Raportul Camerei de Conturi Maramureș (I)

0
726

În anul 2020, Camera de Conturi Maramureș (director nou Viorica Pop, după pensionarea lui Viorel Verdeș) a controlat cum sunt întrebuințate resursele financiare ale statului și ale sectorului public în 21 de comune, 8 orașe și 2 municipii din județul nostru. „Raportul privind finanțele publice locale pe anul 2019”, din care extragem datele care urmează, are rolul să informeze consiliile locale și publicul larg despre activitatea auditorilor financiari externi.

Veniturile locale, numai 15,7%

În 2019, la nivelul bugetelor locale ale celor 32 de unități administrativ-teritoriale controlate de Camera de Conturi Maramureș, au fost încasate venituri de 1.445.745.000 lei, iar plățile efectuate s-au cifrat la 1.469.354.000 lei, înregistrându-se la finele anului un deficit de 23.609.000 lei. La nivelul celor 51 de instituții publice controlate (școli, servicii de salubritate, apă, canal, transport, muzee, spitale), au fost încasate venituri de 548.734.000 lei, plățile efectuate fiind de 550.783.000 lei, deficitul înregistrat fiind de 2.049.000 lei.
La creditele interne, au fost plătite rate și dobînzi de 55.503.000 lei.
În ce privește bugetele fondurilor externe nerambursabile, veniturile încasate au fost de 622.000 lei, plățile efectuate însumând 107.000 lei, înregistrându-se un excedent de 515.000 lei.
Cele 32 de bugete locale auditate au nerealizări între 30 și 40% la sumele primite de la UE (în contul plăților și prefinanțărilor efectuate) și la subvențiile de stat. Totuși, 77,6% din sumele încasate de primării provin de la bugetul de stat, respectiv din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din impozitul pe venit, plus din subvenții. Aportul propriu al unităților administrativ-teritoriale la finanțarea cheltuielilor este minor, ponderea veniturilor proprii ale bugetelor locale provenite din impozite, taxe, contribuții și vărsăminte fiind de numai 15,7% din veniturile totale. Sumele primite de la UE au fost de 97 milioane lei, adică 6,7% din veniturile bugetelor locale.
În ce privește cheltuielile făcute de către bugetele locale, se remarcă execuția peste medie a cheltuielilor de personal (96,8%) și a celor cu asistența socială (84,3%), în comparație cu gradul de execuție a proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (31,7%) și a cheltuielilor de capital (42,1%).
În structură, ponderea cea mai mare este reprezentată de cheltuielile de personal (24,9% din totalul plăților efectuate), urmată de cheltuielile cu bunuri și servicii (23,5%), în timp ce cheltuielile de capital reprezintă 20,3%, iar proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile reprezintă numai 9% din totalul plăților efectuate în anul 2019. În 2019, fondurile publice au fost orientate către cheltuielile sociale și de consum, nu către investiții.

Rezultatele controalelor

În aria de competență a Camerei de Conturi Maramureș, se află 303 entități supuse auditării periodice, o dată la 2-4 ani. În 2020, au fost finalizate 32 de misiuni de audit financiar și au fost dispuse 200 de măsuri pentru înlăturarea neregulilor (înregistrări contabile eronate, neevidențierea valorii actuale a elementelor patrimoniale) și pentru recuperarea prejudiciilor constatate.
Camera de Conturi a identificat venituri suplimentare (sume neîncasate) la: Consiliul județean Maramureș, 455.000 lei; Municipiul Sighetu Marmației, 561.000 lei; Orașul Borșa, 273.000 lei; Orașul Cavnic, 192.000 lei; Orașul Săliștea de Sus, 100.000 lei; Orașul Târgu Lăpuș, 126.000 lei; Orașul Vișeu de Sus, 1.044.000 lei (cea mai mare sumă pe județ); Comuna Asuaju de Sus, 100.000 lei; Comuna Botiza, 207.000 lei; Comuna Ieud, 343.000 lei; Comuna Moisei, 241.000 lei; Comuna Recea, 162.000 lei. La celelalte 20 de unități administrativ-teritoriale controlate în 2020, au fost depistate venituri suplimentare mai mici de 100.000 lei. La Săcel și Rona de Sus, 0 lei.
Prejudicii de peste 100.000 lei aduse bugetelor locale verificate au fost depistate la: Sighetu Marmației 165.000 lei; Liceul tehnologic de transporturi auto Baia Sprie 100.000 lei; Orașul Borșa 640.000 lei; Dragomirești 214.000 lei; Târgu Lăpuș 129.000 lei; Asuaju de Sus 113.000 lei; Călinești 281.000 lei; Giulești 239.000 lei; Ieud 101.000 lei; Leordina 105.000 lei; Mireșu Mare 1.259.000 lei (cel mai mare prejudiciu din județ); Rona de Sus 230.000 lei; Săcel 127.000 lei; Șieu 138.000 lei; Vadu Izei 180.000 lei.
Au fost găsite abateri financiar-contabile mai mari la: Municipiul Baia Mare 114.000 lei; Liceul Emil Racoviță din Baia Mare 99.000 lei; Colegiul Gh. Șincai din Baia Mare 133.000 lei; Colegiul Aurel Vlaicu din Baia Mare 84.000 lei; Spitalul de pneumoftiziologie Baia Mare 219.000 lei; Serviciul public ambient urban Baia Mare 140.000 lei; Serviciul public de gospodărie Urbana din Sighetu Marmației 485.000 lei; Orașul Baia Sprie 1.756 lei; Liceul auto din Baia Sprie 350.000 lei; Orașul Borșa 2.463 lei; Creșa Borșa 97.000 lei; Serviciul de utilități publice Borșa 48.000 lei; Orașul Cavnic 2.884.000 lei; Colegiul economic din Cavnic 103.000 lei; Orașul Dragomirești 1.961 lei; Școala gimnazială Dragomirești 186.000 lei; Orașul Săliștea de Sus 249.000 lei; Orașul Tîrgu Lăpuș 121.000 lei; Liceul tehnologic Tîrgu Lăpuș 83.000 lei; Orașul Ulmeni 90.000 lei; Orașul Vișeu de Sus 3.345.000 lei; Comuna Asuaju de Sus 2.418 lei; Comuna Bicaz 348.000 lei; Comuna Bistra 382.000 lei; Comuna Bogdan Vodă 1.208.000 lei; Comuna Botiza 3.253.000 lei; Comuna Călinești 827.000 lei; Comuna Cupșeni 145.000 lei; Școala Cupșeni 24.000 lei; Comuna Giulești 155.000 lei; Comuna Groșii Țibleșului 114.000 lei; Comuna Leordina 1.082 lei; Comuna Mireșu Mare 363.000 lei; Școala gimnazială Mireșu Mare 115.000 lei; Comuna Moisei 1.121.000 lei; Comuna Recea 3.182.000 lei; Comuna Rona de Sus 6.705.000 lei; Comuna Sarasău 17.000 lei; Școala Sarasău 19.000 lei; Comuna Șieu 115.000 lei; Comuna Vadu Izei deține „recordul” la abateri financiar-contabile, 7.781.000 lei.

Constatările auditorilor financiari

• Cu ocazia misiunilor de audit efectuate, la opt unități administrativ teritoriale, respectiv Vișeu de Sus, Asuaju de Sus, Băsești, Botiza, Călinești, Cupșeni, Săcel și Vadu Izei, s-a constatat neconstituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziția consiliilor locale, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor, sumă utilizată la propunerea ordonatorului principal de credite (primarul), pe bază de hotărâri ale consiliului local, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute.
• La Municipiul Baia Mare, s-a constatat neconstituirea anuală a cotei de 1% din cuan­tumul chiriei stabilite pentru blocurile A.N.L. din administrare, sursă de finanțare pentru dezvoltarea fondului de locuințe la nivel local. Suma identificată, 114.000 lei.
• În 13 comune, Camera de Conturi Maramureș a constatat înregistrarea eronată în evidența contabilă a unor bunuri aparținând domeniului public sau privat al unităților administrativ teritoriale, în valoare de 13.264.000 lei. La Rona de Sus, a fost înregistrată eronat în evidența contabilă, în contul „Clădiri”, o lucrare de investiții în curs de execuție, în sumă de 4.733.000 lei, și avansurile acordate pentru „Modernizarea infrastructurii rutiere locale” (finanțată din fonduri europene), în sumă de 1.488.000 lei. Au fost înregistrate eronat și proiectele, studiile de fezabilitate, avizele și alte cheltuieli aferente unor obiective de investiții, în sumă de 322.000 lei, în conturile contabile de cheltuieli. Valoarea bunurilor înregistrate greșit este de 6.543.000 lei.
• La Asuaju de Sus, s-a constatat înregistrarea eronată ca bunuri aparținând domeniului public al comunei a pășunii comunale de 670 ha (valoare 2.393.000 lei) și un bloc de locuințe cu 6 apartamente, în condițiile în care acestea aparțin domeniului privat.
• La Baia Sprie, s-a constatat: înregistrarea eronată în evidența contabilă, în contul „Alte active fixe necorporale”, a studiilor de fezabilitate pentru proiecte de investiții în derulare, în valoare de 1.332.000 lei; calcularea eronată a amortismentului în sumă de 424 mii lei; înregistrarea eronată, la Liceul tehnologic de transporturi auto Baia Sprie (ordonator terțiar de credite), a contravalorii lucrărilor de investiții efectuate și recepționate parțial, în sumă de 350.000 lei, în contul contabil „Construcţii”, prin majorarea valorii mijloacelor fixe, investiția fiind în derulare. Valoarea totală a bunurilor înregistrate incorect este de 2.106.000 lei.
• În 7 comune (Botiza, Vadu Izei, Dragomirești etc.), mai multe obiective de investiții (finalizate, recepționate și date în folosință) n-au fost evidențiate în contul activelor fixe corporale.
• La Botiza, s-a constatat menținerea eronată în contul „Active fixe corporale în curs de execuţie” a unor cheltuieli cu investiții finalizate, recepționate și date în folosință. Cauza este necunoașterea prevederilor legale din Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin O.M.F.P. nr.1917/2005.
• În 5 comune și orașe, nu au fost înregistrate în evidența contabilă și tehnico-operativă unele bunuri din domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale. La Re­cea, s-a constatat neînregistrarea ca activ a sălii de sport, în valoare de 3.156.000 lei, intrată în patrimoniu prin transfer de la Compania Națională de Investiții în luna ianuarie 2017. La Cavnic, n-a fost înregistrată în evidența contabilă masa lemnoasă rezultată în urma calamităților naturale produse în luna septembrie 2017, în sumă de 1.975.000 lei și n-a fost înregistrată la „cheltuieli materiale” masa lemnoasă vândută (875.000 lei).
• La Borșa, n-a fost înregistrat în evidența contabilă un imobil preluat de la Spitalul de Recuperare Borșa, în valoare de 1.783.000 lei.
• În 5 comune și orașe, au existat neconcordanțe între evidența contabilă și cea fiscală. La Vișeu de Sus, era o neconcordanță de 2.681.000 lei între soldul contului 464 „Creanțe ale bugetului local” și lista de rămășițe la 31 decembrie 2019, din cauza incompatibilității dintre programele informatice care asigură administrarea impozitelor și taxelor locale și respectiv conducerea evidenței contabile. Prin decizie, s-a dispus armonizarea sistemului informatic privind evidenţa impozitelor şi taxelor locale, respectiv asigurarea condiţiilor de funcţionare în sistem integrat a aplicaţiilor informatice utilizate la compartimentul impozite şi taxe și la cel financiar-contabil. (Va urma)

Ioan NEGRU

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.