Sfânta Liturghie Arhierească de mulţumire lui Dumnezeu la Mănăstirea Rohia

0
40

Duminică, 10 aprilie 2022, a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea de metanie Rohia, în fruntea unui sobor ales de preoţi şi diaconi. Ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca are  o semnificaţie deosebită în istoricul Mănăstirii Rohia, pentru că în ziua de prăznuire a Sfintei, în urmă cu 28 de ani, se petrecea, pentru prima dată după revoluţie, o hirotonire de Arhiereu într-o mănăstire, a spus Preacuviosul Părinte Macarie, stareţul mănăstirii. Era atunci data de 17 aprilie 1994. Aici, pe Altarul de Vară al Mănăstirii, stareţul sfântului locaş de închinare, Arhimandritul Iustin Hodea, era ridicat la treapta Arhieriei, de către soborul Arhierei desemnaţi prin voia lui Dumnezeu. Fostul stareţ a devenit astfel Arhiereul-Vicar al Maramureşului şi Sătmarului, cu numele de Sigheteanul. De atunci, în duminica din apropierea sau chiar în ziua de 17 aprilie, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin este prezent de fiecare dată la Mănăstirea Rohia, unde oficiază Sfânta Liturghie Arhierească pentru a aduce mulţumiri lui Dumnezeu pentru acest mare dar. Acum, deoarece duminică, 17 aprilie 2022 este duminica Intrării Domnului în Ierusalim sau Floriile, zi de praznic mare împărătesc, şi Întâistătătorul Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului este obligat să slujească la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, Preasfinţitul Părinte Iustin a optat ca să slujească azi, duminică, 10 aprilie 2022, la Mănăstirea Rohia.

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, consilier eparhial social-filantropic şi misionar şi mare eclesiarh al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor şi schiturilor şi stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Ghelasie Maxim, economul mănăstirii Rohia, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul Lăpuşului, Pr. Vasile Mihai Hatos, parohul din Rohia, Arhid. Teodosie Bud, consilier economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfâînta Treime” Baia Mare.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psatic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Drd. Adrian Dobreanu, iar la priceasnă a cântat Arhid. Vlad Verdeş şi tânăra Victoria Petrenciuc din Lăpuşul Românesc.

Între personalităţile prezente, care s-au rugat împreună cu soborul s-au aflat Dr. Vlad Severus Paşca, medic de familie, membru în Adunarea Eparhială, Comisar şef de Poliţie Mihai Gherman, desemnat şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Maramureş, membru în Adunarea Eparhială, General (r) Ioan Buda, fost inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi secretar de sta în Ministerul Afacerilor Interne, Ing. Gheorghe Ivan, directorul Direcţiei Silvice Bistriţa-Năsăud, alţi oficiali.

Cuvântul de învăţătură

Un larg cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în faţa credincioşilor care nu au încăput în biserica mare a mănăstirii şi în Paraclisul de iarnă, de la nivelul de mai jos, mulţi dintre ei rămânând afară, deşi era frig, bătea vântul şi ningea ca iarna.

„Am urcat cu multă evlavie la Mănăstirea Rohia din Muntele cel Sfânt, unde Dumnezeu adună mulţime de credincioşi de aproape un secol, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Credincioşi care îşi găsesc mângâierea, care găsesc răspunsuri la întrebările pe care le au, rezolvări la problemele cu care vin, dar mai ales găsesc alinare şi mângîiere pentru zbuciumul vieţii în care se zbate lumea de ieri, de astăzi şi dintotdeauna. Am revenit amintidu-ne de evenimentul care a avut loc în viaţa acestei sfinte mănăstiri în urmă cu 28 de ani, în duminica a V-a din Postul cel Mare, în 1994, când Înaltpreasfinţitul Justinian ne-a chemat la slujire, pentru că despre slujire este vorba în pericopa evanghelică din această duminică. Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu nu a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească. Fiecare slujitor al lui Dumnezeu, Arhiereu, Preot sau Diacon, este chemat la slujire. O slujire necondiţionată, asumată, jertfelnică şi pe parcursul întregii vieţi. Aşa am înţeles şi noi atunci când am fost chemţi la această sfântă, Dumnezeiască şi înaltă treaptă a Arhieriei. Îi pomenim de fiecare dată în această zi şi ne amintim de marii Ierarhi ai Bisericii noastre Ortodoxe Române: Înaltpreasfinţitul Mitropolit vrednic de pomenire Antonie Plămădeală, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Bartolomeu şi Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Justinian, Preasfinţitul Emilian Birdaş, care a fost şi el prezent, Preasfinţitul Ioan al Oradiei, plecaţi la Domnul, şi-i pomenim pe cei ce încă suntem în viaţă şi împreună slujire, şi-I mulţumim lui Dumnezeu şi Maicii Domnului, care atunci avea o casă, bisericuţa mănăstirii. În 1994 era modestă. Era biserica copilăriei şi a uceniciei noastre, în care am intrat şi în care ne-am rugat. Şi apoi, biserica aceea sau casa Maicii Domnului din Dealul Viei a devenit palat. Palat împărătesc, pentru că Maica Domnului este Împărăteasa Cerului şi a Pământului şi am zidit aici, pe această stâncă, un Palat Împărătesc drept semn de recunoştinţă şi de mulţumire pentru toate darurile revărsate asupra credincioşilor care cercetează mănăstirea, minunilor care s-au făcut aici şi asupra noastră, a slujitorilor monahi şi clerici care iubim acest loc sfânt şi care ne-a dăruit din sfinţenia lui şi nouă, ca să ducem mai departe sfinţenia în viaţa noastră şi s-o răspândim în lumea Bisericii şi în slujirea noastră de fiecare zi. Slavă lui Dumnezeu că ne-am reîntâlnit cu părinţii mănăstirii, cu preoţii slujitori şi cu poporul lui Dumnezeu în Muntele cel Sfânt.”

În continuare, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit despre Duminica închinată Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, care are o semnificaţie deosebită: „legată de căinţă multă, de îndreptare, de multă nevoinţă şi mult post, de rugăciune neîncetată, pe care această Sfântă Cuvioasă a împlinit-o în viaţa ei”.

Preasfinţitul nostru Părinte Episcop Iustin a trecut apoi la Sfânta Evanghelie citită în această duminică, despre slujitrea Fiului lui Dumnezeu: „slujirea pe care şi-a asumat-o din ascultare faţă de Dumnezeu Tatăl şi din iubire faţă de oameni. Mântuitorul urca spre Ierusalim, ne spune Sfântul Evanghelist Marcu şi le face Apostolilor ultima vestire, a treia. Le-a mai spus încă de două ori, arătându-le că ştie exact când se va întâmpla, cum se va întâmpla şi tot ceea ce se va petrece la finalul  activităţii, pentru că de aceea a venit, ca să bea acest pahar al pătimirilor, al suferinţelor, al Răstignirii şi, în cele din urmă, al morţii, pentru umanitate. Ca, după ce va bea acest pahar, cu moartea Sa cea Dumnezeiască să vindece moartea noastră omenească şi să ne dăruiască Învierea şi viaţa veşnică.”

În continuare, Preasfinţitul nostru Părinte Episcop Iustin a relatat cum Mântuitorul le descifrează Sfinţilor Apostoli taina slujirii:  „conducătorii lumii sunt puşi conducători peste oameni, peste popoare şi stăpânesc. Şi oamenii se supun, că n-au de ales, dar între voi să nu fie aşa, să nu fie concurenţă, aşa i-a învăţat pe Sfinţii Apostoli. Nu vă concuraţi, ci cel ce vrea să fie întâi, să fie slujitorul tuturor. Pentru că Fiul lui Dumnezeu, Fiul Omului, nu a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-şi dea sufletul pentru răscumpărare. Şi-a profeţit propria moarte pe Cruce. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, decât cineva să-şi pună sufletul sau viaţa pentru prietenii săi. Asta i-a învăţat Iisus pe Apostoli. Şi a rămas ca Testament al Domnului. Şi slujitorii lui Dumnezeu au ţinut cont de Testamentul Domnului. De aceea a evoluat Biserica şi a fost atât de putermni, pentru că Apostolii şi slujitorii din toate timpurile au înţeles Testamentul lui Hristos şi au înţeles că sunt datori să ducă mai departe mesajul pe care l-au primit ca mandat. De aceea a evoluat Biserica. De aceea suntem unde suntem. De două mii de ani, Biserica a avut ca proiect de a realiza Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ. Iar Biserica este Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ. Şi noi suntem membri ai Înmpărăţiei lui Dumnezeu. Noi, când suntem aici, în Liturghie, noi suntem în Împărăţia lui Dumnezeu. Dacă oamenii ar înţelege, n-ar lipsi nimeni din poporul lui Dumnezeu de la Liturghie. Ar vrea să fie şi ei prezenţi, ca să trăiască puţin în Împărtăţie. Ca să ne pregătim pentru veşnicie, când vom fi tot timpul în Împărăţie. Şi Apostolii au adus Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ.”

Moment aniversar

Arhim. Dr. Macarie Motogna a adus mulţumiri Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin pentru slujirea din această zi aniversară şi a evocat momentul de acum 28 de ani, când la Mănăstirea Rohia a fost, poate, cea mai mare mulţime de  credincioşi, încât era plin Dealul Viei, unii au urcat chiar în copaci. A rămas momentul istoric ca o amintire de referinţă peste ani, ca un moment de bucurie pentru cei care au asistat pentru prima dată la hirotonirea unii Arhiereu.

În semn de cinstire şi omagiu, în Anul Omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului, Părintele stareţ a înmânat Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin o icoană a Maicii Domnului Rugătoarea, pentru a fi depusă în muzeul Episcopiei.

Pentru creştinii veniţi la mănăstire, credincioşii din Parohia Libotin, împreună cu Părintele paroh Gheorghe Cucu, au oferit celor prezenţi o masă caldă, mulţi dintre credincioşi venind pentru spovedanie şi împărtăşire.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.