Ne permitem să coborâm nivelul intelectual al Băii Mari și, implicit, al Maramureșului?

0
1854

În data de 15 ianuarie, asociată, de câțiva ani, Zilei Culturii Naționale, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” a primit, din partea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Maramureș, adresa nr. 343, prin care era înștiințat că i s-a aprobat cifra de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021: „Clasa a IX-a de liceu (cursuri de zi) – 6 clase/ l68 de elevi. Or, noi solicitaserăm 8 clase. Totodată, ni se cerea să reanalizăm Proiectul planului de școlarizare 2021-2022 la unitatea noastră și, până la data 18.01.2021, ora 16, să transmitem situația claselor/ filierelor/ profilurilor/ specializărilor prin adresa scrisă, din păcate de vineri până luni, în weekend.
Considerăm că, în ceea ce ne privește, criteriile invocate pentru a ne tăia cele două clase, nu se aplică, ba unele chiar lezează prestigiul colegiului nostru.

Să inventariem motivațiile din document:
1. Evidența numerică a absolvenților de clasa a VIII-a, pe cele 7 zone geografice ale județului, respectiv Baia Mare, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Târgu Lăpuș, Cavnic, Șomcuta Mare și Ulmeni.
La care putem răspunde că, în pofida scăderii demografice, părinții își vor trimite copiii la un liceu central, calitativ educativ și nu ne îndoim că peste un deceniu chiar cifra noastră de școlarizare propusă va putea să susțină cele 8 clase cerute.
2. Echilibrarea numărului de clase în cazul colegiilor naționale și liceelor teoretice, respectiv 6 cla­se/nivel liceal (cursuri de zi).
Aici putem argumenta că nu poți să uniformizezi, să reduci, spre exemplu, numărul de candidați la Oxford, Cambrige sau Sorbonne pe motiv că scade „evidența numerică a absolvenților sau că aceste universități de prestigiu ar trebui să aibă un număr egal de candidați cu cei de la o universitate particulară, unde, la admitere, nu este solicitată nici măcar o diplomă de bacalaureat. A diminua numărul de clase la colegiile naționale înseamnă a limita accesul unor elevi buni și foarte buni la educația de calitate, performantă, care este pepinieră pentru învățământul universitar. Printr-o asemenea decizie, în momentul acesta, când situația visatului învățământ tehnologic este mai mult decât precară, elevii buni, ajunși la școli pe care nu și le doresc, vor deveni vulnerabili, fiind expuși eșecului prin „pierderea lor pe drum”, prin obținerea unor performanțe sub potențialul lor și includerea cinică a probabilelor nereușite individuale în categoria pierderilor colaterale. Nu trebuie să mai cădem în greșelile trecutului, când elitele erau decimate și eram doriți toți egali în sărăcie și mediocritate.
3. Tendințele dezvoltării domeniilor și specializărilor pe piața muncii, conform recomandărilor CLDPS.
Spunem iarăși că niciuna dintre clasele colegiului nostru nu se îndepărtează de aceste tendințe, paleta educațională fiind variată și acoperind acest necesar. Analiza situației cuprinzătoare a colegiului nostru s-a făcut printr-o interpretare limitativă a necesității unui învă­ță­mânt tehnologic și profesional de calitate. Adică: nu suntem liceu tehnologic, ni se radiază clase! S-ar cuveni o cercetare nuanțată a specializărilor pe care le propunem. Prin clasele noastre de matematică-informatică (bilingv, intensiv informatică, intensiv engleză, web design), apoi prin atestatele profesionale și prin certificările ECDL, Cambridge, DELF, noi furnizăm pentru piața muncii absolvenți competenți să ocupe posturi pentru care se solicită studii medii și, în timpul facultății, mulți dintre ei se angajează. Profilurile și specializările noastre sunt cerute de piața muncii și în concordanță cu politicile și proiectele educaționale la nivel național. Este adevărat că avem ca țintă prioritară pentru elevii noștri continuarea studiilor în mediul universitar. Contribuim, astfel, la creșterea numărului de tineri cu studii superioare, dat fiind că tot suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană și din această perspectivă. De fapt, Consiliul de Administrație al ISJ Maramureș nu a analizat în profunzime situația, ci – în mod procustian – a decis, pur și simplu, să ne taie două clase, în ideea că elevii nu vor avea de ales și se vor orienta spre învă­ță­mântul tehnologic și profesional. Insistăm asupra ideii că a trimite un număr de elevi buni și foarte buni la liceele tehnologice nu rezolvă nicidecum dezideratele CLDPS. În schimb, retează aripi.
4. Analiza efectivelor de elevi/ clasă.
Dar clasele noastre nu sunt în deficit, ci, mai degrabă, suprapopulate, niciuna nefuncționând cu un colectiv de 25 de elevi, așa cum preconizează Legea Educației.
5. Gradul de ocupare a claselor a IX-a după prima etapă de admitere computerizată.
La noi este de 100%, în fiecare an.
6. Ultima medie de admitere în clasa a IX-a, pentru anul școlar 2019-2020 a fost – 9.37 la profilul informatică bilingv, respectiv 8.90 – la matematică-informatică.
7. Procentul de promovabilitate la examenul național de bacalaureat.
Aici suntem la 100%.
8. Opțiunile elevilor de clasa a VIII-a, conform studiului efectuat de CJRAE Maramureș.
Conform acestui sondaj făcut pe un eșantion de 968 de elevi, din care au răspuns 809, colegiul nostru deține primul loc, în topul preferințelor, cu 109 alegeri, conducând detașat față de a doua opțiune – cu 79 de voturi, sau cea de-a treia – cu 54! Unii dintre cei 109 sunt cu siguranță băimăreni – o bună parte provenind dintre propriii noștri absolvenți -, iar ceilalți sunt din alte localități ale județului. Făcând o analiză internă, am constatat că 40% din cei 920 de elevi înscriși la noi în clasele de liceu provin din localitățile limitrofe Băii Mari și din alte zone ale județului. Faptul că suntem căutați, că ne regăsim printre preferințele elevilor și ale părinților din întregul județ demonstrează calitatea educației pe care o oferim. Distribuția numerică rigidă a absolvenților după criteriul școlilor existente în județ nu poate fi un criteriu solid de alocare a cifrei de școlarizare. Oricum, elevii buni nu se vor duce la unități școlare cu promovabilitate foarte scăzută la bacalaureat. Părinții nu vor accepta criteriul evidenței numerice.
Să amputăm celor 50 de elevi maramureșeni dreptul la o educație de elită la cea mai bună instituție școlară din județ, ce are ca revers imediat coborârea nivelului de pregătire al elevilor, dar și al profesorilor? Un liceu e de elită și datorită profesorilor lui care sunt obligați să se perfecționeze continuu profesional și să mențină mereu ștacheta educațională ridicată.
Nu vorbim dintr-un spirit îngust, care n-ar corespunde nicidecum unei atitudini elitiste, ci uneia contradictorii, ne referim și la celelalte colegii băimărene pentru că, deși suntem într-o competiție cu ele, competiția e una benefică, din care câștigăm și ei, și noi, dar mai ales elevii.
Aceste colegii se numesc naționale și poartă numele unor patroni spirituali precum Vasile Lucaciu, Gheorghe Șincai, Mihai Eminescu, corifei ai educației noastre naționale, care au modelat spiritul românesc. Dacă amintim situația din alte licee în care, spre exemplu, poți să te plimbi pe culoare goale și triste din lipsă de elevi sau profesori, ori pe cele cu promovabilitate 0 la examenul de bacalaureat, ori pe cele care-și închiriază spațiul unor alte instituții de învățământ mai solicitate, nu o facem pentru a-i discredita sau a-i pune jos, ci pentru a-i stimula să se ridice la un nivel educațional mai calitativ și o ofertă de școlarizare raportată la piața muncii.
Această întâmpinare nu e făcută din spirit obstrucționist, ci, dimpotrivă, din grijă pentru calitatea vieții tuturor maramureșenilor: elevi, profesori și părinți.

În acest context, Asociația de Părinți Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare a înaintat un memoriu către Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar General (ISJ) Județean Maramureș în care își arată îngrijorarea vizavi de consecințele reducerii numărului de clase de a IX-a la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” în anul școlar 2021-2022. „Considerăm că accesul la educația de calitate este esențial pentru funcționarea adecvată a unei societăți durabile. O școală eficace este o bună premisă pentru dezvoltarea personală a oamenilor din comunitate, dar și pentru dezvoltarea comunitară în ansamblul ei. Colegiul Național „Vasile Lucaciu” este o unitate școlară de referință pentru județul Maramureș, nu doar pentru municipiul Baia Mare, întrucât în proporție de aproximativ 40% din elevii acestui colegiu nu au reședința în municipiul Baia Mare”, se arată în memoriu. Asociația de Părinți a inițiat chiar și o petiție online ce poate fi semnată aici: https://www.petitieonline.com/sustinem_pastrarea_numarului_de_clase_la_colegiul_national_vasile_lucaciu.
C.N.V.L.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.