Interzis la activitatea cu zilierii, mai mult de trei luni

0
91

Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş aduce la cunoştinţa celor interesaţi faptul că, în cursul lunii iulie 2019 au fost adoptate acte normative care au adus modificări Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
Prin Legea nr. 132 /11.07.2019 respectiv, Ordonanţa de Urgenţă nr. 56/03.07.2019 au fost adăugate mai multe domenii de activitate în care pot fi utilizaţi zilieri în activităţi ocazionale. Astfel, zilierii pot fi utilizaţi şi în activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice); creşterea materialului săditor – creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure; activităţi de interpretare artistică – spectacole, activităţi de gestionare a sălilor de spectacole şi tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea sa – clasa 5520.
„Actele normative amintite aduc modificări legate de perioada de timp în care o persoană poate lucra în calitate de zilier la unul sau mai mulţi beneficiari, activitatea poate fi prestată şi în beneficiul unui terţ în condiţiile în care între părţi este încheiat un contract de prestări de servicii, precum şi introducerea unei cote forfetare de 10% în sarcina beneficiarului. Procedura de stabilire a respectivei cote forfetare se realizează ulterior printr-un ordin comun a instituţiilor abilitate”, precizează purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureş (ITM), Mircea Onea.
În acelaşi document se precizează că „niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cu­mu­late pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum şi în activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti», al institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa şi al institutelor naţionale, al instituţiilor de învăţământ agricol şi silvic; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic”.
Schimbări au fost operate şi în privinţa înregitrării zilierilor în registrul electronic de evidenţă. ”Pentru zilierii care prestează activităţi în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum şi în activităţile de cercetare-dezvoltare inovare din domeniul agricol al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, al institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa şi al institutelor naţionale, al instituţiilor de învăţământ agricol şi silvic, Registrul electronic de evidenţă a zilierilor prevăzut la alin.(1) se întocmeşte lunar”, se arată în forma finală a Legii Zilierilor, completată şi publicată în Monitorul Oficial pe 11 iulie.
Persoanele care doresc şi alte detalii legate de activitatea cu zilierii se pot adresat inspectorilor de muncă din cadrul ITM Maramureş.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.