Oameni de seamă ai Maramureşului: dr. ing. Petru V. Noţingher

0
241

S-a născut la 18 februarie 1946, în comuna Vişeu de Jos. Este al treilea copil al familiei de ţărani Vasile şi Anuţa Noţingher (născută Mârja): Ileana (decedată), Ion (pensionar) şi mezinul Gheorghe (tehnician). Este căsătorit cu Steluţa Noţingher (inginer electrician, pensionară) şi au împreună doi copii : Petru jr. (prof. univ. la Universitatea Montpellier 2, Franţa) şi Ana-Maria (consultant fiscal, Bucureşti).
A fost elev la Şcoala generală din Vişeu de Jos (1957-1960) şi Şcoala Medie Mixtă (actualul Liceu «Bogdan-Vodă» din Vişeu de Sus (1960-1964) şi student (1964-1969) şi doctorand la Facultatea de Electrotehnică (actuala Facultate de Inginerie Electrică) din Institutul Politehnic «Gheorghe Gheorghiu Dej» (actuala Universitate POLITEHNICĂ din Bucureşti (UPB), obţinând titlurile de inginer în specialitatea «Maşini şi aparate electrice» (1969, cu tema «Maşina electrică generalizată») şi doctor inginer (1983, cu tema «Contribuţii la studiul solicitărilor materialelor izolante din maşinile electrice»). A urmat diferite cursuri şi stagii de pregătire şi cercetare de lungă şi/sau scurtă durată la Electricité de France, Direction d’Etudes et de Recherche (Paris, 1975 şi 1976), Laboratoire d’Electrostatique et Matériau Diélectrique (LEMD-CNRS) şi l’Institut National Polytechnique din Grenoble (1993-1998), Université Montpellier 2 (Montpellier, 2004-2008), Universităţile Tehnice din Torino (Italia), Poznan (Polonia), Sevilla (Spania), Kozani (Grecia), Poitiers (Franţa) etc.

Pe Marele Zid Chinezesc, Beijing 2008
Pe Marele Zid Chinezesc, Beijing 2008

În perioada 1969-1976 ocupă funcţia de asistent universitar, apoi de şef de lucrări (1976-1990), conferenţiar (1990-1993), profesor universitar (1993-2015) şi profesor universitar emerit (din 2015) la Universitatea POLITEHNICĂ din Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică, Departamentul de Maşini, Materiale şi Acţionări Electrice. A predat cursurile de Materiale pentru electrotehnică, Supraconducţie şi Criogenie, Sisteme de Izolaţie, Magnetism tehnic şi Procese de magnetizare studenţilor de la Facultăţile de Inginerie Electrică şi Energetică din UPB (ciclurile de licenţă şi/sau master) şi a condus peste 200 proiecte de diplomă (licenţă şi master). Din 1990 este conducător de doctorat în domeniul Inginerie Electrică, sub conducerea sa obţinând ti­tlul de doctor inginer peste 20 de doctoranzi. A fost primul conducător de doctorat din UPB care a condus doctoranzi în co-tutelă (împreună cu profesori de la universităţi din Grenoble, Montpellier şi Poitiers) şi printre primii responsabili români de programe de cercetare europene, contribuind la întărirea relaţiilor de colaborare ştiinţifică între diferite universităţi, centre de cercetare şi mari societăţi comerciale europene.
În paralel cu activitatea didactică, prof. Petru V. Noţingher desfăşoară şi o intensă activitate de cercetare ştiinţifică în domeniile: solicitările şi străpungerea dielectricilor, interacţiunea câmp (electromagnetic, termic etc.) – substanţă, îmbătrânirea şi estimarea duratelor de viaţă ale izolaţiilor echipamentelor electrice, materiale compozite, electrostatică, monitorizarea şi diagnosticarea maşinilor şi transformatoarelor electrice de mare putere. A elaborat, condus şi finalizat numeroase proiecte de cercetare de interes naţional – susţinute financiar de Guvernul României prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi/sau al unor Agenţii guvernamentale (CNCSIS, UEFISCDI) în cadrul programelor naţionale (CALIST, CEEX, PNCDI etc.) – şi/sau internaţionale (COPERNICUS, TEMPRA, Reseaux Formation Recherche, Eco-Net, BRANCUSI) –susţinute financiar de Comisia Europeană, Guvernul Franţei (prin Ministerul Cercetării şi cel de Externe), Consiliul Regional Rhone-Alpes Franţa, NATO, Societăţile Comerciale Electricité de France – Franţa, BOREALIS-Suedia, CABLEL – Grecia, ADDIVANT – Marea Britanie, DEKRA-Olanda etc.
Pe de altă parte, în cadrul UPB, a desfăşurat şi alte activităţi ca: prodecan (1990-1992, 2008-2012) şi secretar ştiinţific al Facultăţii de Inginerie Electrică (2004-2008), Director al Centrului de Cercetări «Echipamente de conversie electromecanică a energiei» (1996-1998), Director al Laboratorului de Materiale Electrotehnice din UPB (1992-2016), responsabil de convenţii de cooperare didactică şi de cercetare între UPB şi Université Joseph Fourier (Grenoble), Universidad de Sevilla (Sevilla), Institut Universitaire de Tech­nologie d’Angoulême (Université de Poitiers), etc. De asemenea, a fost Director al Agenţiei Naţionale Socrates din România (1998-2001), consilier al SC GONTARD Bucureşti (2001-2003), Preşedinte al Comitetului de Asigurare a Imparţialităţii (CAI) ASRO (2007-2016), expert evaluator de proiecte de cercetare-dezvoltare (CNCSIS, AMCSIT, CNSCU, Academia Română, MECS-Program CEEX, MATNANTECH, UEFISCDI) etc.

În faţa statuii lui  Nelson Mandela (Johanesburg, 2017)
În faţa statuii lui Nelson Mandela (Johanesburg, 2017)

A fost organizator (preşedinte sau membru al comitetelor de organizare şi/sau de program) a numeroase simpozioane şi conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale: International Conference «Materials for Electrical Engineering », International Symposium on Advanced Topics for Electrical Engineering, International Conference on Dielectrics, International Conference on Renewable Energy and Eco-Design, Electrotechnique du Futur, Simpozionul «Actualităţi şi perspective în domeniul maşinilor electrice”, International Conference on High Voltage Engineering and Application etc. A promovat intensificarea relaţiilor de colaborare ştiintifică şi tehnică între România, Franţa şi Canada, prin organizarea bianuală la Bucureşti (cu sprijinul Ambasadelor Franţei şi Canadei), începând cu anul 1993 la International Workshop “Materials for Electrotechnics (MmdE).
Prof. Petru V. Noţingher este referent ştiinţific la o serie de reviste de specialitate: Revue Roumaine de Sciences Techniques-Serie Electrotechnique et Energetique, IEEE Transactions on Diélectrics and Electrical Insulation, IEEE Transaction on Industry Application, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Journal of Electrostatics, Revue Intérnationale de Genie Eléctrique, Buletinul Ştiinţific al UPB, Energies, Industrial & Engineering Chemistry Research, Polymer, Applied Thermal Engineering, IET Science, Measurement & Technology, Polymer Testing, Cellulose, Macromolecular Rapid Communications, Waste Management, Applied Surface Science, Journal of Physics and Chemistry of Solids.
A publicat (autor unic sau coautor), în ţară şi în străinătate, 25 cărţi cu caracter didactic şi/sau ştiinţific asupra materialelor pentru electrotehnică şi a sistemelor de izolaţie. A elaborat (autor unic sau co-autor) peste 450 de lucrări ştiinţifice, care au fost publicate în reviste de specialitate bine cotate internaţional şi în volumele unor conferinţe şi simpozioane internaţionale (din Franţa, Germania, Olanda, SUA, Japonia, Anglia, Spania, Suedia, Finlanda, Turcia, Ungaria, China, Hong Kong, Ucraina, Bulgaria, Italia, Polonia, Grecia, România etc.) şi 5 brevete de invenţie (OSIM). De asemenea, a elaborat peste 170 de memorii ştiinţifice aferente unor lucrări de cercetare ştiinţifică efectuate pe bază de contracte interne şi internaţionale.
Preşedinte al Comitetului Tehnic Român de Standardizare 264 («Fluide pentru Aplicaţii electrotehnice») şi al Comitetului Tehnic 37 («Condensatoare de putere»), membru al Comitetelor Tehnice Române de Standardizare «Materiale Izolante», «Conductoare izolate» şi «Electrostatica», membru al Comitetului de Orientare Strategică ASRO (Cos 7) – Electrotehnica, membru al Societăţii Române şi al Societăţii Europene de Fizică, membru al Consiliului de Conducere al Societăţii Române de Electrostatică, membru al Societăţii de Materiale Magnetice, membru al Comitetului electrotehnic Român (Comisia de Electrostatică), membru al CIGRE şi Reprezentant al României în Comitetul 2 CIGRE (Materiale pentru electrotehnologii), membru al IEEE etc.
Este preşedinte al Asociaţiei Române pentru relaţii cu Parcurile de Francofonie, Preşedinte al Comitetului Român al Forumului francofon al Afacerilor (FFA) şi Vicepreşedinte al Biroului internaţional al FFA, funcţii care i-au permis iniţierea şi dezvoltarea unor relaţii de colaborare economică între diferiţi agenţi economici din România şi ţările francofone, realizarea unor programe de pregătire teoretică şi practică (în România şi Franţa) a tinerilor antreprenori români, realizarea unor întreprinderi mixte româno-franceze, participarea întreprinderilor româneşti la întâlnirile bianuale ale intreprinderilor francofone (în cadrul FFA) la diferite târguri internaţionale desfăşurate în ţările francofone (Franţa, Belgia, Tunis, Benin, Mauritius etc.)
Dintre premiile obţinute pentru realizări profesionale deosebite se remarcă: Premiul Societăţii Franceze a Vidului (1992), Premiul Academiei Române (1993), Premiul IEEE Industry Application Society (2003), Premiul «James Melcher», acordat de Electrostatic Processes Committee IAS/IEEE (2006, 2007, 2013), Premiul CNCSIS (2009, 2010, 2013), Premiul UEFISCDI (2014, 2016, 2017) etc.
Prof. Petru V. Noţingher a considerat întotdeauna că, indiferent de vârstă, “o minte sănătoasă are nevoie de un corp sănătos” şi că acest deziderat se poate realiza, mai ales, prin mişcare. De aceea, de-a lungul anilor, a «cochetat» cu mai multe discipline sportive: înot în mare, tenis de masă şi de câmp, ski, excursii importante şi, din 2013, alergări (şosea, trail, montane) pe distanţe medii. Efectuează alergări în toate lunile anului (pe căldură, vânt, ploaie, zăpadă) şi a participat la diferite curse de 10 km (Bucureşti, Brasov), 15 km (Bucureşti, Corcova, Moeciu de Sus) şi semimaraton (Arad, Bucureşti, Timişoara, Mon­tescudo, Genova, Roma, Vilnius, Dresda, Dubrovnik), pe care le-a încheiat în mod onorabil.
În adolescenţă, în Vişeu de Jos auzea destul de des îndemnul «dacă o să înveţi, vei ajunge domn». A înţeles că, de fapt, dacă munceşti şi continui să înveţi de-a lungul vieţii poţi avea un trai decent, o viaţă frumoasă şi utilă comunităţii în care trăieşti. Şi, de-a lungul celor 50 de ani de activitate în UPB, a îndemnat studenţii şi doctoranzii săi să-şi definească un ţel în viaţă, să înveţe continuu, să proceseze – cu propriile lor creiere – informaţiile pe care le obţin după lungi căutări sau cu care sunt «bombardaţi de mass-media» şi să reţină pe acelea pe care ei le cred a fi în concordanţă cu structura şi obiectivele vieţilor lor, să viziteze cât mai multe ţări şi comunităţi, să fie la zi cu realizările ştiinţifice şi tehnologice, să dea frâu liber viselor şi să încerce a le realiza.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.