Legea 132 privind activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

0
111

În Monitorul Oficial nr. 575/15 iulie 2019 a fost publicată Legea nr. 132/11 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
În contextul legii, ZILIER este o persoană fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii iar BENEFICIARUL poate fi o persoană juridică, o persoană fizică autorizată, o întreprindere individuală sau o întreprindere familială pentru care zilierul desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional – după cum prevede articolul 1, al. (1) lit. a) şi b) din Legea 52/2011.
De asemenea, articolul 4, al. 1 din Legea 52/2011 prevede că durata activităţii ocazionale care poate fi exercitată este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă.
Zilierii nu pot presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai mare de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, iar cu­mulat, aceştia nu au voie să presteze activităţi în regim zilier pentru o perioadă mai mare de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari.
Excepţie fac următoarele categorii de zilieri:
– cei care prestează activităţi în domeniul agriculturii, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic – potrivit art. 4 al. (4), (6) din Legea 52/2011
– cei care ocupă un loc de muncă în urma intermedierii realizate de o agenţie acreditată pot presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă de maximum 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic – prevede art. 13^5 din Legea 52/2011.
Beneficiarul nu poate utiliza o persoană mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier. În cazul în care activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare, acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată – reglementează art. 4, al. (7), (8) din Legea 52/2011.
Zilierii pot presta munca necalificată în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională:
a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01
b) silvicultură, cu excepţia exploatărilor fores­tiere – diviziunea 02
c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03
d) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823
e) publicitate – grupa 731
f) activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004
g) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149
h) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621
i) activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130
j) restaurante – clasa 5610
k) baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630
l) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140
m) hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55; facilităţi de cazare similare – clasa 5510; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia
n) facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane
o) activităţi ale bazelor sportive – clasa 9311
p) activităţi ale cluburilor sportive – clasa 9312.
Activităţile de manipulare mărfuri şi activităţile de curăţenie şi întreţinere se prestează numai în domeniile de activitate menţionate anterior – potrivit prevederilor art. 13, al. (1) şi (2) din Legea 52/2011.
VENITURI REALIZATE DE ZILIERI – obligaţii fiscale
– impozit pe salarii, 10% asupra diferenţei între remuneraţia brută şi CAS
– contribuţia de asigurări sociale, 25% asupra remuneraţiei brute, începând cu veniturile lunii mai 2019, conferind zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.