duminică, 17 februarie 2019
Ceată de colindători din Sârbi, Maramureş

Crăciunul este o sărbătoare magnifică, de o încărcătură spirituală cu totul aparte, care a asigurat perfecționarea prin viu grai a celei mai frumoase, mai înăl­țătoare și mai complexe manifestări artistice a sufletului uman: colinda. Colinda înseamnă bucurie, înnobilare spirituală eternă, pentru că o murmurăm din...

Despre Cristina Tanco și ce face ea de vreo 7 ani, din cei 12 de când locuiește în Italia, știam câte ceva. Ea este unul dintre maramureșenii care încearcă să ajute românii care lucrează în Italia, care știu puține despre drepturile pe care le...

În Italia, intrată în război în anul 1915 împotriva Austro-Ungariei, pe parcursul anilor de război, existau mulţi români, ofiţeri şi soldaţi din armata austro-ungară, căzuţi prizonieri sau care au trecut liniile şi au trecut la italieni. Un astfel de moment este aşteptat de învăţătorul...

Spre finele verii anului 1914 începe Primul Război Mondial. Pretextul e arhicunoscutul atentat de la Sarajevo, cauza reală era încă antagonismul dintre interesele economice şi politice dintre marile puteri. România a adoptat poziţia de neutralitate pînă în 17 august 1916, cînd a încheiat un...

De când suntem și ne lucrăm pământul, Precum stă scris pe veacurile toate, Noi am făcut din leagăn jurământ Credinței pentru neam și frate. Am pus această lege căpătâi Iar cerul ni l-am dus bogat pe umeri, Țărâna morților dintâi Pe care poți să-i simți, dar nu să-i numeri, Ne-a fost veșmânt...

Un factor deosebit de important care a contribuit la menținerea și amplificarea conștiinței de unitate națională a românilor a fost Biserica. Hristos Iisus, cerescul dascăl al creștinilor, s-a declarat pe sine ca îndrumător și apărător al credincioșilor Lui „Eu sînt păstorul cel Bun” Ioan 10,...

Problema promovării unității poporului român constituie o preocupare veche și statornică a istoricilor, a lingviștilor, a geografilor și nu în ultimul rînd a teologilor cercetători ai trecutului nostru istoric. Oricît s-a scris pînă acum și oricît se va scrie de-acum înainte despre unitatea acestui...

Prin burgul de pe râul Săsar, umblă vorba că în curând va ieşi de sub tipar unul dintre cele mai lungi discursuri politice, dacă nu cel mai lung, din istoria parlamentarismului. E vorba de cuvântarea în limba maghiară, din 9 martie 1908, de peste...
Iuliu Maniu şi Alexandru Vaida Voevod, în studenţie

Un deosebit loc în istoria poporului român îl ocupă evenimentele din toamna anului 1918 care au culminat cu declararea Unirii Transilvaniei cu România la 1 Decembrie și prin aceasta desăvârșirea făuririi statului național unitar român. Stringenta necesitate de a se rezolva o serie de probleme...

Civilizaţia presupune un nivel de dezvoltare a societăţii, o stare prosperă a vieţii economice a unei naţiuni. Spre deosebire de cultură, civilizaţia vizează întreaga societate şi poate fi abordată din cel puţin două planuri interconectate şi la fel de importante. În prim-plan se situează...

În ansamblu, cultura reprezintă totalitatea valorilor materiale şi spirituale create de un popor în procesul muncii sociale desfăşurată de-a lungul  istoriei sale. Teoretic, de un bun spiritual ar trebui să beneficieze toţi membrii societăţii, indiferent de vîrstă şi categoria socială din care provin. Deşi...
Elevii Şcolii Sălăjeni-Arad, în 1937

În satul meu natal din județul Arad, petrec în fiecare an câteva săptămâni bune, mai ales de când nu mai am obligații profesionale (din 2011) și mi s-a dus buhul că aș scrie cărți. Un sătean de 72 de ani mi-a povestit cum bunicul...

Legat de subiect, revin cu precizări ce vizează consecinţele unor conflicte, căile de soluţionare şi măsurile necesare pentru diminuarea unor astfel de evenimente. Spre deosebire de şcolile urbane, în cele rurale este linişte şi pace. Clasele au efective mici de elevi şi conflictele sînt...

Aparține zilelor noastre, în care sînt implicați elevi, cadre didactice și părinți. Autoritățile stau liniștite, învîrt dosarele birocrației și preferă să rămînă neangajate într-un război al nervilor. În școală, bătăile între elevi încep să devină regulă, nu excepție. Pentru numeroasele obrăznicii și rele comportamente...

Motto: „Fără a cunoaște adevărul, omul nu este liber” Sintagma din titlu nu putea fi publicată în perioada comunistă, deoarece se referă la divinitate și determină concepția despre lume și viață. Prin definiție, a crede înseamnă a fi convins de adevărul unui lucru, ființe, idei....
Steagul Moldovei din sec. XIV (reconstituire)

• Blazonul bogdăneștilor După cum se știe, blazonul lui Bogdan Întemeietorul este cel mai longeviv fiind, cu anumite variațiuni minore, în uz ca simbol de stat până azi, este cel care a dat stema Moldovei până în zilele noastre, fie stema Moldovei ca provincie românească...

Cum și de ce s-a înființat Asociația culturală „Bogdan-Dragoș”? Asociația „Bogdan-Dragoș” a urmașilor familiilor nobile române din Maramureș a fost înființată în anul 2015, din inițiativa fostului președinte al Academiei Române, regretatul acad. Ionel-Valentin Vlad, originar din Maramureș. Această inițiativă a fost preluată, după decesul...

Dex-ul vechi asociază analfabetul cu omul care nu ştie să scrie şi să citească. Cînd trebuie să dea cu subsemnatul, pe coala de hîrtie, pune degetul mare, dotat cu amprente digitale personalizate. Fără a face cuiva proces de intenţie, în ecuaţia cunoaşterii şi a...

Părinţii au seara obligaţia să-şi educe copiii, să-i înveţe să fie ascultători. Ascultarea este soră cu umilinţa. Cine este ascultător are un mare câştig, atât în societate cât şi în faţa tronului Dumnezeiesc. Dacă copilul ascultă de părinţi, educatoare, învăţător, profesor şi, mai târziu,...

De mai bine de un veac și jumătate proletarii și comuniștii din întreaga lume au propria „Biblie”: Manifestul Partidului Comunist, scris de Karl Marx și Friedrich Engels, publicat pentru prima dată în februarie 1848. Printre altele, această învățătură sacră ne spune că omul e...

EDITORIALUL ZILEI