Acte necesare pentru programul „minimis apicultură”

0
102

Apicultorii pot primi ajutor de minimis în anul 2019, adică un sprijin de 20 lei pe familia de albine. Schema ajutorului de minimis pentru apicultorii afectați de fenomenele meteo din acest an a fost creată pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2019 asupra sectorului apicol. Ministerul Agriculturii a aprobat actul normativ, iar acum acesta și-a intrat în drepturi. Solicitanții au însă termen până la finele acestei luni pentru a depune cererile.
Cei care doresc acest ajutor de minimis trebuie să aibă întocmite următoarele acte: cerere de înscriere tip ce se găsește la Direcția Agricolă Județeană Maramureș; copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal; copie a atestatului de producător în cazul beneficiarilor persoane fizice; copie a certificatului de înregistrare la registrul comerțului / Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică; dovadă cont activ bancă/trezorerie; copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat de către Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, pe a cărei rază teritorială se desfășoară permanent activitatea stupinei. Termenul final de depunere a cererilor și documentelor însoțitoare este data de 31 octombrie 2019. Ajutorul de minimis pentru apicultură se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul apicol, în domeniul producției primare, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producție. Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice respectiv: apicultorilor, persoane fizice care dețin certificat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014, valabil la data depunerii cererii; apicultorilor, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare; apicultorilor, persoane juridice, precum și orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.