Despărțământul ASTRA Șomcuta Mare, 150 de ani de existență

0
128

Sâmbătă, 7 septembrie a.c., la Șomcuta Mare a avut loc cea de-a treia Adunare Generală a Des­păr­țământului ASTRA Șomcuta Mare, eveniment organizat anual de la reactivarea despărțământului în anul 2017. Este ca mai importantă manifestare pe care astriștii șomcuteni au organizat-o în acest an, având în vedere faptul că s-au împlinit 150 de ani de la înființarea primului Despărțământ al Astrei în Șomcuta Mare.
Participanții la această mare sărbătoare au fost martorii unui eveniment istoric și s-au închinat cu respect în fața înaintașilor care au aprins flacăra astristă pe meleagurile chiorene în anul 1869. Au fost prezente în mijlocul astriș­tilor oficialități locale și județene: primarul ora­șu­lui Șomcuta Mare, Gheorghe Ioan Buda, viceprimarul Vladimir Claudiu Mure­șan, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, consilierul județean Emil Muntean. De asemenea, au sosit la Șomcuta Mare oaspeți astriști care au venit de departe pentru a împărtăși bucuria gazdelor. Printre aceștia s-a numărat și președintele Asociațiunii ASTRA, prof. univ. dr. Dumitru Acu, aflat pentru a doua oară la Șomcuta Mare de la reactivarea despărțământului local în anul 2017. De asemenea, au fost prezenți re­pre­zen­tanții despărțămintelor astriste din Dej, Năsăud, Săcele, Reghin, Carei, Târgu Lăpuș, în frunte cu președinții sau vice­pre­șe­dinții acestora: ec. dr. Radu Gavrilă, președin­tele Des­părțământului ,,Dr. Teodor Mihali” Dej, prof. dr. Valeria Bilț, președinta ASTREI Târgu Lăpuș, ing. Daniela Ciută, președinta ASTREI Carei, Floarea Pleș, vicepreședintele ASTREI Năsăud, prof. Liviu Dîrjan, vicepreședintele Despărțământului ,,Frații Popeea” Săcele, Ilie Frandas, secretarul Despăr­ță­mântului Astra Reghin. Au onorat invitația organizatorilor mari persona­lități ale vieții culturale din Ardeal: prof. univ. dr. Ioan Bolovan, membru co­respondent al Academiei Române, prof. dr. Iosif Marin Balog de la Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, magistrat Ioan Bîtea, președintele de onoare al Societății Cultural Patriotice ,,Avram Iancu”, ing. Ioan Tuhuțiu, vice­pre­șe­dintele Societății Culturale Patriotice ,,Avram Iancu” și președintele Filialei Baia Mare, vicepre­șe­din­ții Filialei Baia Mare ai aceleiași societăți, Radu Someșan și col. în rezervă Ioan Isac, prof. Corina Muntean, directorul Liceului Teoretic ,,Ioan Buteanu” Șomcuta Mare, prof. Liana Pogăciaș, preșe­dinta Asociației ,,Chioar Redivivus”, Ioan Marchiș, pre­ședintele Asociației Culturale ,,Cioltișorul”. Biserica, prin reprezentanții ei, a fost de asemenea alături de astriștii șomcuteni: protopopul ortodox de Chioar Nicolae Petruș, protopopul greco-catolic de Chioar Vasile Butean și părintele paroh Mircea Câmpean de la biserica ortodoxă din Șomcuta Mare. Oficialitățile prezente au cuvântat despre importanța și rolul pe care ASTRA îl are în cultivarea maselor, urând viață lungă despărțământului. Primarul orașului Șom­cuta Mare, Gheorghe Ioan Buda, a precizat: ,,ASTRA a reușit să reziste în timp prin munca, stăruința și sacrificiul unor oameni inimoși și devotați. În Țara Chioarului, ASTRA a fost reactivată în anul 2017, iar în 2018, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local, a apărut primul număr al revistei de cultură și opinie editată de Despărțământul ASTRA Șomcuta Mare. Ca reprezentant al ad­mi­nistrației locale vă asigur de tot sprijinul în acțiu­nile organizate de ASTRA, astfel încât acest for să rămână un simbol cultural al neamului, o forță vie și activă a luptei pentru păs­trarea şi întărirea unităţii poporului român. La mulți ani ASTREI Șomcutene și membrilor săi!”

150 de ani de ASTRA la Șomcuta Mare

,,Marcăm azi 150 de ani de la înființarea primului Despărțământ al ASTREI în Șomcuta Mare, moment crucial pentru întreaga suflare astristă din ținutul Chioarului, care va rămâne scris cu litere de aur în istoria despăr­ță­mântului nostru. Existând un număr mare de intelectuali în zonă și în centrul districtului Șom­cuta Mare, era și firesc ca Astra să-și îndrepte atenția cu fermitate spre acest teren fertil, pentru a trezi și educa conștiința națio­nală, a cultiva și dezvolta dragostea pentru glia străbună. Acesta a fost și motivul principal pentru care Astra organiza aici, în 10-11 august 1869 Adunarea generală anuală, prilej cu care chiorenii vor face cunoștință cu marile probleme ale timpului. La această adunare au participat cele mai de seamă personalități ale vieții culturale și știin­ți­fice din Transilvania, printre care George Barițiu, Iosif Vulcan și Ion Rațiu. Cu acest prilej s-a inaugurat primul despărțământ al Asocia­țiu­nii pe meleagurile chiorene”, a precizat prof. Alina Talpoș, pre­șe­dinta ASTREI șomcutene. Cei prezenți au urmărit un film, care a surprins întocmai momentul 1869 și însemnătatea acestuia pentru meleagurile chiorene. Prof. Simion Ciurte, membru al Astrei, a adus completări pe marginea celor expuse în ecranizare.

Conferința Națională ,,ASTRA și drumul spre Marea Unire”

La ceas de mare sărbătoare a conferențiat în cadrul Adunării Generale o personalitate marcantă a mediului academic românesc, în prezența prof. univ. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române. Acesta a susținut conferința cu tema ,,ASTRA și drumul spre Marea Unire: naționalism și democrație”. Pentru a destinde atmosfera, a fost pregătit un moment artistic, care a debutat cu un microrecital susținut de Co­rul ,,Glasul Chioarului” Șomcuta Mare, primul cor afiliat la Astra Rediviva. Șomcuta Mare se poate mândri cu o activitate culturală de excepție dovedită de-a lungul anilor pe altarul muzicii corale. Cea mai veche formațiune corală este ,,Glasul Chioarului”, care a aniversat în acest an 130 de ani de activitate corală neîntreruptă. Este îmbucurător faptul că un asemenea cor valoros este părtaș al ASTREI, semn că oamenii care îl frecventează sunt păstrători de tradiții, iubitori de neam și țară, promotori ai culturii națio­nale. De-a lungul timpului, corul din Șomcuta Mare și-a îndeplinit rolul de educator prin cântec, contribuind din plin la realizarea programului de culturalizare a maselor. Legătura corului șomcutean cu ASTRA a fost consolidată în anul 2017, când s-a reorganizat Despăr­ță­mântul ASTRA Șomcuta Mare. Atunci, membrii corului au resemnat adeziunea la ASTRA. Corul a primit o distincție de onoare din partea ASTREI șomcutene și o diplomă de onoare, în semn de considerație pentru cei 130 de ani închinați pe altarul muzicii corale. O altă surpriză muzicală a venit din partea unei voci de aur a ținutului Chioar, Valer Zamfirescu, care a încântat auditoriul cu piese patriotice. Familia ASTREI Şomcutene s-a mărit în acest an cu un număr de aproximativ 50 de membri. 40 dintre aceștia sunt coriștii de la Buciumi, care activează în Corul ,,Buciumenii Chioa­rului”. Ei au simțit că inimile le vibrează alături de Astra. Programul artistic a continuat cu un microrecital al corului de la Buciumi.

Lansarea revistei ,,ASTRA Șomcuteană”

La ceas aniversar a fost lansat cel de-al doilea nu­măr al Revistei ,,Astra Șomcuteană”, revistă de cultură și opinie editată de Despărțământul ASTRA Șomcuta Mare, cu sprijinul financiar al Primăriei și Consiliului Local al ora­șului Șomcuta Mare. Este o ediție jubiliară editată la 150 de ani de la înfiin­ța­rea primului Despărță­mânt al Astrei în Chioar. ,,Ne pu­tem mândri cu o revistă consistentă, care are aproape 100 de pagini și este structurată pe trei sec­țiuni: ,,Astra șomcuteană și colaboratorii ei”, ,,Astra în conștiința națională” , respectiv ,,Gânduri ale as­triștilor șomcuteni cu prilejul sărbătoririi a 150 de ani de la înființarea primului Despărțământ al Astrei în Chioar”. Mărturisesc faptul că pentru mine această publicație este un vis împlinit și ne propunem anual să scoatem un număr, care să zugrăvească activitatea astristă pe care o desfășurăm și numeroase materiale având caracter cultural, istoric, social și educativ”, a conchis prof. Alina Talpoș, președintele Despărță­mân­tului. Lucrările Adunării Generale au continuat cu prezentarea programului de activități derulate în ultimul an, prezentarea agendei de acti­vi­tăți pe anul în curs și luări de cuvânt din partea oaspeților și șefilor de despărțăminte din țară. Lucrările Adunării Generale s-au încheiat cu un program folcloric susținut de elevii Liceului Teoretic ,,Ioan Buteanu” Șomcuta Mare și elevii de la Clubul elevilor Șomcuta Mare, coordonați de dl. profesor Ionel Coteț.

Alina TALPOȘ

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.