A început recensămîntul agricol

0
28

Colectarea datelor pentru Recensămîntul General Agricol 2020 se efectuează în perioada 10 mai – 31 iulie 2021. Obiectivul acțiunii este asigurarea datelor statistice pentru fundamentarea și punerea în aplicare a politicilor naționale și europene în domeniul agricol, în concordanță cu Sistemul Statistic European.

700 de recenzori

În județul nostru, recensămîntul a început luni, 10 mai, fiind realizat de 585 de recenzori și 115 recenzori-șefi, care vor colecta datele de la cele aproximativ 104.000 de exploatații agricole din comunele, orașele și municipiile maramureșene. Recenzorii vor ajunge față în față cu șefii acestor exploatații agricole și le vor pune între 50 și 350 de întrebări privind terenurile agricole lucrate și animalele deți­nute, în funcție de complexitatea exploatației. Nu vor fi recenzați gospodarii care lucrează teren agricol cu suprafața sub 15 ari (0,15 ha). Vor fi recenzate păsările de curte de la 9 capete în sus (găini, gîște, rațe, curci). Porumbeii nu vor fi înregistrați. Dar vor fi recenzate celelalte animale (vaci, porci, oi, capre, iepuri, struți, animale de blană, familii de albine), de la un exemplar în sus. Recensămîntul nu va număra caii, decît dacă proprietarul are teren agricol și folosește forța de muncă a cabalinelor. Caii folosiți pentru transport neagricol și echitație nu sînt cuprinși în recensămîntul agricol. Nu vor fi recenzate ciupercăriile. Recenzorii nu cer documente justificative (au deja date de la APIA, DSVSA, OCPI), dar situația terenurilor exploatate trebuie să fie clară, la ar și la metru pătrat, iar informațiile privind animalele trebuie să fie sigure. Recenzorii îi vor vizita și pe utilizatorii de terenuri agricole care locuiesc la bloc, chiar dacă lucrează teren agricol în alte localități sau în alte județe.

Totul este confidențial

Pe țară, au fost recrutați și angajați circa 17.500 de recenzori, 3.700 de recenzori-șefi și 42 de coordonatori. Recensămîntul este urmărit de poliție, pentru a nu apărea probleme. Gospodarii au obligația legală să declare terenurile și animalele, conform OUG nr. 22/2020.
Capul/șeful exploatației agricole are obligația să furnizeze recenzorilor date și informații corecte și complete, să respecte și să nu obstrucționeze recensămîntul, să prezinte un act de identitate valabil. Recenzorii se identifică prin prezentarea legitimației care le atestă calitatea. Datele individuale înscrise în chestionarul de recensămînt sînt confidențiale și vor fi utilizate doar în scopuri statistice. Codul numeric personal al capului exploatației va fi criptat.

Amendă 1.000-5.000 lei

Încălcarea OUG privind recensămîntul general agricol din România 2020 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală a celor vinovați. Constituie contravenții obstrucționarea persoanelor implicate în acțiunea de recensămînt, în efectuarea înregistrărilor și controlului datelor ce fac obiectul acestei cercetări statistice; refuzul furnizării informațiilor prevăzute în chestionarul de recensămînt; furnizarea de date și informații eronate sau incomplete. Contravențiile se sancționează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei, aplicată de personalul împuternicit de prefect sau primar.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.