Noi reglementări Registrul entităţilor/ unităţilor de cult

0
31

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a publicat, pe portalul www.anaf.ro, Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Acesta este disponibil la rubrica Servicii Online – poziţia 14.
Totodată, a fost creată aplicaţia de portal prin intermediul căreia se pot depune Cererile de înscriere/radiere în/din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (formular 163). La depunerea cererii 163 contribuabilul primeşte, în recipisă, indexul de depunere a formularului. Cererea se transmite online, prin intermediul portalului e-guvernare.ro.
Potrivit art. 25, alin. (4) lit. i) din Codul fiscal, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit, sumele aferente sponsorizărilor efectuate către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult, se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de lege, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
În cazul microîntreprinderilor, sumele aferente sponsorizărilor, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor dacă, la data încheierii contractului, aceste entităţi sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 56 alin. (1^1) din Codul fiscal.
În cazul persoanelor fizice, pentru veniturile realizate în anul 2018, acestea pot opta pentru direcţionarea unei sume reprezentând 2% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult sau 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.
Pentru a beneficia de virarea sumelor reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile realizate în anul 2018, entităţile NU trebuie să fie înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
Începând cu veniturile realizate în anul 2019, persoanele fizice pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult.
Entităţile nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, precum şi unităţile de cult beneficiază de virarea sumelor dacă la momentul plăţii acestora de către organul fiscal sau angajatorul/plătitorul de venit figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
Înscrierea în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează pe baza solicitării entităţii, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiţii:
• desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere
• şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege
• nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile
• a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege
• nu a fost declarată inac­tivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.
Condiţiile de mai sus sunt verificate de organul fiscal în a cărui evidenţă respectiva entitate/unitate de cult este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe.
Prezentarea de către entităţile/unităţile de cult a certificatelor de atestare fiscală eliberate de direcţiile de impozite şi taxe din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale este necesară, deoarece organul fiscal nu deţine informaţii privind impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili unităţilor administrativ-teritoriale.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.