Acte necesare pentru dosarul de pensie de boală 2022

0
54

Au dreptul la pensie de invaliditate persoanele care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă din cauza accidentelor de muncă și bolilor profesionale, neoplaziilor, schizofreniei și SIDA, precum și bolilor obișnuite și accidentelor care nu au legătură cu munca.

Beneficiarii pensiei de invaliditate

Beneficiază de pensie de invaliditate, în condițiile legii, și asigurații care satisfac obligații militare. De asemenea, au dreptul la pensie de boală și elevii, ucenicii și studenții care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă din cauza accidentelor sau bolilor profesionale survenite în timpul și din cauza practicii profesionale. Mai au dreptul la pensie de invaliditate cei care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și marii mutilați, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989, care erau cuprinși într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidității din această cauză. Aceștia pot beneficia de pensie de invaliditate indiferent de vechimea în muncă, pe toată durata invalidității, stabilită în aceleași condiții în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.

Condițiile de acordare a pensiei de invaliditate

Potrivit art. 68 din Legea 263/2010, pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care nu au împlinit vârsta standard de pensionare, care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, și care au realizat stagiu de cotizare.
Iată lista documentelor necesare înscrierii la pensie de invaliditate, după caz: cerere tip pentru înscrierea la pensie; carnetul de muncă (original și copie); carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie); carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie); alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată; actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naștere și de căsătorie (original și copie); livretul militar (original și copie); diploma de absolvire a învățământului universitar (original și copie) și adeverința din care să rezulte durata normală, perioada studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi; dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ universitar din străinătate; adeverința privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original); adeverința privind condițiile de muncă deosebite, speciale și/sau alte condiții (original); procura specială, pentru mandatar (original și copie); acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr.118/1990, republicat, și/sau al Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare; adeverință care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original); decizia medicală asupra capacității de muncă (original); adeverință din care să rezulte data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverință din care să rezulte data încetării calită­ții de asigurat (original); copia formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copia fișei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală profesională.

Încadrarea în grad de invaliditate

În raport cu cerințele locului de muncă și cu gradul de reducere a capacității de muncă, invaliditatea este: de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă și a capacității de autoîngrijire; de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, cu păstrarea capacității de autoîngrijire; de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.