Pînă în 30 octombrie, se pot depune proiecte pentru 3 submăsuri din PNDR 2020

0
304

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) deschide noi sesiuni anuale continue pentru depunerea proiectelor de investiţii pentru 3 submăsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Astfel, în perioada 14 iulie – 30 octombrie, AFIR va primi cereri de finanţare pentru proiecte de investiţii privind dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – componenta irigaţii (Submăsura 4.3), pentru investiţii privind înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale (Submăsura 6.2), precum şi pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole (Submăsura 6.4).
• Alocarea financiară pentru sesiunea aferentă Submăsurii 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta Irigaţii, este de 218.000.000 euro. Fondurile nerambursabile vor fi disponibile pentru restructurarea modului de administrare şi utilizare a infrastructurii de acces şi de adaptare a acesteia la noua structură agricolă şi forestieră, precum şi folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile. Pragul de calitate lunar începe de la 75 de puncte (14 – 31 iulie 2015), ulterior el scade treptat, ajungînd la punctajul minim de 20 de puncte (1 – 30 octombrie 2015).
Sprijinul nerambursabil este de 100%, dar nu va depăşi 1.000.000 euro/proiect – pentru sistemele de irigaţii aferente staţiilor de punere sub presiune sau 1.500.000 euro/proiect – pentru amenajarea sistemelor de irigaţii aferente staţiilor de pompare şi repompare.
• Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” dispune de o alocare financiară de 44.164.707 euro pentru sesiunea continuă anuală de primire a proiectelor. Pragul de calitate începe de la 60 de puncte, urmînd să descrească lunar pînă la minimul de 15 puncte, între 1 şi 30 octombrie 2015.
Investiţiile eligibile vor beneficia de finanţare nerambursabilă de 100% pentru a asigura înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale. Activitatea acestora poate include mai multe tipuri de investiţii: fabricarea produselor textile şi a încălţămintei, prelucrarea lemnului, producţia şi furnizarea de energie electrică, activităţi de servicii informatice, activităţi de creaţie şi interpretare artistică, activităţi de design specializat etc.
Beneficiarii care depun proiecte de investiţii pot primi 50.000 euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului pînă la 70.000 euro/proiect, în cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism.
• Pentru Submăsura 6.4 „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”, contribuţia aferentă acestei sesiuni este de 57.214.935 euro. Pragul de calitate lunar, stabilit pentru perioada imediat următoare lansării, 14 – 31 iulie 2015, este de 60 de puncte. În ultima lună de primire a Cererilor de finanţare (1 – 30 octombrie), pragul minim de selecţie va fi de 15 puncte. Sprijinul nerambursabil este de 70%, existînd posibilitatea de a se mări la 90%, în anumite condiţii prevăzute în Ghidul Solicitantului.

Cei interesaţi să depună Cereri de Finanţare în cadrul Submăsurii 6.4 pot obţine pînă la maximum 200.000 euro/proiect pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale non-agricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lînii, lemnului, pielii), pentru investiţii în producerea şi comercializarea produselor non-agricole (produse textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, de hîrtie şi carton, chimice, farmaceutice), investiţii asociate cu industria metalurgică (fabricarea de construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente), investiţii legate de furnizarea de servicii.
Aceste sesiuni de primire a proiectelor de investiţii se încheie în data de 30 octombrie 2015, ora 16, iar modalitatea de depunere a Cererilor de Finanţare este online, pentru toate cele 3 submăsuri.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.