Sumele alocate de Guvern pentru plata drepturilor băneşti ale asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități din Baia Mare au ajuns doar pentru primele 6 luni!

0
47

– informaţii furnizate de Cătălin CHERECHEŞ, primarul municipiului –

În luna ianuarie 2020, Municipiul Baia Mare a solicitat un necesar de 26.478 mii lei pentru a achita integral în anul 2020 plata drepturilor băneşti ale asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități.
Prin Decizia nr. 2/10.01.2020 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice a fost repartizată, din cote defalcate din TVA, suma de 15.256 mii lei, mai puțin cu suma de 11.222 mii lei față de suma solicitată inițial.
Din suma repartizată au fost achitate drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare aferente lunilor ianuarie-iunie 2020.
Prin adresa nr. 398/ 24.06.2020 s-a făcut o solicitare de suplimentare a acestor fonduri la AJFP Maramureș, în sumă de 16.452 mii lei, sumă necesară până la finele anului 2020.
Prin Decizia nr. 10/ 24.08.2020 emisă de AJFP Maramureș s-a repartizat suma de 1.462 mii lei, sumă insuficientă pentru acoperirea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare.
Drept urmare, Municipiul Baia Mare a suportat din veniturile proprii ale municipiului suma de 5.592 mii lei.
Față de cele de mai sus – spune primarul Cătălin CHERECHEŞ – am respectat prevederile art. 40 din Legea nr. 448/2006 prin care „Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. Sumele se asigură în proporţie de cel mult 90% de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unităţile administrativ-teritoriale”.
S-au înaintat adrese pentru solicitarea sumelor necesare pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare până la finele anului 2020 către AJFP Maramureș, Ministerul Finanțelor Publice, ministrului Florin Câțu, în data de 27.10.2020, iar ultima solicitare a fost înaintată către Consiliul Județean în data de 05.11.2020 pentru suma 8.180 mii lei.
De precizat că aceste sume sunt cu afectație specială şi nu pot fi utilizate pentru alte tipuri de cheltuieli de altă natură, iar afirmațiile de genul „Banii sunt blocați la Primărie” sunt nefondate și neadevărate.
În acest exercițiu financiar bugetul Municipiului Baia Mare a fost profund afectat de sumele repartizate pentru combaterea răspândirii virusului COVID-19, drept pentru care Municipiul Baia Mare la această dată nu mai dispune de resursele necesare pentru plata acestor drepturi în locul Guvernului, acesta fiind și motivul pentru care s-au înregistrat întârzieri de plată.
Referitor la afirmațiile unora, privitor la estimarea defectuoasă a bugetului necesar, primarul Cătălin CHERECHEŞ spune că „până în acest an financiar Municipiul Baia Mare nu a înregistrat niciodată restanțe la plata drepturilor de această natură”.
Municipiul Baia Mare a întreprins toate demersurile, solicitând instituțiilor abilitate necesarul de sume pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare până la finele anului, însă până la această dată nu s-a primit nici un răspuns.
SOLUŢIA:
Să aloce Guvernul sumele pe care le are stipulate ca obligație prin lege, respectiv 90%.
În acest an, s-au bugetat și virat spre primăria Baia Mare doar sumele aferente lunilor ianuarie – mai. În speranţa că Guvernul va proceda, după 1 august sau mai târziu, la întregirea bugetului, Baia Mare şi-a asumat o responsabilitate în acest sens, şi, la propunerea primarului Cherecheş, s-au alocat suplimentar 2,5 milioane lei lunar, plată efectivă către beneficiari, pentru lunile iunie, iulie și august.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.