Sărbătoarea „Nașterea Maicii Domnului” este noul hram pentru biserica nesfințită din Rozavlea

0
55

Duminică, 8 septembrie 2021, praznicul Nașterea Maicii Domnului, a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească la biserica din satul natal Rozavlea, care a primit acest hram cu o zi înainte, în 7 septembrie 2021, cu ocazia resfințirii sfântului locaș, la 50 de ani după târnosirea oficiată de Patriarhul Justinian Marina, în 15 august 1971, împreună cu Mitropolitul Nicolae Mladin al Ardealului și Teofil al Episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului, înconjurați de un mare sobor de preoți din care au făcut parte Pr. Dr. Vasile Țiplea, parohul credincioșilor din Rozavlea, Pr. Mihai Oprișanu, protopopul Sighetului, și alți preoți din Maramureșul Voievodal și de la Patriarhie. Vechiul hram Adormirea Maicii Domnului a rămas, dar fiindcă de fiecare dată de Adormirea Maicii Domnului credincioșii mergeau cu profesii la Mănăstiri, hramul se ținea la sărbătoarea Nașterea Maicii Domnului, în 8 septembrie. Așa că acum și această sărbătoare este hram oficial. În 8 septembrie 2021 s-a ținut prima dată cel de-al doilea hram.  

Sfânta Liturghie Arhierească

Sfânta Liturghie Arhierească a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin în Altarul de Vară al bisericii din Rozavlea, înconjurat de un mare sobor de preoți, din care au făcut parte Pr. Dr. Vasile Augustin, vicar eparhial, Pr. Milan Bălan, consilier eparhial al sectorului teologic educațional, Arhim. Sofronie Perța, starețul Mănăstirii „Sfântul Ilie” Dragomirești, Pr. Vasile Cozma, paroh, Pr. Călin Vlad, secretarul Protopopiatului Vișeu, Pr. Grigore Andreica, proinprotopop al Vișeului, Pr. Ioan Roșca din Cășeiu, Protopopiatul Dej, Pr. Vasile Brendea – Ieud Plopșor, Pr. Dr. Anin Coste – Rozavlea Șesu Mănăstirii, Pr. Nicolae Pintea – Săliște I, Pr. Sorin Ioan Ferenț – Botiza, Pr. Daniel Magdău – Șieu, Pr. Ioan Iusco – Șieu – Cuvioasa Parascheva, Pr. Mircea Conț – Culcea, Protopiatul Chioar, Pr. Bogdan Cupșe – Leordina, Pr. Gavriș Vancea – Săliște Centru, Pr. Călin Șimon – Strâmtura – Valea Satului, Pr. Gheorghe Belea – Strâmtura, Pr. Ioan Toma – Oradea, Pr. Marian Bilț – Baia Mare, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeș, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, iar priceasna a fost interpretată de Arhid. Vlad Verdeș, împreună cu Arhid. Teodosie Bud și Arhid. Lucian Burnar.

Numărul credincioșilor prezenți la Sfânta Liturghie a fost foarte mare, încât s-a umplut spațioasa curte a bisericii. Între credincioși, primarul Vasile Mârza al comunei Rozavlea, Ioan Mătieș din Mireșu Mare, alături de toată suflarea satului din cele trei parohii din Rozavlea.

Cuvântul de învățătură

Un cuprinzător cuvânt de învățătură a rostit Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, vorbind despre Maica Domnului.

„Cea care a vizitat-o îngerul și i-a adus vestea cea mai mare, cea mai plină de bucurie și salvatoare pentru întreaga umanitate, s-a născut într-un chip aproape anonim, dar minunat, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Dacă Sfintele Evanghelii nu relatează despre Nașterea Maicii Domnului nimic, în așa numitele scrieri apocrife, care alcătuiesc Sfânta Tradiție, tot mântuitoare și necesară și folositoare pentru viața creștinilor, se pomenește. Sfânta Tradiție, Protoevanghelia lui Iacob se numește cartea, care ne spune exact cine este Maica Domnului, din cine s-a născut și cum s-a născut și că este un rod minunat și binecuvântat. Și anume Sfânta Tradiție ne relatează că în Nazaret trăiau doi bătrâni drepți și temători de Dumnezeu, pe nume Ioachim și Ana. Ioachim era din seminția lui David, deci din seminție împărătească, de neam regal, și Ana era din seminție preoțească, din seminția lui Levi. Din această seminție erau recrutați și erau consacrați slujitorii templului. Și ne relatează Sfânta Tradiție că acești bătrâni erau înaintați în vârstă și n-au primit de la Dumnezeu în dar un prunc, un copil. Își doreau mult să aibă la bătrânețe un toiag, așa cum își doresc toți părinții. La poporul evreu exista credința cum că cei care nu sunt binecuvântați cu copii sunt respinși de Dumnezeu, sunt blestemați de Dumnezeu. Și într-unul din ani când Ioachim a adus la templu ofrande, slujitorul templului i-a respins jertfa. Și s-a întristat foarte tare Ioachim și s-a întors acasă și i-a spus soției lui, bătrînei Ana, ce s-a întâmplat și i-a spus așa: mă voi duce în munte și voi petrece în post și rugăciune și nu voi coborî de acolo până ce Dumnezeu nu îmi va trimite un semn. Și așa a făcut. S-a dus în munte ca să se roage și să postească, iar Ana a rămas la casa ei și s-a rugat în grădina casei. Și după o vreme îngerul Gavriil a fost trimis și la Ioachim și la Ana și le-a adus vestea că rugăciunea lor a fost ascultată. După ce a născut-o pe Fecioara Maria, i-au pus numele Maria, care însemnează împărăteasă și doamnă în cer și pe pământ. Și la trei anișori au dus-o la templu, ca s-o închine lui Dumnezeu, că au promis, și ca să-și împlinească făgăduința.”

Preasfințitul Părinte Iustin a vorbit apoi despre importanța Maicii Domnului în Biserică:

„Maica Domnului a devenit prima Biserică, purtătoare de Hristos, prima ființă care L-a purtat în pântece pe Dumnezeu. Acesta e lucrul cel mare și atunci cum să n-o cinstești pe Maica Domnului, că au numit-o Părinții      Biserică Sfințită și Rai cuvântător. Și au cântat-o și au numit-o Sfinții Părinți, la Sinodul de la Efes, Teotokos, adică Născătoare de Dumnezeu și au început toate neamurile creștine să o numească Binecuvântată între femei și binecuvântat este rodul pântecelui Tău. Nu există slujbă și ectenie să nu se încheie cu o rugăciune către Maica Domnului. Nu există cântare în slujbele Bisericii, în cele șapte laude, ca să nu se încheie și cu a Născătoatei de Dumnezeu. Pictori inspirați, începândd cu Sfântul Evanghelist Luca, care a zugrăvit prima icoană a Maicii Domnului cu Pruncul (Povățuitoarea) să nu o fi zugrăvit. Toți pictorii au zugrăvit-o. Cea mai inspirată icoană, care arată rolul Maicii Domnului în istoria mântuirii neamului omenesc și chipul ei în viața creștinilor este icoana de pe bolta Altarului, Maica Domnului numită Platitera, mai încăpătoare decât cerurile, pentru că L-a încăput pe cel ce a făcut Cerul și Pământul, cu mâinile ridicate a rugăciune și cu Iisus Hristos în medalion. Uneori este zugrăvită Împărăteasă stând pe tron și alături are pe cei doi îngeri, Gavriil și Mihail, cei doi Arhangheli mari, care au adus lumii veștile cele mai bune. Apoi este zugrăvită în icoană, numită Dulcea sărutare, cu Hristos Care pune obrazul pe obrazul Maicii Domnului, ca orice copil. Este Maica Domnului Mângâietoarea, este Maica Domnului îndurerată lângă Cruce, cum este icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Mănăstirea Rohia, îndoliată, în negru, la picoarele Crucii, în timpul Răstignirii Mântuitorului, care ascultă toate durerile, toate rugăciunile și împlinește toate rugăciunile mamelor, este de-a pururea rugătoare și cum a văzut-o Sfântul Prooroc David și așa au zugrăvit-o în chip minunat pictorii Bisericii, de-a dreapta, în icoana numită Deisis. Adică rugăciune. Icoana aceasta, care este pe frontispiciul bisericii Mănăstirii Rohia, copie după celebra icoană de la Sfânta Sofia din Constantinopol, Îl reprezintă pe Mântuitorul Drept Judecător, în mijloc, de-a dreapta Maica Domnului cu mâinile în rugăciune, Rugătoarea, și de-a stânga pe Sfântul Ioan Botezătorul, care-L arată cu degetul pe Iisus Hristos, iată Acesta este Mielul lui Dumnezeu Cel ce ridică păcatele lumii. Să fim încredințați că Maica Domnului, care este în icoană cu mâinile în rugăciune, așa este în permanență. N-are odihnă, ca orice mamă, până nu știe copiii: liniștiți, sănătoși, hrăniți, îmbrăcați, odihniți. Până nu-i știe cinstiți și iubiți. Și prețuiți. Așa este orice mamă. Și Maica Domnului este mama întregului neam omenesc, dar mai ales mama noastră, a celor care suntem aici astăzi și în toate bisericile din tot Maramureșul, din toate mănăstirile, din toată România creștină, care este numită Grădina Maicii Domnului, pentru mulțimea bisericilor, a răstignirilor și a mănăstirilor. De aceea România este numită Grădina Maicii Domnului. Și Ortodoxia salvează România prin toate acestea așezăminte sfinte și în toată lumea, în toate neamurile creștine este cinstită astăzi, în 8 septembrie, Maica Domnului ale cărei rugăciuni le cerem și în ajutorul cărora credem că mijlocește pentru noi și ne va acoperi cu cinstitul ei acoperământ în veci.”

Distincții

Preotul paroh Vasile Cozma a fost distins cu Ordinul „Justinian Arhiepiscopul” pentru buna chivernisire a parohiei și lucrările care au fost executate la biserică în vederea târnosirii, la cinci decenii de la prima sfințire.

„Ordinul Justinian Arhiepiscopul” a fost conferit Consiliului Parohial, precum și primarului Vasile Mârza.

Medalia Justinian Arhiepiscopul a fost oferită paraclisierului Ioan Bizău și Arhitectului Dorel Cordoș din Sighetu Marmației.

Preotul paroh a dăruit Preasfințitului Părinte Episcop Iustin o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul Iisus și i-a mulțumit pentru prezență și binecuvântare lucrărilor efectuate la biserică. A mulțumit tuturor meseriașilor și muncitorilor de al căror ajutor a beneficiat.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.