Măsuri de prevenire și combatere a infestării cu COVID-19 în Maramureş

0
246

Prefectul Nicoale-Silviu Ungur a dispus următoarele măsuri în scopul prevenirii și răspândirii virusului:
• accesul cetățenilor în instituţie va fi permis doar în spațiul special rezervat pentru depunerea documentelor în vederea apostilării la registratura instituției, între orele 9-11, respectiv 9-13 pentru celelalte documente
• audiențele pentru cetățeni se vor realiza doar prin intermediul mesageriei electronice, se vor transmite solicitările la adresele de email: prefect@prefecturamaramures.ro; petitii@prefecturamaramures.ro
• pentru transmiterea documentelor din teritoriu de la instituțiile publice se vor utiliza serviciile poștale, dacă volumul acestora este foarte mare, sau mesageria electronică
• activitatea de relații cu publicul la nivelul instituției se va desfășura fără interacțiunea directă a angajaților cu personal din afara instituției. Cetățenii pot trimite solicitări la adresa de e-mail: petitii@prefecturamaramures.ro şi pot solicita informații suplimentare la tel. 02622150001.
• instituțiile publice deconcentrate şi alte instituții publice vor transmite documentele scanate, în format electronic, la adresele de e-mail, cunoscute și comunicate de către angajații instituției.
• organizațiile neguvernamentale, societățile comerciale, asociațiile și alte entități vor transmite solicitări sau vor purta corespondență cu instituția prefectului, prin intermediul mesageriei electronice la adresa de e-mail: prefect @prefecturamaramures.ro.

Grup de lucru la nivelul Consiliului Judeţean

Gabriel ZETEA, președintele Consiliului Județean, a emis o Dispoziție privind măsurile de prevenire și combatere a infestării cu COVID-19, prin care s-au stabilit 13 măsuri de prevenire și combatere a infectării cu coronavirus.
S-a constituit grupul de lucru pentru coordonarea, la nivelul Consiliului Județean Maramureș și a instituțiilor din subordine, a acțiunilor de prevenire și gestionare a situațiilor determinate de infecții cu coronavirusul COVID-19.
Activităţi şi cursuri suspendate
• Se suspendă activitatea centrelor de zi din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului.
• Se suspendă cursurile Secției „Școala Populară de Artă” din cadrul Centrului Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș ”Liviu Borlan” până în data de 31 martie.
• Se suspendă activitatea centrelor de zi din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului, cu excepția centrelor de zi a căror activitate este destinată exclusiv recuperării persoanelor cu dizabilități instituţionalizate în centrele rezidențiale din structura Direcției.
• Societatea comercială Drumuri-Poduri SA va suspenda, începând cu data de 16 martie, activitatea cantinei din incinta Palatului Administrativ, până în data de 31 martie.
În această perioadă, se va realiza curățenia, dezinfecția și reamenajarea spațiilor, astfel încât să permită desfășurarea activității de alimentație publică în condiții de igienă și securitate alimentară, inclusiv păstrarea unei distanțe de minimum un metru între mesele destinate servirii meniului zilnic.
• Miercuri, Consiliul de Administraţie al Universităţii Tehnice Cluj-Napoca a hotărât suspendarea cursurilor. Măsura se aplică şi în Centrul Universitar Nord Baia Mare. Activităţile faţă în faţă cu studenţii sunt suspendate în intervalul 12-31 martie, cu posibilitatea de prelungire în funcţie de evoluţia epidemiei de Coronavirus în România.

La Tribunalul Maramureş

– măsuri dispuse de Preşedintele Tribunalului, miercuri, 11 martie –
În intervalul 12-31 martie inclusiv, se limitează accesul şi staţionarea în sediile Tribunalul Maramureş persoanelor ce nu deţin calitatea de angajat al instituţiei, astfel:
• Apărătorii/justiţiabilii/alţi participanţi vor avea acces în sediile instanţei doar în sălile de judecată în care se desfăşoară şedinţele, strict pe durata desfăşurării procedurii judiciare în care sunt implicaţi, staţionarea acestora în clădirile Tribunalului în afara acestor împrejurări urmând a fi interzisă. În măsura în care completul de judecată va stabili o oră pentru strigarea cauzei, accesul justiţiabililor în incinta instanţei va fi permis doar la ora fixată pentru judecarea cauzei în care participă.
• Se interzice accesul în sediul instanţei persoanelor care s-au deplasat în zonele de risc (Italia, Nordul Franţei, Spania, Iran, China etc.) ori au intrat în contact cu persoane aflate în carantină/diagnosticate cu Covid-19 în ultimele 14 zile, acestea urmând a notifica în scris completului de judecată această împrejurare şi a solicita amânarea soluţionării cauzelor pentru motive medicale.
• Se interzice accesul în sediul instanţei persoanelor care prezintă una sau mai multe dintre următoarele simptome: febră, tuse, dificultăţi de respiraţie. Aceste persoane vor fi îndrumate să se adreseze de îndată autorităţilor medicale competente – Direcţia de Sănătate Publică de la domiciliu/locuinţa efectivă – pentru asigurarea de asistenţă medicală şi luarea măsurilor de carantină sau autoizolare prevăzute de lege.
• În vederea punerii în aplicare a prevederilor anterior menţionate, jandarmii care asigură paza sediului vor efectua verificări în privinţa tuturor persoanelor care prezintă în mod evident o stare generală alterată şi simptome comune infecţiilor respiratorii – stare febrilă evidentă, tuse persistentă etc. şi vor asigura informarea de îndată a completului de judecată/compartimentului spre care a declarat că se îndreaptă persoana în cauză, pentru respectarea drepturilor procedurale ale acesteia.
• Persoanele fără manifestări clinice de infecţie respiratorie care nu se află în niciuna dintre situaţiile prezentate anterior sunt rugate ca pe toată durata prezenţei în sediul Tribunalului să respecte măsurile de igienă şi de protecţie recomandate de autorităţile naţionale competente pentru prevenirea infecţiei cu COVID-19, virusul gripal sau alte infecţii respiratorii transmisibile.
• Programul de lucru cu publicul al Compartimentului arhivă-registratură se reduce la o oră, acesta urmând a funcţiona astfel:
Luni – vineri: 09-10. Arhiva va fi închisă în zilele de vineri din a doua şi a patra săptămână din lună.
• Se recomandă ferm tuturor participanţilor la judecarea cauzelor ca depunerea înscrisurilor să fie efectuată exclusiv prin mijloace de comunicare electronică permise de lege (e-mail, fax), urmând ca originalul acestor înscrisuri să fie transmis prin poştă, dacă este solicitat.
În măsura în care persoanele interesate nu pot realiza depunerea înscrisurilor în condiţiile prevăzute anterior, instanţele vor asigura depunerea personală a acestora cu permiterea accesului în sediul instanţei a maximum două persoane concomitent.
• Se recomandă titularilor completurilor de judecată, stabilirea unor intervale orare pentru soluţionarea cauzelor astfel încât numărul de persoane aflat în sediul instanţei să fie cât mai redus, iar distanţa dintre acestea să fie de cel puţin 1,5 m, urmând a se stabili de către complet intervale de timp necesare pentru aerisirea spaţiilor sau igienizarea acestora dacă este cazul.

Judecarea cauzelor

La Tribunalul Maramureş se vor soluţiona exclusiv următoarele cauze:
În materie penală: supraveghere tehnică/încuviinţare, obţinere date; percheziţii; propuneri de luare măsuri preventive; propuneri de prelungire măsuri preventive; verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurilor preventive; cereri/sesizări privind revocarea, înlocuirea, încetarea de măsuri preventive; contestarea măsuri preventive luate de procuror; internarea medicală provizorie; obligarea la tratament medical; contestaţii privind măsuri preventive; contestaţii privind măsuri asigurătorii; contestaţii privind internarea medicală provizo­rie/obligarea la tratament medical; cauze privind liberarea condiţionată, liberarea minorilor sau înlocuirea măsurilor neprivative de libertate; cauzele în care este iminentă împlinirea prescripţiei răspunderii penale; cauze privind amânarea/întreruperea pedepsei; cauzele prevăzute de Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală; contestaţii împotriva încheierilor prin care au fost soluţionate cererile şi excepţiile formulate în dosare cu inculpaţi faţă de care s-a luat o măsură preventivă; abţinerea întregii instanţe; contestaţie durată proces.
În materie civilă: or­din de protecţie; ordonanţă preşedinţială; măsuri de protecţie speciale pentru minori; adopţie; suspendarea executării silite, suspendarea executării provizorii; măsuri asigurătorii; suspendarea executării actului administrativ; abţinerea întregii instanţe şi conflictul de competenţă în cauzele anterior enumerate; încuviinţarea executării silite-fond/apel; nelegalitate/suspendare grevă; faliment-cerere deschidere procedură la solicitarea debitorului, ridicarea drep­tului de administrare a debitorului, propunerea intrării în faliment formulată de administratorul judiciar/creditor.
• Cauzele aflate pe rolul instanţei în intervalul 16-31 martie 2020 inclusiv, ce nu se încadrează în cele enumerate anterior urmează a fi amânate pentru o dată ulterioară, completurile de judecată putând apela fie la preschimbarea termenului fie la stabilirea unui nou termen în şedinţa de judecată.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.