Concurs pentru un post la Centrul Cultural Sighetu Marmației

0
30

Centrul Cultural Sighetu Marmației, județul Maramureș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a func­ției contractuale de execuție vacante, de bibliotecar, gradul II în cadrul Serviciului Biblioteca „Laurențiu Ulici”.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu.
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, specialitatea științe socio-umane, studii de biblioteconomie în curs de pregătire sau absolvite; vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani; cunoștințe de operare pe calculator Microsoft Office (word, excel), Internet; cunoașterea cel puțin a unei limbi de circulație internațională – nivel mediu.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: în 6 aprilie, de la ora 10, proba scrisă și în 8 aprilie, de la ora 10: proba interviu. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Relații suplimentare se pot obține la Centrul Cultural Sighetu Marmației, cu sediul în Sighetu Marmației, str. Traian nr. 1-3, etajul 1, județul Maramureș, telefon 0262/311.417.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.