vineri, 19 octombrie 2018

Cum și de ce s-a înființat Asociația culturală „Bogdan-Dragoș”? Asociația „Bogdan-Dragoș” a urmașilor familiilor nobile române din Maramureș a fost înființată în anul 2015, din inițiativa fostului președinte al Academiei Române, regretatul acad. Ionel-Valentin Vlad, originar din Maramureș. Această inițiativă a fost preluată, după decesul...

Dex-ul vechi asociază analfabetul cu omul care nu ştie să scrie şi să citească. Cînd trebuie să dea cu subsemnatul, pe coala de hîrtie, pune degetul mare, dotat cu amprente digitale personalizate. Fără a face cuiva proces de intenţie, în ecuaţia cunoaşterii şi a...

Părinţii au seara obligaţia să-şi educe copiii, să-i înveţe să fie ascultători. Ascultarea este soră cu umilinţa. Cine este ascultător are un mare câştig, atât în societate cât şi în faţa tronului Dumnezeiesc. Dacă copilul ascultă de părinţi, educatoare, învăţător, profesor şi, mai târziu,...

De mai bine de un veac și jumătate proletarii și comuniștii din întreaga lume au propria „Biblie”: Manifestul Partidului Comunist, scris de Karl Marx și Friedrich Engels, publicat pentru prima dată în februarie 1848. Printre altele, această învățătură sacră ne spune că omul e...

Era în primăvara anului 1971, mă aflam în Bucureşti pentru documentare la Biblioteca Academiei şi i-am făcut o vizita profesorului Mihai Pop. Am discutat despre intenţia distinsului etnolog de a organiza o campanie de cercetări în Maramureş, după modelul celor întreprinse de Dimitrie Gusti,...

Urmăresc cu interes demersurile pe care Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR), prin preşedintele său, Mihăiţă Mihai, le consacră activării unui proiect de tot respectul: crearea unui Parc Naţional al Ştiinţei şi Tehnicii, în Capitală, pentru evidenţierea realizărilor româneşti în cele mai diverse...

Planul disidenţilor din PSD s-a năruit, jupînul Dragnea a rămas pe poziţie şi va continua să dreseze partidul cu biciul. Personal, din rezultatul puciului, cu ceva tot m-am ales. Fără prejudecăţi şi sentimente maliţioase, rezultatul puciului îmi oferă ocazia unei radiografii a PSD-ului de...

La mijloc de septembrie, an de an, sunt invitat la sărbătoare. Calendarul statornicit rezervă ziua de 14 septembrie drept ZIUA IN­GINERULUI RO­MÂN. Prin studii şi prin activitate de ani şi ani, sunt inclus în această breas­lă cu merite în societatea modernă. România şi-a trimis...

Înainte de toate, aş vrea să preîntâmpin o neînţelegere. Acest foarte scurt text nu este şi nici nu poate fi considerat ca o luare de poziţie discriminatorie faţă de aşa-zisa „comunitate LGBT”, sau mai pe româneşte spus faţă de homosexuali sau lesbiene. Pentru simplul...

Oamenii responsabili ştiu că ideea iniţierii şi organizării unui referendum care vizează statutul familiei a plecat dintr-o motivaţie argumentată. Într-un stat de drept şi democratic, organizarea unui referendum are temei legal şi nu face alt­ceva decât să consulte poporul. În acest caz, dacă e...

Scrisoare deschisă către parlamentarii maramureşeni Pe agenda de lucru a Senatului României, din această sesiune parla­men­tară, figurează Proiectul de lege privind declararea părintelui dr. VASILE LUCACIU ca EROU AL NAŢIUNII ROMÂNE. Suntem convinşi că viaţa şi activitatea părintelui vicar p.m. greco-catolic dr. Vasile Lucaciu este cunoscută,...

Astăzi, 22 septembrie 2018, fostul preşedinte al Academiei Române, IONEL-VALENTIN VLAD, urmaş al unor importante familii nobile maramureşene, ar fi împlinit 75 de ani. Academia Română, într-o sesiune omagială, care a avut loc joi, 20 septembrie, a ţinut să-i cinstească memoria, evidenţiind, deopotrivă, calităţile...

Există un spirit patriotic care se retrezeşte în Anul Centenar mai dârz în cei într-un glas şi simţire românească. O bună cunoaştere a istoriei este imperios necesară pentru a înţelege istoria şi curgerea ei. Astfel, derulând vreo patru secole în urmă, se observă cum...

Trebuie redefinit de o Constituţie revizuită şi alegerea lui regîndită. Actuala variantă a fost un eşec, ce nu a oferit societăţii rezultatele aşteptate. Constituţia nu este capabilă să stopeze conflictele dintre instituţiile statului, nici criza politică, preluată, la pachet, de Iohannis, de la preşedintele...

Pe parcursul lunilor de vacanţă de vară studenţească, am tot vizitat-o pe vrăjitoarea Nancsi şi-i venea bine când o ţineam de vorbă până îşi făcea apariţia câte un client. Era conştientă că se afla în slujba semenilor, cum mărturisea. „Tăte necazurile le tomneşte baba”. Într-o...

Tot mergând la casa babei Nancsi să văd ce vrăjuri mai face, a intrat odată un bărbat ca un brad, venit de undeva de la ţară. Era agitat. - Care-i baiu, gurucă! - Apoi, Nancsi neni, am vândut o păreche de boi şi-o turmă de tri...

Articolul "N-a fost patriotism, ci frică" (Graiul MM, nr. 8618 din 26.08.2018) semnat V.T., nu poate rămîne fără replică. Să poposim asupra afirmaţiei din articol: "după 28 de ani, securiştii vin cu pretenţii". A spune adevărul constituie pretenţie? Toată lumea a obţinut dreptul de...

Sînt componente esenţiale în progresul şi evoluţia societăţii. De regulă, relaţia dintre ele ar trebui să funcţioneze pe baza principiului cauză-efect. Tinerii să conştientizeze că banii pot veni doar în urma unei munci prestate individual sau colectiv. Altfel spus, conceptul „mai întîi munca şi...

La 27 martie 2018, în jurul orei 3,30 dimineaţa, la Mina Băiuţ, galeria Breiner, orizontul 0, din cauza unei viituri de ape de mină, digul de la intrarea în galerie a fost distrus, debuşarea conducînd la poluarea rîului Lăpuş. În cîteva ore, ca urmare...

• Mineritul şi metalurgia Regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România este reglementat, având în vedere importanţa în plan economic a operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase, domeniu sensibil, cu un nivel ridicat al contrafacerilor şi mai ales al evaziunii fiscale. Este imperios...

EDITORIALUL ZILEI