasa a X-a profil Protecţia mediului) în perioada 4-22 martie şi 10 elevi din clasa a XII-a, învăţământ liceal, calificarea Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare, în perioada 1-19 aprilie. Ţintele acestui proiect sunt: creşterea cu 15% a nivelului performanţei elevilor faţă de 2018, 80% din absolvenţi din ciclul superior se angajează în calificarea obţinută, 99% absolvenţi din ciclul inferior continuă studiile în ciclul superior, reducerea cu 10% a abandonului şcolar al elevilor proveniţi din medii sociale defavorizate, stabilirea unei noi strategii privind colaborarea cu partenerii internaţionali în elaborarea de CDL-uri prin derularea unor acţiuni comune de includere a noi rezultate ale învăţării specifice angajaţilor, creşterea prestigiului şcolii prin adăugarea de noi relaţii de colaborare (cel puţin un nou parteneriat) pe plan naţional şi internaţional, promovarea principiilor asigurării de şanse egale pentru toţi elevii şcolii indiferent de mediul de provenienţă. Certificatul Europass pe care elevii îl vor obţine, validarea şi recunoaşterea oficială a competenţelor dobândite în stagiu vor da şanse sporite participanţilor pentru angajare atât în firme româneşti, cât şi în cele străine. Nu în ultimul rând, participanţii îşi vor îmbunătăţi abilităţile lingvistice şi culturale. Vor învăţa să trăiască într-un mediu multicultural, să devină toleranţi, să respecte diversitatea, să-şi dezvolte automotivaţia pentru a putea evolua.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.