duminică, 23 aprilie 2017

www.graiul.ro - publicitate online

Am fost invitat să particip la o sesiune ştiinţifică pe tema „România în Uniunea Europeană”, organizată de Academia Română prin Secţia de ştiinţe economice, juridice şi sociologie. A fost o dezbatere deschisă, într-o Aulă plină ochi de specialişti în domeniu, de un public avizat...

“Lucrurile vieţii sunt sfinte. Viaţa e zidită, pardosită şi învelită de frumuseţi” T. Arghezi. Presa locală merită felicitată deoarece mediatizează toate acţiunile îndreptate împotriva unui fenomen menit să curme venirea pe lume a unor fiinţe nevinovate. În era tehnologiei informaţionale este de neconceput să...

Ieri, 12 aprilie 2017, am aniversat 560 de ani de cînd, după rapida victorie de la Doljeşti asupra lui Petru Aron, pe locul numit “Direptate”, mitropolitul Kir Teoctist l-a uns ca domn al Moldovei pe nepotul lui Alexandru cel Bun (fiul voievodului Bogdan al...

După comerţul cu istoria popoarelor făcut de marii criminali ai secolui XX (Hitler şi Stalin) prin tratatul zis Ribbentrop-Molotov, Ţara de Sus a Moldovei (căreia în mod eronat i se spune Bucovina) a ajuns cu cei aproape trei milioane de români ai săi sub...

S-au împlinit în prima zi a anului în curs. În urmă cu un deceniu, evenimentul a fost considerat istoric, un mare succes politic şi social. Atunci, entuziasmul şi optimismul au risipit pesimismul şi scepticismul. Eurooptimiştii au sperat că aderarea va aduce în ţară prosperitate...

Nu pot, cu uşurinţă, să mă conformez întotdeauna rigorilor unui ziar de informaţie cu privire la spaţiul oferit textelor pe care le scriem. Dar încerc. Este şi motivul pentru care revin aici pe marginea şi cumva în continuarea articolului meu despre George Pop de...

De la începutul anului şi până în prezent, valoarea punctului de pensie a cunoscut o oarecare majorare, dar cu toate acestea, în sistem se înregistrează diferenţe semnificative între pensii. Un cititor din Vişeu de Sus, Dumitru Ţiplea, ne-a semnalat că în timp ce el încasează...

Cărbunele a avut şi are un rol important în sistemul energetic al ţării. Condiţiile climatice din perioada decembrie 2016 - februarie 2017, cu temperaturi deosebit de scăzute, cît şi tăierile masive de lemn în ultimii 20 de ani ne determină să apreciem că lignitul...

Mişcările din stradă fac parte din regulile democraţiei. Motivele protestelor sunt fără număr şi strada rămâne refugiul unde oamenii pot să-şi elibereze energiile acumulate în timp. Pentru conducători şi partidele aflate la putere, ele constituie provocări şi teste greu de trecut. Finalitatea lor depinde...

 "Până atunci voi Ukraina  S-o iubiţi fierbinte,  Numai ea, de sorţi bătută,  Să vă fie-n minte!" Acesta este îndemnul pe care Taras Sevcenko, acest Eminescu al Ukrainei, îl face tovarăşilor săi de închisoare, ca părtaşi la aceeaşi faptă foarte gravă după opinia ohranei ţariste – dragostea faţă...

Casa lui Todor din Cupşeni Pe drumul ce urcă de la Mănăştur spre Cerneşti, peste Dealul împădurit Pietriş, se ajunge în Ţara Lăpuşului. Este un spaţiu scăldat şi el în legende pe care cercetându-le ai impresia că nimic nu s-a schimbat de două mii de...

Din dorinţa de a contribui la creşterea bugetului local şi de stat prin exportul de produse, vă supun atenţiei cîteva idei. Ţările occidentale îşi vînd produsele pe alte pieţe prin metode diferite, dînd producătorilor avantaje dacă exportă produse prelucrate, nu materie primă. La noi (mă...

“Zi după zi să fii ca tine!/ Nu fi azi unul, altu-apoi şi altul peste-un an sau doi/ Ceea ce eşti, să fii din plin/ Nu doar puţin câte puţin” Henrik Ibsen Cuvintele pe care le scriu astăzi sunt stăpânite, deopotrivă, de sentimentul bucuriei pricinuite de oricare...

(Adevăruri despre Holocaust) La 27 ianuarie 1945, Armata Sovietică a eliberat deţinuţii evrei, ţigani, polonezi, ruşi etc. care din 1942 – urmare a „soluţiei finale” dispusă de regimul hitlerist – erau deportaţi în lagărele morţii şi exterminării de la Auschwitz-Birkenau din Polonia. Ziua a fost...

Cu cîţiva ani în urmă, în plină ofensivă pentru combaterea corupţiei, a jafului banului public, a cinicei pungăşii politice, ni s-a părut că procurorii DNA, încărcaţi cu mii de dosare, sînt nişte adevăraţi eroi. Nu există încă date certe privind eficienţa rechizitoriilor penale ale slujbaşilor...

În 23 februarie 2017, generalul Iulian Vlad va împlini 86 de ani. Este foarte cunoscut de români - a fost ultimul şef al Departamentului Securităţii Statului (1987-1989), dar mai ales prin faptul că la evenimentele din decembrie 1989 a luat decizii înţelepte, prin care...

EDITORIALUL ZILEI

-