Comunicat de presă

 

30.06.2020

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI

RESPECT PENTRU BUNICI”

Municipiul Baia Mare, prin Direcția de Asistență Socială în calitate de Beneficiar al Contractului de Finanțare nr. POCU/4/4/436/127397, cod SMIS: 127397 va implementa Proiectul “Respect pentru bunici”, pe o durată de 36 luni, în perioada 12.03.2020 – 11.03.2023.

Obiectivul general al proiectului este crearea unui răspuns comunitar integrat și adecvat unui număr de 210 persoane vârstnice din Municipiul Baia Mare, aflate în risc de excluziune și marginalizare socială, prin dezvoltarea unui complex de servicii structurat pe nevoile sociale identificate, respectiv: servicii sociale în cadrul Centrului de zi, furnizarea hranei calde la domiciliu prin serviciul social “Masa pe roți” și valorificarea experienței de viață a persoanelor vârstnice, prin dezvoltarea Centrului de voluntariat.

Centrul de zi va oferi o paletă de servicii sociale unui număr de 120 de vârstnici: jocuri de societate; lecturarea cărților; vizionarea emisiunilor TV; activități cultural-artistice; sărbătorirea evenimentelor importante prin cântece, poezii și dansuri populare; ateliere ocupaționale; consiliere socială; educație pentru sănătate; gimnastica de întreținere și recuperare fizică; organizarea de excursii.

“Masa pe roți” va asigura o masă caldă la domiciliu, pentru un număr de 50 de vârstnici, cu scopul promovării unui trai decent. Tot în cadrul acestui serviciu, vârstnicii vor beneficia de consiliere socială.

Centrul de voluntariat, format din 40 de persoane vârstnice, își propune promovarea civismului social și cooperarea între generații, prin vizite la domiciliul beneficiarilor și promovarea îmbătrânirii active prin acțiuni în unitățile de învățământ. De asemenea, în cadrul centrului, voluntarii vor desfășura activități de ergoterapie și terapie ocupațională.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 -2020 și are o valoare totală de 2.718.048,75 lei, din care finanțare nerambursabilă din Fondul Social European 2.663.687,76 lei.

Conferința de lansare va avea loc în data de 01.07.2020, începând cu ora 12:00, în Sala de conferințe Millennium, str. Vasile Lucaciu nr. 2, Baia Mare.

Date contact Beneficiar: Direcția de Asistență Socială Baia Mare, str. Dacia nr. 1, email: das@baiamare.ro, telefon: 0262 211 949.