duminică, 19 august 2018

Gheorghe Pârja

627 ARTICOLE 0 COMENTARII

În Salonul literar al părintelui Theodor Damian din New York, l-am întâlnit pe Ştefan Benedict, colecţionar de artă, care mi-a sugerat să vizitez expoziţiile cu lucrările lui Constantin Brâncuşi, organizate de Muzeul de Artă Modernă şi Muzeul Guggenheim. Sculpturile expuse în această vară americană...

Sistemul de învăţământ românesc, pe bună dreptate, este adesea criticat. Când mă gândesc la procentul de analfabeţi funcţionali, nu mă cuprinde euforia. Adevărul este că trebuie repede îndreptat răul, că binele îşi vede de treaba lui. Avem profesori de excepţie, cu pricepere şi har...

Îmi plac cuvintele alese, dar mă străduiesc să le folosesc numai când intră în rezonanţă cu realitatea. De aceea, ultimii zece ani din istoria culturală a oraşului Săliştea de Sus rimează cu însuşirile unei manifestări care poate fi asociată cu o aulă academică, amfiteatru...

Cu toate că sunt de câteva luni pe Coasta de Est a Americii, nu-mi îngădui observaţii profunde asupra societăţii americane. Federaţia, deşi pare riguros de simplă, este extrem de complicată. Aşa mi se pare mie. Numai dacă te gândeşti că fiecare stat este cu...

S-a stins din viaţă Dumitru Fărcaş! În dreptul acestui nume, nici un cuvânt de onoare nu este de prisos. Înainte de a pleca din ţară peste Ocean, i-am lăsat maestrului Dumitru Fărcaş o scrisoare de recunoştinţă şi prietenie. Era în preajma zilei de 12...

• Ediţia a X-a, 13-14 august 2018 • Oraşul Săliştea de Sus a devenit în ultimii ani un centru academic, de cultură şi exprimare sociologică a timpului în care trăim. Recursul la istoria locului face parte din dimensiunea esenţială a memoriei noastre. Într-o lume cu...

În vara americană, m-am aplecat asupra unei cărţi care m-a fascinat. Cu regretul că am descoperit-o târziu, mă încumet să vă recomand autorul şi cartea. Este vorba despre Alexis viconte de Tocqueville (1805-1859), născut la Paris într-o familie de viţă nobilă din Normandia. A...

După ce Regina Maria a României s-a întâlnit cu doi preşedinţi americani, Woodrow Wilson şi Calvin Coolidge, a impresionat America prin inteligenţă, vioiciune, frumuseţe şi eleganţă, s-a întâlnit cu căpetenii ale indienilor Sioux. Regina era pasionată de cinematograf, în special de filmele cu indieni...

De treci pe celebra arteră new­yorkeză, Broadway, unde şi anul acesta, 2018, s-a desfăşurat cu fast Ziua României, nu poţi să nu-ţi aduci aminte de fotografia cu primirea Reginei Maria în America. După întâlnirea cu preşedintele Wilson la Paris, a avut gîndul să treacă...

Acum, în Anul Centenar, se pun mai multe întrebări despre trecutul românilor. Răspunsurile trebuie căutate prin file de istorie, prin ziarele vremii. Ceea ce fac şi eu, cu mijloacele jurnalistului, aici pe Coasta de Est a Americii. Caut acele surse care răspund la întrebări...

Oamenii munţilor au vigoarea aspră a stâncii, dar şi agilitatea arborilor în bătaia vânturilor. Au şi vitalitatea dezlănţuită a adâncurilor care au ridicat prin vreme ţuranii de piatră. Când ajung la şesuri ori la mare, încep să-şi pună întrebări. Oare cum arătau marile întinderi...

După cum ştiţi, am dăruit şi eu Anului Centenar o carte. O carte despre Basarabia. Despre frământările şi speranţele româneşti dincolo şi dincoace de Prut. Este o carte a unui jurnalist, nu a unui istoric. Ideea conturată în mintea mea i-am mărturisit-o prietenului Teodor...

Oricât l-am coborî din metaforă, părintele Vasile Lucaciu nu-şi pierde aura de memorandist şi luptător pentru Unirea cea Mare, ea, aura, rămâne mereu strălucitoare. Despre măreţia lui în jertfa pentru neamul său s-au scris cărţi valoroase (inclusiv în Maramureş -Valeriu Achim şi Aurel Socolan)....

Am avut o revelaţie de cititor român descoperind, prin lecturi recente, activitatea diplomatică, dar mai ales cea de luptător pentru Unirea cea Mare a ardeleanului Vasile Stoica. Inteligent şi devotat ţării,Vasile Stoica a fost diplomatul român care a participat la două Conferinţe de Pace....

În aprilie 1917, o delegaţie de români transilvăneni, alcătuită din Vasile Stoica,Vasile Lucaciu şi Ioan Moţa, a ajuns în Statele Unite ale Americii, unde a desfăşurat o activitate neobosită în favoarea cauzei unirii românilor. Misiunea a fost constituită prin Ordinul Marelui Cartier General de...

În cufărul cu cărţi care mă însoţeşte în America este şi volumul lui Vasile Stoica: "Suferinţele pentru Ardeal", apărut înaintea primului război, reeditat în urmă cu zece ani, sub îngrijirea istoricului Gheorghe Buzatu. Mi-a atras atenţia o afirmaţie din prefaţă: "Vasile Stoica, neglijat ori...

Tot răsfoind cartea veacului trecut pentru a mă documenta despre venirea românilor în America, firesc m-a urmărit curiozitatea: cum a venit ţăranul român peste Ocean? Întrebarea, pusă pentru timpul acela, are un singur răspuns: cu vaporul! Din aproape în aproape am cules date din...

Când este vorba despre moarte, cuvintele călătoresc mai greu. Iar întruparea gândului în cuvânt se face prin porturi cu negură şi aeroportul pe care aterizează memoria. Care, pusă în cufere de sicomori, nu se stinge niciodată. Aici, pe Coasta de Est a Americii, am...

Mâine, 10 iulie 2018, se împlineşte anul de când s-a stins din viaţă academicianul Augustin Buzura, romancierul care a marcat cultura română post­belică. Nu doresc ca acest text să stea sub semnul jelaniei, nici al parastasului. Mai ales că el a scris cărţi despre...

Cum suntem văzuţi noi, românii, în lume? Nu de puţine ori suntem răstigniţi în defecte şi se pune o plasă cenuşie pe întreg poporul român, ceea ce este o mare greşeală. Aşa că avem nevoie şi de alte păreri. Sunt cutume diplomatice care interzic lipsa...