Sfânta Liturghie la Mănăstirea Rohia şi 27 ani de Arhierie pentru Preasfinţitul Episcop Iustin

0
50

Duminică, 18 aprilie 2021, Duminica a V-a din Postul Mare, a Cuvioasei Maria Egipteanca, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, s-a rugat împreună cu credincioşii de la Sfânta Mănăstire Rohia, veniţi în număr atât de mare cât la un hram, încât maşinile au fost parcate pe tot drumul de urcuş înspre sfântul locaş de închinare, parcările fiind arhipline. A fost o zi deosebit de importantă pentru Preasfinţul Părinte Episcop Iustin, deoarece a marcat, împreună cu credincioşii, în chip modest, împlinirea a 27 de ani de la hirotonirea întru Arhiereu (sâmbătă, 17 aprilie). Alături i-a fost Preasfinţiei Sale întru slujire, în Altarul de Vară al Mănăstirii, Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, şi un sobor ales de preoţi invitaţi din Ţara Lăpuşului şi din alte părţi.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, consilier eparhial şi mare eclesiarh al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstiresc şi stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Ghelasie Maxim, economul mănăstirii, Pr. Prof. Dr. Ştefan Iloaie, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Pr. Gheorghe Cucu, paroh în satul Libotin, ai cărui credincioşi au pregătit pentru pelerini o mare cantitate de caserole cu mâncare, încât au fost îndestulătoare pentru cei peste 2.500 de credincioşi sosiţi azi la mănăstire, Pr. Vasile Mihai Hatos, paroh în satul Rohia, ai cărui credincioşi au ridicat, în urmă cu aproape un secol, Mănăstirea „Sfânta Ana”, Protos. Varlaam China, preoţi invitaţi, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Ionuţ Todorca, consilier eparhial cultural-teologic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector pentru catehizarea tineretului, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Dumitru Botiş, inspector social-filantropic, Arhid. Gherasim Nap.

În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru preot tânărul diacon Sorin Ioan Buda, pe seama bisericii cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Parohia Bocicău, Protopopiatul Oaş.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, condus de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, iar la priceasnă şi după încheierea Sfintei Liturghii a cântat preoteasa Ioana Botiş, farmacistă.
Între cele peste 2.000 de credincioşi au fost prezenţi primarul Mitru Leşe al oraşului Tg. Lăpuş, Dr. Vlad Severus Paşca, medic de familie, membru al Adunării Eparhiale, Ioan Buda, fost prefect de Maramureş şi deputat în Parlamentul României.

Cuvântul de învăţătură

Bogatul cuvânt de învăţătură rostit de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a oprit la explicaţia esenţei creştinismului, desprins din duminicile Postului Mare şi din Evangheliile Noului Testament, din Patimile, Răstignirea, moartea şi Învierea a treia zi din morţi a lui Iiisus Hristos.

„Fiecare duminică din Postul cel Mare este o treaptă în urcuşul către Înviere. În fiecare duminică învăţăm ceva din ceea ce a predicat Mântuitorul în chip dumnezeiesc sau a lucrat în chip minunat în ceea ce i-a învăţat pe Sfinţii Săi, Sfinţii Apostoli şi poporul care Îl urma, pe care El Însuşi îl iubea şi poporul Îi răspundea la fel, cu aceeaşi iubire.”

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a explicat denumirile duminicilor din Postul Mare, oprindu-se la duminica dedicată Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, pildă de smerenie, căinţă şi nevoinţă, la importanţa acestei duminici, care ne arată că nu trebuie să deznădăjduim niciodată.

„Pildă de căinţă profundă şi de mântuire prin nevoinţă, prin silinţă, prin multă pătimire şi multă suferinţă”, aşa a caracterizat-o Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin pe Sfânta care a trăit în secolele al IV-lea şi al V-lea, povestindu-i viaţa, care este cunoscută de cea mai mare parte dintre credincioşi, sfântă care a petrecut 47 de ani în Pustia Iordanului. Pomenirea Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca „este aşezată în duminica a V-a din Postul Mare pentru ca noi, oamenii de rând, care avem atâtea păcate, mai mari sau mai mici, mai puţine sau mai multe, să nu deznădăjduim niciodată, pentru că unde este cădere, dacă există căinţă şi mărturisirea păcatelor, îndreptare şi hotărâre şi determinare, să abandonezi viaţa trecută şi să Îl urmezi mai mult pe Dumnezeu există iertare şi mântuire şi sfinţire, de a deveni pildă de sfinţenie. Este aşezată aici tocmai ca să fie pildă de credinţă pentru noi şi să nu deznădăjduim, să ne silim, să ne mărturisim, să ne îndreptăm viaţa, să ne pansăm sufletul. Răstignirea din iubire pentru om şi umanitate aceasta este esenţa creştinismului. Un Dumnezeu Care moare din iubire pentru oameni.”

„De la Hristos încoace nu mai este nevoie de jertfă sângeroasă, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.Ne-a dăruit Euharistia, jertfa nesângeroasă: pâinea şi vinul, care se transformă în Trupul şi Sângele Său. Aşa ne-a lăsat ca testament. A desfiinţat Testamentul Vechi sau l-a întregit, l-a desvârşit, şi a înfiinţat un Nou Testament, Testamentul cel Nou – Legea iubirii. Hristosul cel pătimitor a devenit Dumnezeul mântuitor, Dumnezeu Care ne mântuieşte, Care ne uneşte. Creştinismul este iubirea răstignită a lui Dumnezeu Tatăl. Iisus este icoana iubirii lui Dumnezeu faţă de lume. Creştinismul nu este religie, nu este filozofie, nu este ideologie – Doamne fereşte, creştinismul este esenţa salvării umanităţii. Este viaţă însăşi. De ce? Pentru că este întemeiat pe jertfă. Pe jertfa Stăpânului şi a Creatorului Universului, pe jertfa lui Dumnezeu. Toate ideologiile lumii, toate filozofiile lumii sunt deşertăciunea deşertăciunilor. Toate puterile şi imperiile lumii pălesc şi nu preţuiesc nimic în faţa lui Dumnezeu. În faţa Crucii Mântuitorului, în faţa nevinovăţiei Lui, în faţa adevărului care stătea înaintea lui Pilat.”

 „Hristos ne face liberi, a subliniat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Noi, creştinii, nu suntem robii nimănui. Nici chiar ai vreunui virus. Ai celor care conduc lumea. Noi suntem robii lui Hristos, dar suntem liberi în credinţa noastră. Aceasta este demnitatea creştină, libertatea desăvârşită. Adevărul este Învierea. Cel pe care Îl judecaţi şi-l Răstigniţi va învia. Acest adevăr pe care nu îl veţi putea tăgădui, dacă veţi crede şi îl veţi mărturisi vă va elibera. Noi credem în Hristos ca şi Apostolii, că este Fiul lui Dumnezeu, că este Mântuitorul lumii şi s-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi a propovăduit Evanghelia Mântuirii, şi a pătimit şi S-a Răstignit şi a Înviat a treia zi. Credem în acest adevăr şi este eliberator pentru noi. Şi salvator pentru umanitate.”

„Nu este suficient să credem în Hristos cel pătimit şi Înviat, ci trebuie să trăim puţin ca şi El. Să ne asumăm. În biserici Apostolii au fost îndemnaţi să trăiască precum El. Fiţi pildă. ‹‹Va veni vremea când va trebui să mărturisiţi pentru Mine şi va veni vremea când va trebui să faceţi ce M-aţi văzut pe Mine făcând››, le-a spus Ucenicilor. Şi aşa au făcut Apostolii. Şi au cucerit lumea cu mâinile goale.

Momentul aniversar

Preasfinţitul Părinte Arhiereu-Vicar Timotei Sătmăreanul a făcut o evocare a momentelor de acum 27 de ani, din 17 aprilie 1994, când Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a fost hirotonit întru Arhiereu de un sobor de 7 Arhierei, printre care Înaltpreasfinţitul Părinte Mitroplit al Ardealului Antonie Plămădeală, Înaltpreasfinţitul Părinte Bartolomeu al Vadului, Feleacului şi Clujului, Preasfinţitul Părinte Justinian al Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Ioan al Oradiei, Preasfinţitul Emilian al Caransebeşului, Înaltpreasfinţitul Andrei al Albei şi Preasfinţitul Calinic al Argeşului. Întru amintirea acelui moment Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul i-a oferit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin o icoană a Mântuitorului Hristos şi un coş cu flori.

Părintele Arhim. Macarie a făcut o scurtă incursiune istorică în principalele monete aniversare din vechea Episcopie a Maramureşului, amintită pe la 1391, când în Maramureş a fost atestată stavropighia de la Peri şi în a altor momente aniversare din Eparhie.

Coşuri cu flori a mai primit din partea Centrului Eparhial, a Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, truditorilor Centrului Eparhial, Protopopiatului Lăpuş, Mănăstirii Rohia.

Momentul hirotonirii noului Arhireu a fost un moment istoric pentru Episcopie şi Mănăstirea Rohia acelui an.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.